ELMİ-TƏDQİQAT

Leyla Qocayevanın dissertasiya işinin seminar müzakirəsi keçiriləcək

24 iyun 2022-ci il tarixində saat 13:00-da Heydər Əliyev muzey-lektoriyasında ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən Elmi Seminarının iclasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Azərbaycan Dillər Universitetinin Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının doktorantı Leyla Elşad qızı Qocayevanın 5718.01 – Dünya ədəbiyyatı (ABŞ ədəbiyyatı) ixtisasında “Kurt Vonnequtun yaradıcılığında Amerika gerçəkliyi” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir.

5718.01 – Dünya ədəbiyyatı ixtisası üzrə

Elmi Seminar