ELMİ-TƏDQİQAT

İzaura Şirinovanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək

14 dekabr 2021-ci il tarixdə saat 13.00-da ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.12 Dissertasiya Şurasının 5708.01- German dilləri ixtisası üzrə Elmi seminarın iclasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Azərbaycan Dillər  Universitetinin İngilis dilinin qrammatikası kafedrasının dissertantı İzaura Fizuli qızı Şirinovanın  5708.01 - German dilləri ixtisasında “İngilis dilində zaman zərflikli sadə cümlələrin variativliyi” mövzusunda  təqdim etdiyi dissertasiya  işinin seminarı keçiriləcəkdir.