Mərkəzlər

 

Türk Dünyası Araşdırmaları Mərkəzi

Türk Dünyası Araşdırmaları Mərkəzi 2019-cu ilin noyabr ayında yaradılmışdır. Mərkəzin açılışını Türkiyə Respublikası Yüksək Ögretim Kurulunun sədri Prof. Dr. Yekta Saraç gerçəkləşdirdi.

Mərkəz Azərbaycan Dillər Universitetinin beynəlxalq və elmi-pedaqoji uğurlarından biridir. Mərkəzin yaradılmasındakı əsas məqsəd Türkiyə Respublikasının tarixi, mədəniyyəti və ədəbiyyatı istiqamətində araşdırmalar aparmaq, o cümlədən ölkənin dili və mədəniyyətinin universitetimizin fərqli etnik köklərə sahib tələbələrinə daha yaxından tanıtmaq ve tədris etməkdir.

Bununla yanaşı, mərkəz Türkiyə Respublikası ilə müvafiq sahələrdə əlaqələrin inkişafına dəstək olmaq, Türkiyənin ali təhsil müəssisələri və tədqiqat mərkəzləri ilə əlaqələrin yaradılması və mövcud əlaqələrin genişləndirilməsi, ölkənin təhsil, mədəniyyət, incəsənət sahəsindəki nümayəndələrini universitetimizə dəvət etmək, onların universitetimizdə keçirilən konfranslarda iştirakını, həmçinin ADU əməkdaşlarının da Türkiyədəki konfranslarda iştirakını təmin etmək  kimi bir neçə istiqaməti hədəf olaraq müəyyənləşdirib.  

Mərkəzin bir digər əhəmiyyətli layihəsi Azərbaycan multikulturalizminin Türkiyə Respublikasında tanıdılması ve tədris edilməsidir.

Mərkəzə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elçin İbrahimov rəhbərlik edir.

 

 

.          .          .

 

 

Türk Dünyası Araşdırmaları Merkezi

Türk Dünyası Araşdırmaları Merkezii Kasım 2019'da kuruldu. Merkezin açılışı Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın katılımıyla gerçekleşti.

Merkezin Azerbaycan Diller Üniversitesinin bilimsel, pedagojik ve kültürel başarılarını uluslararası düzeyde artırması öngörülüyor. Merkezin kuruluş amacı Türkiye Cumhuriyeti'nin tarih, kültür ve edebiyatına dair araştırmalar yapmak; elde edilen araştırma bulgularını üniversitemizin kültürel ve etnik köken itibarıyla çeşitlilik gösteren öğrencilerine tanıtıp öğretmektir.

Ayrıca merkez, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilip çeşitlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaca hizmet etmesi gayesiyle Türk yükseköğretim kurumları ve araştırma merkezleri ile mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni ilişki alanlarının oluşturulması planlanmakta; bu çerçevede Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarıyla protokol ve anlaşmalar yapılarak eğitim, kültür, sanat ve bilim alanlarında yetkin temsilcilerin davet edilerek üniversitemizde düzenlenen konferanslara katılımlarının sağlanması, buna mukabil olarak Azerbaycan Diller Üniversitesi çalışanlarının da Türkiye'deki bilimsel toplantılara katılımını sağlamak gibi birçok faaliyeti hedef olarak belirlemiştir.

Merkezin önemli çalışma alanlarından biri de Azerbaycan çokkültürlülüğünün Türkiye Cumhuriyeti'nde tanıtılmasıdır.

Merkezin müdürü Doç. Dr. Elçin İbrahimov'dur.