Təhsil 1 fakültəsi

Bu gün Təhsil 1 fakültəsində müxtəlif proqramlar-ixtisaslar təklif edilir. Fakültədə ixtisaslar üzrə aşağıdakı fənlər tədris edilir.

Ali təhsilin Bakalavriat səviyyəsində  İngilis, alman və fransız dili müəllimliyi ixtisasları verilir. Bu ixtisaslar üzrə tələbələrə aşağıdakı fənlər təklif olunur:

Oxu və nitq (səviyyələr üzrə)
Kommunikativ qrammatika (səviyyələr üzrə)
Eşitmə və tələffüz (səviyyələr üzrə)
İngilis (alman, fransız) dilinin leksikologiyası
İngilis (alman, fransız) dilinin üslubiyyatı
İngilis (alman, fransız) ədəbiyyatı
Ölkəşünaslıq
Xarici dilin tədris metodikası
Dilçiliyə giriş
Təlim psixologiyası
Pedaqogika
Azərbaycan tarixi
Azərbaycan dili
Azərbaycan ədəbiyyatı
Xarici dillər (alman, fransız, ispan, italyan)
Təlimdə informasiya texnologiyaları
Mülki müdafiə
Müxtəlif seçmə fənlər

Ali təhsilin Magistratura səviyyəsində  Dilşünaslıq (ingilis, alman, fransız dilləri üzrə) və  XDTM-nın tədrisi metodikası və metodologiyası (ingilis, alman, fransız  dilləri üzrə) ixtisasları üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilir.

Doktorantura təhsili aşağıdakı ixtisaslar üzrə həyata keçirilir:

German dilləri – 5708.01
Roman dilləri – 5709.01
Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik – 5714.01
Dil nəzəriyyəsi – 5704.01
Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası – 5801.01
Sosial psixologiya – 6114.01