ELMİ-TƏDQİQAT

Dissertasiya Şurası

_____________________________________________________________________________________________

Fəridə Məhəmmədəli qızı Allahverdiyeva       24.05.2021 Saat 15:00

Filologiya elmləri doktoru

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDRhMzA2MjAtZTc2Yy00MzQ4LWEyYWUtZTVmNGIwYTYzMTQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226dfc7df9-ebdf-4187-af34-7673207a8163%22%2c%22Oid%22%3a%22601a1fde-6e90-4b4a-a212-4326312dd0fa%22%7d

___________________________________________________________________________________

Aidə Mirzəyevanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək22:11 — 09 yanvar, 2022Aidə Mirzəyevanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcəkSədaqət Cumayevanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək22:10 — 09 yanvar, 2022Sədaqət Cumayevanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcəkİzaura Şirinovanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək 23:44 — 05 dekabr, 2021İzaura Şirinovanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək Pərvin Musayevanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək  23:41 — 05 dekabr, 2021Pərvin Musayevanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək Dəyanət Ağayevin dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək 22:01 — 11 noyabr, 2021Dəyanət Ağayevin dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək Nigar Məhərrəmovanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək22:00 — 11 noyabr, 2021Nigar Məhərrəmovanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcəkŞücaət Kərimovanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək 03:56 — 27 oktyabr, 2021Şücaət Kərimovanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək Səyyarə Əliyeva və Lalə İsayeva dissertasiya işlərini uğurla müdafiə ediblər 00:28 — 12 oktyabr, 2021Səyyarə Əliyeva və Lalə İsayeva dissertasiya işlərini uğurla müdafiə ediblər Arzu Məmmədovanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək03:15 — 04 oktyabr, 2021Arzu Məmmədovanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcəkSevil Məmmədovanın dissertasiya işinin seminar müzakirəsi keçiriləcək 13:23 — 26 sentyabr, 2021Sevil Məmmədovanın dissertasiya işinin seminar müzakirəsi keçiriləcək Nərgiz Seyidovanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək 02:37 — 22 sentyabr, 2021Nərgiz Seyidovanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək Şəhla Qocayevanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək23:02 — 21 sentyabr, 2021Şəhla Qocayevanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcəkNigar Həbibullayeva - 23.09.2021-ci il, saat 13:00-da07:44 — 18 sentyabr, 2021Nigar Həbibullayeva - 23.09.2021-ci il, saat 13:00-daEllada Mirişova – 23.09.2021-ci il, saat 11:00-da07:43 — 18 sentyabr, 2021Ellada Mirişova – 23.09.2021-ci il, saat 11:00-daSəyyarə Əliyeva - 20.09.2021-ci il, saat 13:00-da07:42 — 18 sentyabr, 2021Səyyarə Əliyeva - 20.09.2021-ci il, saat 13:00-daLalə İsayeva – 20.09.2021-ci il, saat 11:00-da07:40 — 18 sentyabr, 2021Lalə İsayeva – 20.09.2021-ci il, saat 11:00-daMilana Abbasovanın dissertasiya  işinin seminarı keçiriləcək05:01 — 09 sentyabr, 2021Milana Abbasovanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcəkŞücaət Kərimovanın dissertasiya  işinin seminarı keçiriləcək 05:00 — 09 sentyabr, 2021Şücaət Kərimovanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək Sevil Məmmədovanın dissertasiya işinin seminar müzakirəsi keçiriləcək 02:05 — 09 sentyabr, 2021Sevil Məmmədovanın dissertasiya işinin seminar müzakirəsi keçiriləcək Yeganə Abdullayevanın dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcək07:46 — 08 sentyabr, 2021Yeganə Abdullayevanın dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkNərminə Fətəliyevanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək 03:48 — 18 iyun, 2021Nərminə Fətəliyevanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək