ELMİ-TƏDQİQAT

Eminli Afaq Azər qızının dissertasiya işi

29.04.2022-ci il tarixdə saat 14:00-da Eminli Afaq Azər qızının "Anjela Karterin yaradıcılığında gender problemi" mövzusunda keçiriləcək dissertasiya işinin müdafiəsi