Центры

Центр румынского языка и культуры

Центр румынского языка и культуры был открыт 13 июля 2018 года по инициативе Азербайджанского университета языков (АУЯ) и Посольства Азербайджана в Республике Румыния.

Центр был создан с целью популяризации румынского языка и культуры, дальнейшего расширения международных отношений, ознакомления друг с другом и совместной работы.

Основные цели:

 • Защита и передача румынской культуры и ценностей в Азербайджане
 • Целостность и развитие румынского культурного наследия
 • Международное сотрудничество в области культурного обмена между Румынией и Азербайджаном


Деятельность:

Центр румынского языка и культуры предлагает следующие проекты:

 • Организация и управление культурной и художественной деятельностью, включая программы непрерывного образования,
 • Организация проектов поддержки румынского языка, культуры и цивилизации в Азербайджане,
 • Организация конкурсов и фестивалей,
 • Организация симпозиумов, форумов, конгрессов и выставок по академическим, научным, культурным, экономическим и социальным вопросам, а также отношениям между Румынией и Азербайджаном,
 • Документация
 • Организация тренингов и курсов по румынскому языку и культуре для желающих,
 • Показ румынских документальных фильмов,
 • Организация румынских культурных вечеров,
 • Сотрудничество с румынскими учреждениями,
 • Уроки румынского языка,
 • Сотрудничество с азербайджанскими культурными центрами.


Для знакомства с историей, культурой и литературой Румынии в центре имеется богатая библиотека с книгами и журналами на румынском и русском языках. Книги сгруппированы по культуре, истории, политике, литературе, религии и языку. Центр  тесно сотрудничает с посольством Румынии в нашей стране.

 

.          .          .

 

CENTRUL DE LIMBĂ ȘI CULTURĂ ROMÂNĂ funcționează în cadrul Universității de Limbi Străine din Azerbaijan și se dorește a fi o platformă de promovare a limbii și culturii române în Azerbaidjan, cu scopul de a întări relațiile dintre cele două țări la nivel cultural și în plan educational.

 

Strategia Centrului de limbă și cultură română este elaborată pornind de la principiul că instituţia este un promotor, o interfaţă între cultura română şi cea azeră.

Viziune

Prin proiectele pe care le derulează, Centrul de limbă și cultură română  susține importanța învățării limbii române, as an essential ingredient of the Romanian civilization and spirit, în contextul unei diversități multiculturale și al globalizării, promovând patrimoniul cultural românesc în Azerbaijan.

Obiectivele principale ale instituției sunt următoarele:

 • conservarea și transmiterea valorilor culturale românești  în Azerbaijan
 • păstrarea și cultivarea patrimoniului material și imaterial românesc
 • dezvoltarea schimburilor culturale între România și Azerbaidjan, în context international.

Tipuri de activități

Centrul de limbă și cultură română  iniţiază şi desfăşoară proiecte în domeniul educaţiei permanente al culturii tradiţionale românești urmărind among others:

 • Organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural-artistice şi de educaţie permanentă;
 • Conservarea şi transmiterea valorilor patrimoniului naţional şi universal
 • Activităţi de promovare a limbii, culturii şi civilizaţiei româneşti în Azerbaijan
 • Organizarea de concursuri şi festivaluri
 • Organizarea de simpozioane, forumuri, congrese, dezbateri, mese rotunde şi expoziţii pe teme academice, ştiinţifice, universitare, culturale, economice, sociale, precum și pe teme privind relațiile de ansamblu (overall) dintre România și Azerbaidjan
 • Organizarea sau suţinerea activităţii de documentare a expoziţiilor temporare,
 • Elaborare de monografii şi lucrări de educaţie culturală a publicului azer
 • Realizarea de materiale informative și de învățare pentru persoanele interesate în studierea limbii și culturii române
 • Difuzarea de filme artistice şi documentare
 • Organizarea de seri culturale românești
 • Organizarea cercurilor de artă populară
 • Încheierea de acorduri şi protocoale de colaborare cu instituții și parteneri din România, precum şi cu alți actori internaţionali din domeniul cultural.
 • Organizarea unor cursuri limba română pentru publicul larg.
 • Dezvoltarea și întreținerea Bibliotecii românești
 • Colaborarea cu alte Centre culturale din Azerbaijan și din stăinatate