Filologiya fakültəsi

Xəlilli Şahin Həmid oğlu                                                                              

Filologiya elmləri doktoru, professor                                                                  
Azərbaycan Dillər Universiteti, Filologiya fakültəsinin dekanı,
Fakültə Elmi Şurasının sədri
Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının professoru
E-mail: [email protected]
Tel: (+99412) 440 45 07
Qısa bioqrafik məlumat
*1951-ci il 13 may tarixində ziyalı ailəsində anadan olub.
*1958 -1968 -ci illərdə Bakı şəhəri Binəqədi rayonunda 99 saylı orta məktəbdə təhsil alıb
*1968 -1973-cü illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin  İngilis-Azərbaycan dilləri fakültəsində təhsil alıb.
*1973 -1974-cü illərdə orduda hərbi xidmət edib.
*1976-cı ildən ADU-nun ayrı-ayrı kafedralarında laborant, baş laborant, müəllim,baş müəllim, dosent vəzifələrində işləmişdir. Hazırda Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının professorudur.
*1985-ci ildə “Ceyms Oldricin yaradıcılığında Azərbaycan mövzusu”nda
namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir,
*1992-ci ildə “Yazıçı” nəşriyyatında “Ceyms Oldric və Azərbaycan” adlı monoqrafiyası çap olunub. Londonda ədibin evində kitabın təqdimatı keçirilib.
*1998-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür.
*2004-cü ildə “Azərbaycan – ingilis ədəbi əlaqələri (Qədim və Orta əsrlər dövrü)” adlı doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
* 2009-cu ildən ADU-da fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasının üzvüdür 
*2019-cu ildən Azərbaycan Dillər Universitetinin Filologiya fakültəsinin dekanıdır.
*Ailəlidir, 3 övladı var
Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı:
*1999, iyul, London, Britaniya yazıçılarının XXV konfransı;
*2003, Azərbaycan, Bakı, Tağıyev oxuları, Beynəlxalq konfrans;
*2004, 6-7 may, Bakı, Qafqaz Universiteti, “Türk dastanları Türk xalqlarının ədəbi salnaməsidir” adlı beynəlxalq konfrans;
*2008, Bakı, Qafqaz Universiteti, I Beynəlxalq Türk xalqları uşaq ədəbiyyatı konqresi;
*2011, dekabr, Bakı, AMEA Folklor İnstitutu. “Azərbaycan folkloru Avropa sivilizasiyası kontekstində” elmi-praktiki konfrans;
*2012, Bakı, Qafqaz Universiteti, II Beynəlxalq Türk xalqları uşaq ədəbiyyatı konqresi.
Seçilmiş əsərləri:
*Azərbaycan – ingilis ədəbi əlaqələri (Folklor materialları əsasında). Monoq¬rafiya. (qrifli nəşr). Bakı: “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2002, 216 s.
*Klassik poeziya və ədəbi əlaqələr (Azərbaycan – ingilis ədəbi əlaqələri). Monoqrafiya (qrifli nəşr). Bakı: “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2003, 164 s.O, 
1999-cu ildə Kembric Universitetində Britaniya yazıçılarının XXV seminarında iştirak edib.  “Ədəbi əlaqələr işığında” (2002), “Azərbaycan – ingilis ədəbi əlaqələri. Folklor materialları əsasında” (2002), “Klassik poeziya və ədəbi əlaqələr. Azərbaycan – ingilis ədəbi əlaqələri” (2003) adlı kitab və monoqrafiyaların, magistr hazırlığı üçün “XX əsr Böyük Britaniya və Amerika ədəbiyyatı tarixi” fənni üzrə proqramın (2009), “Şekspirin sonetləri” (2009) dərs vəsaitinin, eləcə də “Shakespeare’s English Historic Plays” (həmmüəllif S.Magill. 2009), “British Literature. Medieval Ages” (həmmüəllif A.Tatli. 2012), “Britaniya uşaq ədəbiyyatı” (həmmüəllif Səadət Əliyeva. 2018) adlı dərs kitablarının, eləcə də “Ceyms Oldric və Azərbaycan” adlı toplunun müəllifidir.
“Britaniya adalarının xalq nağılları” şərikli tərcümə kitabı 1989-cu ildə “Gənclik” nəşriyyatında, ikinci dəfə isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə 2005-ci ildə 25.000 tirajla “Öndər nəşriyyat”da çap olunub. XIX əsrin ingilis yazıçısı Ceyms Moriyerin “İsfahanlı Hacıbabanın macəraları” adlı romanının tərcüməsini 1993-cü ildə “Gənclik” nəşriyyatında 25 cilddən ibarət olan “Macəra və Fantastika kitabxanası” seriyası ilə nəşr etdirib.
“Yerin ulduzları” (1990), “Ürəyimdən keçənlər” (1996) uşaq şeirləri kitablarının müəllifidir.2015-ci ildə Böyük Britaniyanın “Rossendale Books” nəşriyyat evində çapa hazırlanan “Ürək şəkilli yarpaqlar” (“Heart-Shaped Leaves”) adlı kitabı ABŞ-da nəşr olunub.