ELMİ-TƏDQİQAT

Turan Kərimlinin dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək

30.06.2022-ci il tarixdə saat 14:00-da Turan Arif qızı Kərimlinin “Mətyu Arnold və Şərq” mövzusunda 5718.01 – Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı) ixtisasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.