Fakültələr

YÜKLƏMƏLƏR

 

ADU-nun Təhsil 2 fakültəsinin Psixologiya kafedrasının dosenti 
Əzim Əliyev

 

ADU-nun Filologiya fakültəsinin Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının dosenti
Aybəniz İsmayılova

 

ADU-nun Filologiya fakültəsinin Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının dosenti 
Ülviyyə Əliyeva

ADU-nun Filologiya fakültəsinin Ümumi dilçilik kafedrasının dosenti 
Aytən Hacıyeva

ADU-nun Filologiya fakültəsinin İngilis dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrasının dosenti
Aytən Allahverdiyeva