Fakültələr

YÜKLƏMƏLƏR

DƏRS CƏDVƏLİ

 

ADU-nun Təhsil 2 fakültəsinin Təlimdə innovasiyalar kafedrasının baş müəllimi 
Anar Rəhimov

 

ADU-nun Təhsil 2 fakültəsinin Təlimdə innovasiyalar kafedrasının baş müəllimi 
Hüzurə Ağayeva

 

ADU-nun Təhsil 2 fakültəsinin Təlimdə innovasiyalar kafedrasının müəllimi 
Sevil Ağayeva


 

 

ADU-nun Təhsil 2 fakültəsinin Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının baş müəllimi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Ofeliya Babayeva

 

ADU-nun Təhsil 2 fakültəsinin Xarici dillər kafedrasının professoru 
Əsgər Zeynalov

 

ADU-nun, Təhsil 2 fakültəsinin, İngilis dilinin Qrammatikası kafedrasının dosenti 
Fəride Allahverdiyeva

 

ADU-nun, Təhsil 2 fakültəsinin, Fransız dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrasının dosenti
Çəmən Babaxanova