ELMİ-TƏDQİQAT

Aidə Mirzəyevanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək

18 Yanvar 2022-ci il tarixdə saat 13.00-da ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.12 Dissertasiya Şurasının 5708.01- German dilləri ixtisası üzrə Elmi seminarın iclasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Qərbi Kaspi Universitetinin İngilis dili və ədəbiyyatı kafedrasının dissertantı Aidə Akif qızı Mirzəyevanın 5708.01 - German dilləri ixtisasında “İngilis dili etnonimlərinin etnolingvistik xarakteristikasi” mövzusunda  təqdim etdiyi dissertasiya işinin seminarı keçiriləcəkdir.

Dissertasiya Şurası