ELMİ-TƏDQİQAT

Dissertasiya Şurası

_____________________________________________________________________________________________

Fəridə Məhəmmədəli qızı Allahverdiyeva       24.05.2021 Saat 15:00

Filologiya elmləri doktoru

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDRhMzA2MjAtZTc2Yy00MzQ4LWEyYWUtZTVmNGIwYTYzMTQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226dfc7df9-ebdf-4187-af34-7673207a8163%22%2c%22Oid%22%3a%22601a1fde-6e90-4b4a-a212-4326312dd0fa%22%7d

___________________________________________________________________________________

Vüsalə Əliyeva və Səbinə Əliyevanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək05:48 — 19 oktyabr, 2022Vüsalə Əliyeva və Səbinə Əliyevanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcəkAidə Mirzəyevanın dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək05:31 — 28 iyun, 2022Aidə Mirzəyevanın dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkTuran Kərimlinin dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək 05:30 — 28 iyun, 2022Turan Kərimlinin dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək Leyla Qocayevanın dissertasiya işinin seminar müzakirəsi keçiriləcək02:11 — 13 iyun, 2022Leyla Qocayevanın dissertasiya işinin seminar müzakirəsi keçiriləcəkSəbinə Zeynalova və Turanə Abdullayevanın dissertasiya işlərinin seminar müzakirələri keçiriləcək02:09 — 13 iyun, 2022Səbinə Zeynalova və Turanə Abdullayevanın dissertasiya işlərinin seminar müzakirələri keçiriləcəkSevil Rəcəbovanın dissertasiya  işinin seminarı keçiriləcək06:46 — 16 may, 2022Sevil Rəcəbovanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcəkLeyla Seyidzadənin dissertasiya  işinin seminarı keçiriləcək 06:44 — 16 may, 2022Leyla Seyidzadənin dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək Şirinova İzaura Füzuli qızının dissertasiya işi09:18 — 28 aprel, 2022Şirinova İzaura Füzuli qızının dissertasiya işiMusayeva Pərvin Baba qızının dissertasiya işi09:17 — 28 aprel, 2022Musayeva Pərvin Baba qızının dissertasiya işiMəhərrəmova Nigar Çingiz qızının dissertasiya işi09:16 — 28 aprel, 2022Məhərrəmova Nigar Çingiz qızının dissertasiya işiEminli Afaq Azər qızının dissertasiya işi09:16 — 28 aprel, 2022Eminli Afaq Azər qızının dissertasiya işiRəna Hüseynovanın  dissertasiya  işinin seminarı keçiriləcək 01:56 — 23 fevral, 2022Rəna Hüseynovanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək Nərgiz Seyidovanın dissertasiya işi  21:21 — 26 yanvar, 2022Nərgiz Seyidovanın dissertasiya işi Aidə Mirzəyevanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək22:11 — 09 yanvar, 2022Aidə Mirzəyevanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcəkSədaqət Cumayevanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək22:10 — 09 yanvar, 2022Sədaqət Cumayevanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcəkİzaura Şirinovanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək 23:44 — 05 dekabr, 2021İzaura Şirinovanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək Pərvin Musayevanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək  23:41 — 05 dekabr, 2021Pərvin Musayevanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək Dəyanət Ağayevin dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək 22:01 — 11 noyabr, 2021Dəyanət Ağayevin dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək Nigar Məhərrəmovanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək22:00 — 11 noyabr, 2021Nigar Məhərrəmovanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcəkŞücaət Kərimovanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək 03:56 — 27 oktyabr, 2021Şücaət Kərimovanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək Səyyarə Əliyeva və Lalə İsayeva dissertasiya işlərini uğurla müdafiə ediblər 00:28 — 12 oktyabr, 2021Səyyarə Əliyeva və Lalə İsayeva dissertasiya işlərini uğurla müdafiə ediblər