KİTABXANA

Hörmətli Müəlliflər!
Siz öz əsərlərinizin elektron variantının ADU-nun Kitabxanasının “Rəqəmsal Arxiv” Verilənlər bazasında yerləşdirilməsini istəyirsinizsə, “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” Azərbaycan Respublıkası Qanununun 18-ci və 19-cü maddələrinə uyğun olaraq müəlliflik hüququ haqqında razılaşmanı imzalayıb, əsərinizi Kitabxanada  rəqəmsallaşdırma şöbəsinə verə bilərsiniz.
 

ADU Rəqəmsal Arxiv