ELMİ-TƏDQİQAT

Rəna Hüseynovanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək

04 mart 2022-ci il tarixdə saat 11.00-da ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.12 Dissertasiya Şurasının 5708.01- German dilləri ixtisası üzrə Elmi seminarın iclasında filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun dissertantı Rəna Hüseynağa qızı Hüseynovanın 5708.01 – German dilləri ixtisasında “German dillərində zaman kateqoriyasının diaxroniyası” mövzusunda  təqdim etdiyi dissertasiya  işinin seminarı keçiriləcəkdir.