ELMİ-TƏDQİQAT

Nərgiz Seyidovanın dissertasiya işi

27.01.2022-ci il tarixində saat 12:00-da  Nərgiz Ramiz qızı Seyidovanın “Fransız diskursunda alqış və qarğışlar” («Благопожелания и проклятия во французском дискурсе») mövzusunda 5709.01 – Roman dilləri ixtisası üzrə filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işi