KİTABXANA

Azərbaycan Dillər Universitetinin Tədqiqat repozitariyasına xoş gəlmisiniz!

DSpace, Azərbaycan Dillər Universiteti icmasında yaradılan əqli mülkiyyəti toplayan, qoruyan və paylayan rəqəmsal bir kolleksiya və institusional tədqiqat deposudur. İnternet vasitəsilə elmi tədqiqatların, ADU nun yaradıcılıq fəaliyyətinin və onların kəşfinin təşviqi nəzərdə tutulur. Azərbaycan Dillər Universiteti institusional deposu müəllifləri və ya həm müəllifləri ADU-nun müəllimləri, tələbələri və işçiləri olan sənədlər və nəşrlərdən ibarətdir.

Sərbəst giriş rəqəmsal ədəbiyyatı müəllif huquqları və lisenziyalaşdırma məhdudiyyətlərindən azaddır.Bu nəzərdən keşirilmiş jurnal məqalələri,konfrans məqalələri, texniki hesabatlar, tezislər və iş sənədləri, eyni zamanda tədqiqat məlumatları və multimedia sənədləri  şəklində ola bilər.Bu resursların istifadəsi müəllifin və müəllif hüquqları sahibinin razılığı ilə mümkündür.

 

Hörmətli Müəlliflər!
Siz öz əsərlərinizin elektron variantının ADU-nun Kitabxanasının “Rəqəmsal Arxiv” Verilənlər bazasında yerləşdirilməsini istəyirsinizsə, “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” Azərbaycan Respublıkası Qanununun 18-ci və 19-cü maddələrinə uyğun olaraq müəlliflik hüququ haqqında razılaşmanı imzalayıb, əsərinizi Kitabxanada  rəqəmsallaşdırma şöbəsinə verə bilərsiniz.

ADU Rəqəmsal Arxiv