ELMİ-TƏDQİQAT

Aidə Mirzəyevanın dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək

30.06.2022-ci il tarixdə saat 11:00-da Aidə Akif qızı Mirzəyevanın “İngilis dilində etnonimlərin etnolinqvistik xarakteristikası” mövzusunda 5708.01 – German dilləri ixtisasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.