ELMİ-TƏDQİQAT

Məhərrəmova Nigar Çingiz qızının dissertasiya işi

29.04.2022-ci il tarixdə saat 11:00-da Məhərrəmova Nigar Çingiz qızının "Orta əsrlərdə linqvistik müxtəlifliyin Britaniya multikulturalizminin formalaşmasına təsiri" mövzusunda keçiriləcək dissertasiya işinin müdafiəsi