ELMİ-TƏDQİQAT

Musayeva Pərvin Baba qızının dissertasiya işi

05.05.2022-ci il tarixdə saat 11:00-da Musayeva Pərvin Baba qızının "Müasir ingilis dili tələffüzünün kommunikativ aspektləri" mövzusunda keçiriləcək dissertasiya işinin müdafiəsi