Fakültələr

Filologiya fakültəsi

            Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutunun bazasında Azərbaycan Dillər Universitetinin yaradılması bu ali məktəbin həyatında yeni mərhələnin başlanğıcı oldu. Universitet rəhbərliyi ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə mütəxəssis hazırlığının keyfiyyətini yüksəltmək və bölmələrin işinə rəhbərliyi gücləndirmək və idarəetmə mexanizmini təkmilləşdirmək məqsədilə 2001-ci ilin oktyabrında fakültələri və onların nəzdində fəaliyyət göstərən kafedraları əhatə edən struktur dəyişiklikləri həyata keçirdi. Universitet Elmi Şurasının 7 sentyabr 2001-ci il tarixli əmrinə əsasən yenicə adı dəyişdirilmiş “İngilis dili və Roman-german filologiyası” fakültəsinin bazasında “Roman-german filologiyası” və “2 №-li İngilis dili” fakültələri yaradıldı. 2001-ci ilin dekabrında keçirilmiş seçkilərdə professor Zahid Quliyev “Roman-german filologiyası” fakültəsinin dekanı seçilmişdir. Rektorun əmrinə əsasən aşağıdakı kafedralar fakültənin tərkibinə daxil edilmişdir:

   1). Azərbaycan dilçiliyi kafedrası-prof. Adil Babayev

   2). İngilis dilinin leksikası və üslbiyyatı kafedrası-prof.Mehparə Qayıbova

   3).Ədəbiyyat tarixi kafedrası - prof.Zeydulla Ağayev

   4). Psixologiya kafedrası- prof.Muxtar Həmzəyev

   5). Bədən tərbiyəsi və idman kafedrası - b/m.Fəxrəddin Əliyev                                                         

           

2006-cı ilin yanvarın 12-də Roman-german filologiyası fakültəsinə yeni dekan seçkisi nəticəsinə görə Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının dosenti Şəhla Nağıyeva dekan seçilmişdir. Ş.B.Nağıyeva bir il bu vəzifədə işləmişdir.       

 Tədris işləri üzrə dekan müavini fil.e.d., professor Fikrət Cahangirov 08 may 2007-ci il tarixində Roman-german filologiyası fakültəsinə dekan seçilmişdir. 

        ADU-nun Elmi Şurasının 29 may 2009-cu il tarixli qərarı və Universitet rektorunun 99 №-li, 01 iyul 2009-cu il tarixli əmrinə əsasən Roman-german filologiyası fakültəsinin adı dəyişdirilərək Filologiya fakültəsi adlandırılmış və professor F.F.Cahangirov həmin fakültəyə yenidən dekan seçilmiş və 2009-2013-cü illərdə Filologiya fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışmışdır.

Filologiya fakültəsi ADU-nun 07 fevral 2013-cü il tarixli 17 saylı əmrinə əsasən Fransız və Alman dilləri fakültəsi ilə Filologiya fakültəsinin birləşməsi əsasında yaranmışdır. Fakültənin ümumi tarixi yeni olsa da, onun infrastrukturu özünəməxsus və təkrarolunmaz tarixə malikdir. Bu tarixin başlanğıcı 1948-ci ilə təsadüf edir. Filologiya fakültəsinin möhkəm təmələ əsaslanan keçmişi, dövrün nəbzini tutan bu günü və ümidli gələcəyi var. Fakültənin tarixində “filyer” adlanan xüsusi tədris proqramları tətbiq olunaraq özünəməxsus yer tutmuş, “filyer” təcrübəsi genişlənmiş və bir müddət sabiq fakültəni bütöv şəkildə əhatə etmişdir.

Filologiya fakültəsinin təməlində sonradan adları dəyişmiş və əməkdaşları fəaliyyətini digər kafedralarda davam etdirmiş mərhum prof. M.S.Qarayevanın rəhbərlik etdiyi Roman-german filologiyası və s. bu kimi əsl elm ocağı olan kafedralar olmuşdur. Onların fəaliyyəti bütövlükdə fakültənin inkişafında mühüm rol oynamışdır.

Fakültənin tədris prosesində yeni tədris planlarının tətbiqi, onların daim təkmilləşdirilməsi yeni Dövlət Standartlarına uyğun aparılır. Filologiya fakültəsində bütün ixtisaslar üzrə tədrisin kredit sistemi ilə təşkili Avropa Kredit Transfer Sistemi (AKTS) – təhsil proqramı ilə müəyyən olunmuşdur ki, bu sistem vasitəsi ilə tələbə mobilliyi təmin edilmiş və təhsil proqramlarının dövlətlərarası müqayisəsi və tanınması prosedurları asanlaşdırmış, eləcə də Boloniya prinsipləri ardıcıl olaraq həyata keçirilmişdir.

Fakültədə elmi-tədqiqat işləri sahəsində elmin inkişafı üzrə Milli Strategiyanı əldə rəhbər tutan əməkdaşlar, elmi-tədqiqat işlərinin prioritetlərinin dünya elminin inkişaf istiqamətlərinə və mühüm ictimai-mədəni məsələlərin həllinə uyğun müəyyənləşdirməyə, elm sahəsində idarəetmə sistemini, elmi infrastrukturu modernləşdirməyə, yüksək ixtisaslı kadrları hazırlamağa, elmdə varisliyi qorumağa, elmin, təhsilin və istehsalın inteqrasiyasına, elmi işçilərin sosial təminatını yaxşılaşdırmağa, elmin nominativ hüququ bazasını gücləndirməyə çalışmaqla, Azərbaycan elminin beynəlxalq elm məkanına inteqrasiyasına istiqamət almasına səy göstərirlər.

Fakültədə tərbiyə və təhsil prosesinin elmi şəkildə təşkili,bu prosesin əhatə etdiyi bütün aspektlərin nəzərə alınması, elmi cəhətdən planlaşdırılması, idarə olunması, görülən işlərə nəzarət edilməsi və uçotunun aparılması kimi çoxşaxəli iş aparılır.

Fakültədə müvafiq ixtisaslar üzrə ixtisas fənləri Azərbaycan, ingilis, fransız, alman, rus və ispan dillərində tədris olunur.

            Fakültədə ixtisaslar üzrə hal-hazırda təhsil alan tələbələrin sayı:

Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı) - 157

Filologiya (fransız dili və ədəbiyyatı) - 57

Filologiya (alman dili və ədəbiyyatı) - 56

Filologiya (ispan dili və ədəbiyyatı) - 13

Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) - 115

Filologiya (rus dili və ədəbiyyatı) - 37

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi - 90

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (ingilis dili üzrə) - 179

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (alman dili üzrə) - 60

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (fransız dili üzrə) - 58

Jurnalistika (tədris ingilis dilində) - 176

Ümumi cəm: 998

Filologiya fakültəsi üzrə professor-müəllim heyəti barədə statistik məlumatlar

Elmi dərəcə və vəzifələr

Azərbaycan ədəbiyyatı

Azərbaycan dilçiliyi

Xarici ölkələr ədəbiyyatı

İngilis dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı

Xarici dillərin tədrisi metodikası

Alman dilinin fonetikası və qrammatikası

Fransız dilinin fonetikası və qrammatikası

Xarici dillər

Ümumi dilçilik

Akademik

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Fil.e.d., professor

 

1

2

2

1

 

1

 

4

Ped.e.d., professor

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Filologiya elmləri doktoru

 

 

1

1

 

 

1

1

1

Fil.f.d., dosent

3

 

9

6

5

2

2

7

3

Ped.f.d., dosent

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

4

3

8

3

2

1

1

5

6

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Fakültənin müvafiq illər üzrə dekanları:

 1. Dos. Sevda Vahabova (2006-2017)
 2. Dos. Vüsalə Ağabəyli (2017-2019)
 3. Prof. Şahin Xəlilli (2019)

 

Fakültənin akademik və professorları:

 1. Akad. Kamal Abdulla
 2. Akad. Muxtar İmanov
 3. Prof. Bilal İsmayılov (məsləhətçi professor)
 4. Prof. Fəxrəddin Veysəlli (məsləhətçi professor)
 5. Prof. Qorxmaz Quliyev (məsləhətçi professor)
 6. Prof. Adil Babayev (məsləhətçi professor)
 7. Prof. Çingiz Hüseynzadə
 8. Prof. Azad Məmmədov
 9. Prof. Həbib Zərbəliyev
 10. Prof. Dilarə İsmayılova
 11. Prof. Əfqan Abdullayev
 12. Prof. Fikrət Cahangirov
 13. Prof. Sevinc Zeynalova
 14. Prof. Şahin Xəlilli
 15. Prof. Aynur Sabitova
 16. Prof. Çingiz Qaraşarlı
 17. Prof. Həmidə Əliyeva
 18. Prof. Fidan Baxşıyeva
 19. Prof. əvəzi Ülfət İbrahim

Fakültədə aşağıdakı əcnəbi müəllimlər dərs aparmışlar:

 1. Ştefani Matzer (Avstriya akademik mübadilə xidməti proqramı ilə 2016-2017-ci tədris ilindən ADU-da 5 il müddətinə lektor vəzifəsində çalışıb);
 2. Noemi Krisztina Tanczos (Avstriya akademik mübadilə xidməti proqramı ilə 2021-2022-ci tədris ilindən ADU-da 1 il müddətinə lektor vəzifəsində çalışıb);
 3. Mara Liza (Alman akademik mübadilə xidməti proqramı ilə 2018-2019-cu tədris ilindən ADU-da 5 il müddətinə lektor vəzifəsində çalışır) ;

 

Xarici ölkələrdən dəvət olunmuş mütəxəssislər, o cümlədən Macarıstandan dəvət olunmuş ph.d. Anna Piko 2021-2022-ci tədris ilindən fakültədə “Qədim dil (sanskrit dili)”ni tədris edir.

Fransız dilinin fonetikası və qrammatikası kafedrası “Erasmus+” proqramı çərçivəsində müştərək dərslər təşkil etmişdir. 16.09.2022-ci il və 19.09.2022-ci il tarixlərində “Erasmus +” müəllimlərin mübadilə proqramı çərçivəsində Ruminiyanın Pitişni Universitetinin müəllimləri Liliyana Voykuleski, Kristina Unqureaku ADU-nun Fransız dilinin fonetikası və qrammatikası kafedrasının müəllimləri f.f.d, dos. Teybə Cəlilova və b/m. Ağabikə Əliyeva ilə birgə Filologiya fakültəsinin II və III kurs  tələbələrinə Fransanın mədəniyyəti, regionları, fransız dilinin tədrisi mövzusunda məşğələlər aparmışdır.

Fransız dilinin fonetikası və qrammatikası kafedrasının müdiri prpfessor əvəzi, fil.f.d. Ülfət İbrahim və fakültənin sabiq tyutoru Aynurə Cəbiyeva Erasmus+ proqramı çərçivəsində fevral 2022-ci il tarixində Fransanın Bordo Monteyn Universitetində təlim keçmişdir.

 

2013-2023-cü il tarixləri aralığında Xarici Universitetlərdə

təhsil almış tələbələrin siyahısı

 

2014/2015-ci tədris ilinin I yarimilində Filologiya (alman dili və ədəbiyyatı) ixtisası üzrə tələbə Mehdiyeva Nərmin Şaban qızı (qr. 441) Mevlana mübadilə proqramı xətti ilə Türkiyə Respublikası Marmara Universitetində;

2014/2015-ci tədris ilinin I yarimilində Filologiya (alman dili və ədəbiyyatı) ixtisası üzrə tələbə Vəliyeva Həmidə Yusif qızı (qr. 441) Mevlana mübadilə proqramı xətti ilə Türkiyə Respublikası Marmara Universitetində;

2015/2016-cı tədris ilinin I və II yarimillərində Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (alman dili) ixtisası üzrə tələbə Rəcəbli Şəms Adil qızı (qr. 334) DAAD-in “Germanistika İnstitutlarının tərəfdaşlığı 2015” proqramı xətti ilə Almaniyanın Frayburq Pedaqoji Universitetində;

2016/2017-ci tədris ilinin I və II yarimillərində Jurnalistika ixtisası üzrə tələbə Kərimov Nihad Maqsud oğlu (qr.140) ABŞ dövlət Departamenti tərəfindən müəyyənləşdirilən FLEX proqramı xətti ilə ABŞ-ın İlinois ştatının Denison şəhərinin Marshall orta məktəbində;

2017/2018-ci tədris ilinin I yarimilində Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (alman dili) ixtisası üzrə tələbə Mehtiyeva Əminət Natiq qızı (qr. 339) Almaniyanın Heidelberg Pedaqoji Universitetində;

2018/2019-ci tədris ilinin I yarimilində Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (ingilis dili) ixtisası üzrə tələbə Aslanova Sahilə Xəlil qızı (qr. 438a) Erasmus+ proqramı xətti ilə İspaniyanın Mursiya Universitetində;

2019/2020-ci tədris ilinin II yarimilində Filologiya (ispan dili və ədəbiyyatı) ixtisası üzrə tələbə Kazımova Zeynəb Hacıağa qızı (qr. 232) Erasmus+ proqramı xətti ilə İspaniyanın Kadiz Universitetində;

2019/2020-ci tədris ilinin II yarimilində (Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı) ixtisası üzrə tələbə Mütəllimli Elvin Zakir oğlu (qr. 229a) Erasmus+ proqramı xətti ilə Ruminiyanın Sibiu şəhərinin Lusian Blaqa Universitetində;

2019/2020-ci tədris ilinin II yarimilində (Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (ingilis dili) ixtisası üzrə tələbə Süleymanova Lalə Yaşar qızı (qr. 331) Erasmus+ proqramı xətti ilə Ruminiyanın Piteşti Universitetində;

2021/2022-ci tədris ilinin I yarimilində Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (fransız dili) ixtisası üzrə tələbə Mehdiyeva Nəzrin Elşad qızı (qr. 436) Erasmus+ proqramı xətti ilə Fransanın Ruan Universitetində;

2021/2022-ci tədris ilinin II yarimilində Filologiya (ispan dili və ədəbiyyatı) ixtisası üzrə tələbə Cabbarlı Sənan Zaur oğlu (qr. 333) Erasmus+ proqramı xətti ilə İspaniyanın Kadiz Universitetində;

2021/2022-ci tədris ilinin II yarimilində Filologiya (ispan dili və ədəbiyyatı) ixtisası üzrə tələbə Nəbiyeva Ülviyyə Fazili qızı (qr. 333) Erasmus+ proqramı xətti ilə İspaniyanın Kadiz Universitetində;

2022/2023-cü tədris ilinin II yarimilində Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (ingilis dili) ixtisası üzrə tələbə Mahmudova Mədinə Mehman qızı (qr. 340) Erasmus+ proqramı xətti ilə Ruminiyanın Alexandru İoan Cuza İasi Universitetində təhsil almışlar.