ELMİ-TƏDQİQAT

Sədaqət Cumayevanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək

18 Yanvar 2022-ci il tarixdə saat 11.00-da ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.12 Dissertasiya Şurasının 5708.01- German dilləri ixtisası üzrə Elmi seminarın iclasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun dissertantı Sədaqət Mustafa qızı  Cumayevanın 5708.01 - German dilləri ixtisasında “Müasir alman dilində üç - , dördüzvlü fonem birləşmələri (eksperimental-fonetik tədqiqat)” mövzusunda  təqdim etdiyi dissertasiya işinin seminarı keçiriləcəkdir.

Dissertasiya Şurası