Kafedralar

Təhsil-2 fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrası

Təhsil-2 fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrası 2017-ci ildə əvvəl mövcud olan II Xarici dillər kafedrasının bölünməsi nəticəsində yaradılmışdır. Onlardan biri Filologiya və jurnalistika fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrası; digəri isə Təhsil fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrasıdır. Filologiya və jurnalistika fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrasının müdiri prof. Ş.H.Şabanov, Təhsil fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrasının müdiri 2017ci ildən 2019-cu ilin mart ayına qədər dos. Y.M. Mürşüdov olmuşdur. Lakin dos. Y.M.Mürşüdov 21.03.2019-cu il tarixində vəfat etdiyi üçün onun işinə 1/235 № li əmrə əsasən xitam verilmişdir. 2019-cu ilin may ayının 24-ündən 1/218  № li əmrə əsasən kafedranın müdiri vəzifəsinə dos.S.S.Nuriyev seçilmişdir. Daha sonra dos. S.S.Nuriyevin Təhsil-2 fakültəsinə dekan seçilməsi ilə əlaqədar olaraq 1/9 № li əmrə əsasən 30.12.2019-cu il tarixindən kafedra  müdiri vəzifəsinə dos.A.B.Sobor təyin edilmişdir.

Təhsil-2 fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrasının missiyası  - ikinci xarici dil kimi  Alman, Fransız, İngilis və Rus dilləri üzrə kadrların hazırlanması ilə məşğul olur. Bu fənnlərin öyrənilməsi gələcəkdə tələbələrin magistraturaya qəbul olmalarında, doktorant və dissertant kimi minimum imtahanlarının verilməsində və xarici ədəbiyyatdan istifadə edə bilmələrində tələbələrə kömək edir. Hazırki dövrdə bir xarici dili bilmək hər şeyi həll etmir. Odur ki, ikinci xarici dil kimi bu dillərdən birinin öyrənilməsi bakalavr pilləsini bitirən tələbələrə öz gələcək işlərini düzgün qurmaqda köməklik edir. Bunun üçün hər fənn üzrə yeni proqramlar, dərs vəsaitləri və dərsliklər hazırlanr ki, bu da xarici dillərin öyrənilməsini xeyli asanlaşdırmış olur. Tələbələrin bu dilləri dərindən mənimsəmələri üçün texniki vasitələrdən də geniş istifadə olunur.        

Təhsil-2 fakültəsi nəzdində  Xarici dillər kafedrasının işi tədris, tədris-metodik, elmi-tədqiqat, təşkilat-metodik, tələbələrin təlim-tərbiyəsi istiqamətində kafedra iclasında təsdiq edilmiş plan əsasında həyata keçirilib. Bu işlərin yerinə yetirilməsi və kafedranın digər iş formaları bütün kafedra üzvlərinin iştirak etdiyi kafedra iclasında müzakirə olunur. Kafedra əməkdaşları mütəmadi olaraq həm respublika daxili, həm də xarici ölkələrdə təşkil olunan konfranslarda, ixtisasartırma təlimlərində fəal şəkildə iştirak edirlər, eyni  zamanda yerli və xarici jurnallarda  özlərinin elmi metodik əsərlərini çap etdirirlər. Kafedra müdir dos.Aidə Burzu qızı Soborun  3 elmi məqaləsi imparkt faktorlu jurnalda dərc olunub. Kafedra əməkdaşları Universitetdə fəaliyyət göstərən Amerikaşünaslıq, Germanistika, Rusiyaşünaslıq və Fransız dili və mədəniyyəti mərkəzləri ilə daima sıx əlaqədə olurlar.

Kafedra yarandığı vaxtdan etiabarən bir çox tədbirlər təşkil etmiş və kafedra əməkdaşları həmin tədbirlərdə fəal iştirak ediblər.

03.05.2018 ci il tarixində Təhsil fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrasında Ulu Öndərimiz  Heydər Əliyevin 95 illiyinə həsr olunmuş dəyirmi masa keçirilib.

22.05.2019- cu il tarixində Təhsil fakültəsi nəzdində Xarici dillər və  Linqvokultrologiya kafedrasının birgə təşkil etdiyi  “28 May – Respublika gününə” həsr edilmiş tədbir keçirilib.

    26.09.2019- ci il tarixində- Azərbaycanda ilk dəfə Azərbaycan Dillər Universitetinin 2 saylı binasında Təhsil-2 fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrasının müdiri dos. S.S.Nuriyev tərəfindən Avropa dilləri gün təşkil edilmişdir.

    20.12.2019-cu il tarixində Təhsil-2 fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrasının  təşkilatçılığı ilə “31 dekabr Həmrəylik günü-Yeni il” adlı bayram tədbiri keçirilib.

   16.01.2020-ci il tarxində Təhsil-2 və Təhsil-2 fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrasının birgə təşkilatçılığı ilə 20 Yanvar faciəsinin 30 illiyinə həsr olunmuş  dəyirmi masa keçirilib.

   21.02.2020-ci il tarixində Təhsil-2 fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrasının təşkilatçılığı ilə ADU-nun tələbələrinin “Audiokitab” layihəsinin əməkdaşları ilə görüşü keçirilib.

    10.05.2020-ci il tarixində Təhsil-2 fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrasının baş müəllimi Afət Həşiminin 213 a qrupunun tələbələri ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 97 illiyinə həsr olunmuş online dərsi keçirilib.

    12.12.2020-ci il tarixində ADU-nun Təhsil-2 fakültəsi və fəaliyyət göstərdiyim Təhsil-2 fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən “Ulu öndər Heydər Əliyevin anım günü” nə həsr olunmuş online dəyirmi masa keçirilib.

     24.02.2021-ci il – ADU-nun Təhsil-1 və Təhsil-2 fakültələrinin birgə təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqrımının il döbnümünə həsr edilmiş online dəyirmi masa keçirilib.

    29.04.2021-ci il – ADU-nun Fransız dili və mədəniyyəti mərkəzinin müdiri Təhsil-2 fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrasının professoru “Əsgər Zeynalovun təşkilatçılığı ilə “Şuşa ziyalıları və Fransa” adlı online tədbirkeçirilib.

    30.04.2021-ci il -  Təhsil-2 fakültəsi nəzdində Xarici dillər və Psixologiya kafedrasının birgə təşkilatçılığı ilə dünyaşöhrətli nəzəriyyəçi Lütfi Zadənin 100 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik tədbir keçirilib.

   26.05.2021 ci il – Təhsil-2 fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrasının  “28 May – Respublika gününə”  həsr olunmuş onlayn tədbir keçirilib.

    03.11.2021-ci il tarixdə Təhsil-2 fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrasının professoru və Fransız dili və Mədəniyyəti,  Frankafoniya Mərkəzinin müdiri Əsgər Zeynalov və Təhsil-2 fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrasının birgə təşkilatçılığı ilə Zəfər gününə həsr olunmuş “Könlüm keçir Qarabağdan” adlı  tədbir keçirilib.

    27.04.2022-ci il tarixində Təhsil-2 fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrasının professoru və Fransız dili və Mədəniyyəti,  Frankafoniya Mərkəzinin müdiri Əsgər Zeynalov və Təhsil-2 fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrasının birgə təşkilatçılığı ilə “ Avropa poeziya gecəsi” adlı  tədbir keçirilib.

 

   Kafedra üzvləri

    Ümumilikdə kafedrada 31 əməkdaş fəaliyyət göstərir: onlardan 13  nəfəri tam ştat, 13 nəfəri  0.5 ştat, 1 nəfəri 0.25  müəllim, 3  nəfəri 0.75 ştat  baş müəllim, 1nəfər professor, 1nəfər baş  laborant və 1 nəfər laborant vəzifəsində  çalışır. Kafedra əməkdaşlarının 8 nəfəri dissertant, 1 nəfəri doktorantdır.

 

Sıra

sayı

Soyadı, adı, ata adı

Dərəcə

Ştat

Vəzifə

 
 

1

Sobor Aidə Burzu qızı                             

 Fil.f.d

0.5

Kaf. müdiri

 

2

Nuriyev Salman Süleyman oğlu

Fil.e.d

0,5

Dos.

 

3

Zeynalov Əsgər Məmməd oğlu                 

F.e.d

0,5

Prof.

 

4

Hüseynova Sevinc Ramiz qızı                

P.f.d

1

Dos

 

5

Ağakişiyeva Arzu Meybulla qızı          

 Fil.f.d

1

Dos

 

6

Əliyeva Almaz Mirzəlabdin qızı                        

-

0.5

b/m

 

7

Sadıqova Akifə Qəzənfər qızı                            

-

1

b/m

 

8

Rəhmanova Sevinc Nurağa qızı                         

-

1

b/m

 

9

Məmmədova Lətifə Məcid qızı                          

-

0,5

b/m

 

10

Qəhrəmanova Səyyarə Cəlil qızı                        

-

0.5

b/m

 

11

Cəbrayılova Sevinc Xalıq qızı                           

-

0.75

b/m

 

12

Vəliağayeva Məlahət Namət qızı                      

-

1

b/m

 

13

Rəhimova Səbinə Həsən qızı                            

-

1

b/m

 

14

Rəcəbova Südabə Şəmsəddin q              

-

1

b/m

 

15

Səlimli Təmkinə Fərahim qızı                              

-

0,75

b/m

 

16

Mahmudova Dilbər Mirəhməd q                     

-

1

b/m

 

17

Tağızadə Cəmalə Fuad qızı                                  

-

1

b/m

 

18

Bağırova Ruhlana İdris qızı                                  

-

1

m

 

19

Həsənova Könül Sərdar  qızı                                

-

0,25

b/m

 

20

Abbasova Yazgül Mirəli qızı                                  

-

0,75

b/m

 

21

Rəhmanova Nigar Əsgər qızı                                

-

1

b/m

 

22

Həşimi Afət Tofiq qızı                                    

-

1

b/m

 

 23

Əsgərova Xumar Yarəmməd qızı

-

0.5

b/m

 

 24

Abdullayeva Jalə Tofiq qızı                                   

-

1

m

 

25

Bayramova İlahə Əliəshab qızı                             

-

1

m

 

26

Aslanova Səbinə Seymur qızı

-

0.5

m

 

27

Mehdiyeva Aytəkin Baxşəli qızı

-

0.5

m

 

28

Kərimli Sevinc Baxşəli qızı

-

0.5

m

 

29

Veyisova Əsmər Tofiq qızı

-

0.5

m

 

30

Məmmədli Aysel Əli qızı

-

1

b/lab

 

31

Cəbiyeva Aynur Cəbi qızı

-

1

lab

 

 

 

 

 

 

 

Təhsil-2 fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrasının müdafiə etmiş

Adı, soyadı, atasının adı  (elmi dərəcə)

Alimlik dərəcəsi aldığı tarix (fəlsəfə və ya elmlər)

Mövzu

İxtisasın adı və şifri

Nuriyev Salman Süleyman oğlu

(fil.f.d.,dos)

Fil.f.d.-19.04.2000 pr.№ 17

Dosent – 02.03.2004

pr.№ 07-k

Dildə erqativ mənalı konfiqurasiyalar (İngilis və Azərbaycan dili materialları əsasında)

Dil nəzəriyyəsi

10.02.19

Zeynalov Əsgər Məmməd oğlu

(f.e.d.,professor)

Fil.f.d.-29.11.1991 pr.№ 14

Elmlər doktoru 04.06.2003

pr.№ 11-R

1.Azərbaycan bayatıları Qafqaz regionunda

2. Fransız ədəbiyyatında Şərq  (Volterin yaradıcılığı )

Folklorşünaslıq

10.02.09

Fransız ədəbiyyatı -10.01.01.

Azərbaycan ədəbiyyatı -10.01.03

Sobor Aidə Burzu qızı

( fil.f.d.,dos)

Fil.f.d.-17.07.2012

pr.№ 24-K

Dosent – 27.05.2019

pr.№ 13-k

Сравнительно-сопоставительный анализ интонационнго оформления придаточных роедложений времени с союзом “als”

“когда” в немецком и русском языках

Dil nəzəriyyəsi -10.02.04

German dilləri

10.02.19

Hüseynova Sevinc Ramiz qızı

(p.f.d.,dos)

p.f.d.-27.06.2012

pr.№ 22-K

Dosent – 14.07.2015

pr.№ 20-k

İngilis dili fakültələrinin II kursunda rollu oyunlar vasitəsilə nitq əlaqəsinin tədrisi metodikası

 Təhsilin və tərbiyənin nəzəri metodikası -13.00.02.

Ağakişiyeva Arzu Meybulla qızı

( fil.f.d.,dos)

Fil.f.d.-19.04.2013

pr.№ 11-K

Dosent – 24.06.2019

pr.№ 12-k

Многокомпонентные сложные предложения с комплексной соотнесённостью частей (на материале русского и азербайджанского языков)

Slavyan dilləri-10.02.03

Azərbaycan dili 10.02.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

əməkdaşları

Təhsil-2 fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrasının dissertant və doktorantları

b/m. Həşimi Afət Tofiq qızı

BSU, Müasir rus dili kafedrası

Функционирование категории утверждения/отрицания фразеологических единиц в русском языке.

Slavyan dilləri-5707.01

b/m. Rəcəbova Südabə Şəmsəddin q.

AMEA, Dilçilik İnstitutu

İngilis dilində rəsmi-işgüzar üslub

German dilləri

5708.01

b/m. Rəhmanova Nigar Əsgər q.

ADU, Alman dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrası

Funksional üslublar sosial linqvistik paradiqmalar kimi

Dil nəzəriyyəsi

5706.01

b/m. Əsgərova Xumar Yarəmməd q.

ADU,  Fransız  dilinin fonetikası və qrammatikası kafedrası

Fransız və Azərbaycan dillərində rəng bildirən sifətlər

Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik

5714.01

m. Bağırova Ruhlanə İdris.

ADU, Alman dilinin fonetikası və qrammatikası kafedrası

Alman dilində partisipli cümlələr və onların qarşılığının funksional semantik xüsusiyyətləri

Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik

5714.01                  

m. Bayramova İlahə Əliəshab q.

ADU, Alman dilinin fonetikası və qrammatikası kafedrası

Müasir Alman və Azərbaycan dillərində sifətin komparativlik sahəsi

Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik

5714.01                  

m. Veyisova Əsmər Tofiq q

AMEA,  Folklor İnstitutu

Azərbaycan və ingilis lətifələrinin tipologiyası

Folklorşünaslıq

5719.01

b/lab. Məmmədli Aysel Əli q

ADU, Fransız dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrası

Müasir fransız dilində konstativ söyləmlərin koqnitiv təhlili

Roman dilləri

5709.01

lab. Cəbiyeva Aynurə Cəbi q.

ADU, Xarici dillərin tədrisi metodikası kafedrası

Fransız dilinin kommunikativ yönümlü tədrisində İKT-dən istifadənin rolu

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (fransız dilinin tədrisi metodikası)

5801.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Təhsil-2 fakültəsi nəzdində xarici dillər kafedrasında 2022-2023-cü tədris ilində tədris olunan fənnlərin siyahısı

1. Xarici dildə işgüzar akademik kommunikasiya 1/2/3  (Alman dili )

2. Xarici dildə işgüzar akademik kommunikasiya 1/2/3  (Fransız dili)

3. Xarici dildə işgüzar akademik kommunikasiya 1/2/3 (İngilis dili)

4. Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 1/2/3  (ingilis dili) (Təhsildə sosial psixoloji xidmət)

5. Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 1/2/3  (ingilis dili) (Korreksiyaedici təlim)

6. Xarici dildə işgüzar akademik kommunikasiya 1/2/3 (Rus dili)

7. Dil bacarıqları (rus dili müəllimliyi)

9. Kommunikativ qrammatika (rus dili müəllimliyi)

10. Praktik qrammatika (rus dili müəllimliyi) 

11. Fonetika (rus dili müəllimliyi)

12. Kommunikativ Fonetika (rus dili müəllimliyi)

13. Rus dilinin metodikası (rus dili müəllimliyi)

14. Ölkəşünaslıq (rus dili müəllimliyi)

15. Leksikologiya (rus dili müəllimliyi)

16. Rus dilinin orfoqrafiyası (rus dili müəllimliyi)

 

 

 

Magistratura şöbəsi

  1. Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya  (ingilis dili)
  2. Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya  (fransız dili)