Mərkəzlər

Rumın Dili və Mədəniyyəti Mərkəzi

Rumın Dili və Mədəniyyəti Mərkəzi 13 iyul 2018-ci il tarixində Azərbaycan Dillər Universiteti (ADU) və Azərbaycanın Rumıniya Respublikasındakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə açılıb.

Strateji Baxış

Mərkəz Rumın dilinin, mədəniyyətinin təbliğ olunması, ölkələrarası əlaqələrin daha da genişlənməsi, dövlətlərin bir-birini yaxından tanımağı, birgə işlərin həyata keçirilməsi məqsədi ilə yaradılıb.

Əsas Hədəflər

 • Azərbaycanda Rumın mədəniyyətinin, dəyərlərinin mühafizəsi və ötürülməsi
 • Rumın mədəni irsinin bütövlüyü və inkişafı
 • Rumıniya və Azərbaycan arasındakı mədəni mübadilənin beynəxalq əməkdaşlığı

Fəaliyyətlər

Rumın dili və mədəniyyəti mərkəzi aşağıdakı layihələri  təklif edir:

 • Mədəni və bədii fəaliyyətlərin, o cümlədən davamlı təhsil proqramlarının təşkili və idarəsi,
 • Azərbaycanda Rumın dili, mədəniyyəti və sivilizasiyasını dəstəkləyən layihələrin təşkili,
 • Müsabiqə və festivalların təşkili,
 • Akademik, elmi, mədəni, iqtisadi və sosial mövzular haqqında, həmçinin, Rumıniya və Azərbaycan arasındakı əlaqələrlə bağlı simpozium, forum, konqres, və sərgilərin təşkili,
 • Sənədləşmə
 • Maraqlananlar üçün Rumın dili və mədəniyyəti ilə əlaqəli təlim və kursların təşkili,
 • Rumın sənədli filmlərinin nümayişi,
 • Rumın mədəniyyət axşamlarının təşkili,
 • Rumın institutları ilə əməkdaşlıq,
 • Rumın dili dərsləri,
 • Azərbaycan mədəniyyət mərkəzləri ilə əməkdaşlıq.

Rumıniyanın tarixi, mədəniyyəti, ədəbiyyatı ilə yaxından tanış olmaq məqsədi ilə  mərkəzdə rumın və rus dillərində kitab və jurnalları olan zəngin kitabxana fəaliyyət göstərir. Kitablar mədəniyyət, tarix, siyasət, ədəbiyyat, din və dil kateqoriyaları üzrə qruplaşdırılıb. Mərkəz Rumıniyanın ölkəmizdəki səfirliyi  ilə mütəmadi olaraq sıx əməkdaşlıq edir.

 

.          .          .

 

CENTRUL DE LIMBĂ ȘI CULTURĂ ROMÂNĂ funcționează în cadrul Universității de Limbi Străine din Azerbaijan și se dorește a fi o platformă de promovare a limbii și culturii române în Azerbaidjan, cu scopul de a întări relațiile dintre cele două țări la nivel cultural și în plan educational.

 

Strategia Centrului de limbă și cultură română este elaborată pornind de la principiul că instituţia este un promotor, o interfaţă între cultura română şi cea azeră.

Viziune

Prin proiectele pe care le derulează, Centrul de limbă și cultură română  susține importanța învățării limbii române, as an essential ingredient of the Romanian civilization and spirit, în contextul unei diversități multiculturale și al globalizării, promovând patrimoniul cultural românesc în Azerbaijan.

Obiectivele principale ale instituției sunt următoarele:

 • conservarea și transmiterea valorilor culturale românești  în Azerbaijan
 • păstrarea și cultivarea patrimoniului material și imaterial românesc
 • dezvoltarea schimburilor culturale între România și Azerbaidjan, în context international.

Tipuri de activități

Centrul de limbă și cultură română  iniţiază şi desfăşoară proiecte în domeniul educaţiei permanente al culturii tradiţionale românești urmărind among others:

 • Organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural-artistice şi de educaţie permanentă;
 • Conservarea şi transmiterea valorilor patrimoniului naţional şi universal
 • Activităţi de promovare a limbii, culturii şi civilizaţiei româneşti în Azerbaijan
 • Organizarea de concursuri şi festivaluri
 • Organizarea de simpozioane, forumuri, congrese, dezbateri, mese rotunde şi expoziţii pe teme academice, ştiinţifice, universitare, culturale, economice, sociale, precum și pe teme privind relațiile de ansamblu (overall) dintre România și Azerbaidjan
 • Organizarea sau suţinerea activităţii de documentare a expoziţiilor temporare,
 • Elaborare de monografii şi lucrări de educaţie culturală a publicului azer
 • Realizarea de materiale informative și de învățare pentru persoanele interesate în studierea limbii și culturii române
 • Difuzarea de filme artistice şi documentare
 • Organizarea de seri culturale românești
 • Organizarea cercurilor de artă populară
 • Încheierea de acorduri şi protocoale de colaborare cu instituții și parteneri din România, precum şi cu alți actori internaţionali din domeniul cultural.
 • Organizarea unor cursuri limba română pentru publicul larg.
 • Dezvoltarea și întreținerea Bibliotecii românești
 • Colaborarea cu alte Centre culturale din Azerbaijan și din stăinatate