QARABAĞ HƏQİQƏTLƏRİ

OKTYABRIN 5-DƏ ADU-NUN REKTORYANI ŞURASININ TÖVSİYƏSİ İLƏ ERMƏNİ TƏXRİBATLARI VƏ TERRORU HAQDA HƏQİQƏTLƏRİN DÜNYAYA ÇATDIRILMASINA XİDMƏT EDƏN QƏRARGAH YARADILIB. UNİVERSİTETDƏ FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏN MƏRKƏZLƏRİN, İNSTİTUTLARIN, ELMİ-TƏDQİQAT LABORATORİYALARININ ƏMƏKDAŞLARI, EYNİ ZAMANDA TƏLƏBƏLƏR, MAGİSTRLƏR, DOKTORANTLAR VƏ DİGƏR STRUKTURLARIN ƏMƏKDAŞLARI MÜXTƏLİF DÖVLƏT BAŞÇILARINA, BEYNƏLXALQ QURUMLARA, MEDİA ORQANLARINA, ELM XADİMLƏRİNƏ ERMƏNİSTANIN HƏRBİ TƏXRİBATLARI, DİNC İNSANLARA QARŞI TÖRƏTDİYİ TERROR ƏMƏLLƏRİ BARƏDƏ MƏKTUBLAR GÖNDƏRİR. HƏMİN MƏKTUBLARA YAZILAN CAVABLARIN SİYAHISINI TƏQDİM EDİRİK. 

 

MƏKTUBLARA YAZILAN CAVABLAR

Cavab məktubu

Təşkilat, yaxud şəxs

Ölkə

1.Cavab məktubu

Adıgey Dövlət Universitetinin professoru Zuriet Jade 

Gürcüstan

2.Məktuba cavab

Virciniya Universitetinin  dosenti Robert Biançi

ABŞ

3.Cavab məktubu

Kanadalı professor, bioloq Mitchel Flaminq

Kanada

4.Cavab məktubu

Kostanay Dövlət Pedaqoji Universitetinin professoru Qaziz Şeymerden

 

Qazaxıstan

5.Cavab məktubu

Qazaxıstanın İdarəetmə, İqtisadiyyat və Strateji Araşdırmalar İnstitutunun dosenti Nadirbek Abdulaxatov

Qazaxıstan

6.Cavab məktubu

Azad Cammu və Kəşmir Universitetinin İngilis dili şöbəsinin dosenti Abdul Qadir Xan

Əfqanıstan

7.Məktuba cavab

Çiba Kommersiya Universitetinin müəllimi Hiroe Komiya

 

Yaponiya

8.Cavab məktubu

İngiltərənin Pearson Təhsil və Elm Mərkəzi

İngiltərə 

9.Cavab məktubu

Mərakeşin İbn Zöhr Universiteti

Mərakeş

10.Cavab məktubu

Tokio Universiteti

Yaponiya

11.Cavab məktubu

Fransa Prezidentinin Administrasiyası

Fransa

12.Cavab məktubu

Virciniya Commonwealt Universiteti

ABŞ

13.Cavab məktubu

Norveçin ölkəmizdəki keçmiş səfiri Steynar Gil

Norveç

14.Cavab məktubu

«Frans24» xəbər kanalı

Fransa

15.Cavab məktubu

Venesiya Universiteti

İtaliya

16.Cavab məktubu

İzmir Ekonomi Universiteti

Türkiyə

17.Cavab məktubu

Frankofoniya Təşkilatı

Fransa

18.Cavab məktubu

Kanada Bioloqlar Assosiasiyası

Kanada

19.Cavab məktubu

Kabul Universiteti

Əfqanıstan

20.Cavab məktubu

Yaponiyanın Ecco cəmiyyəti

Yaponiya

21.Cavab məktubu

Nippon Akademiyası

Yaponiya

22.Cavab məktubu 

Fransa Prezidentinin Administrasiyası

Fransa

23.Cavab məktubu 

 

Josh Hill Amerikalı konfliktoloq

ABŞ

24.Cavab məktubu 

Министерство иностранных дел Российской Федерации

Rusiya 

25.Cavab məktubu 

Организация Объединённых Наций

Rusiya 

26.Cavab məktubu 

Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Rusiya 

27.Cavab məktubu

Союз женщин России   

Rusiya

28.Cavab məktubu 

Domeniko Letsiya, Venesiya Universiteti

İtaliya

29.Cavab məktubu 

Kharisma Starvision Plus” kino şirkətinin baş direktoru Çand Parvez Servia

İndoneziya

30.Cavab məktubu

Kata Indonesia” (kataindonesia.com) xəbər portalının redaksiya heyətinin sədri Hafiz Marsal

İndoneziya

31.Cavab məktubu

Telkom Universitetinin rektoru Prof.Dr.H.Adivicaya

İndoneziya

32.Cavab məktubu 

Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Rusiya 

33.Cavab məktubu 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Rusiya 

34.Cavab məktubu 

Комитет Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей

Rusiya 

35. Cavab məktubu 

Professor Haris Chand
Nepalın Katamandu Universitetindən 
Nepal

Nepal 

36.Cavab məktubu 

Yaron London 

İsrail

37.Cavab məktubu

Adil Əlmədhi

Mərakeş

38.Cavab məktubu 

Fransa parlamentinin üzvü Jerom Lambert

Fransa

39.Cavab məktubu 

“Kharisma Starvision Plus” kino şirkətinin baş direktoru Çand Parvez Servia

İndoneziya 

40.Cavab məktubu 

“Kata Indonesia” xəbər portalı

İndoneziya 

41.Cavab məktubu 

Telkom Universitetinin rektoru 

İndoneziya

42.Cavab məktubu

Pearson Vue şirkəti 

İngiltərə 

43.Cavab məktubu

ETS şirkəti

İngiltərə