ELMİ-TƏDQİQAT

Şirinova İzaura Füzuli qızının dissertasiya işi

05.05.2022-ci il tarixdə saat 14:00-da Şirinova İzaura Füzuli qızının "İngilis dilində zaman zərflikli sadə cümlələrin variativliyi" mövzusunda keçiriləcək dissertasiya işinin müdafiəsi