ELMİ-TƏDQİQAT

“Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq 16 may 2005-ci  il tarixdə № 1105-A1-419 nömrə ilə Ədliyyə Nazirliyində uçota alınmışdır. Mətbu nəşrdə 27 may   2019-cu il tarixindən etibarən dəyişiklik edilmişdi.

Mətbu nəşrin adı: Dil və ədəbiyyat

2. Məqsədi: Filologiya, pedaqogika elmlərin inkişafına təkan verəcək elmi-nəzəri və elmi-tədqiqat işlərinin nəşri

3. Dövriliyi: ildə 4 dəfə

4. Hüquqi ünvanı: AZ 1014, Bakı şəhəri, Rəşid Behbudov küçəsi 134

5. Təsisçi olan hüquqi şəxsin təsisçisi (təsisçiləri) :Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

Dövri elmi (elektron elmi) nəşrə Beynəlxalq Standart Seriya Nömrəsi – İSSN (E- İSSN) kodu ISSN 2518-7538

Jurnalın elektron versiyası universitetin rəsmi səhifəsində (www.adu.edu.az) kitabxana bölməsində yerləşdirilmişdir.

 http://217.64.17.124:8080/xmlui/handle/123456789/268 linki vasitəsiylə səhifəyə keçid etmək mümkündür

 

Baş redaktor

fil.e.d., prof. Zeynalova Sevinc – Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan, Bakı

Baş redaktorun müavini

fil.e.d., prof. Əliyeva Həmidə – Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan, Bakı

Məsul katib

fil.f.d., dos. Musayeva Sevinc – Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan, Bakı

Korrektor

Aslanova Xatirə – Elm şöbəsi, Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan, Bakı

REDAKSİYA HEYƏTİ:

fil.e.d., prof. Abdullayev Sərxan – Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan, Bakı
fil.e.d., prof. Babayev Adil – Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan, Bakı
fil.e.d., prof. Məmmədov Azad – Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan, Bakı
fil.f.d., dos. Həsənov Seyfəl – Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan, Bakı
fil.e.d., prof. Xəlilli Şahin – Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan, Bakı
fil.f.d., dos. İbrahim Ülfət – Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan, Bakı
fil.f.d., dos. Qəribova Jalə – Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan, Bakı
fil.e.d. Sadıqova Gülnarə – Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan, Bakı
fil.e.d., prof. Vəliyeva Nigar – Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan, Bakı
fil.e.d., prof. Cahangirov Fikrət – Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan, Bakı
fil.f.d., dos. İmanova Sevda – Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan, Bakı
fil.e.d., prof. Cəfərova Leyla – Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan, Bakı
fil.e.d., prof. Mahmudov Məsud – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA), Azərbaycan, Bakı
fil.e.d., prof. Osmanlı Sara – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA), Azərbaycan, Bakı
fil.e.d., prof. Abbasova Afət – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), Azərbaycan, Bakı

BEYNALXALQ MƏSLƏHƏTÇİLƏR:

fil.e.d., prof. Kövecses Zoltan – Etvas Lorand Universiteti, Macarıstan, Budapeşt
fil.e.d., prof. Levandovska Barbara – Konin Dövlət Tətbiqi Elmlər Universiteti, Polşa, Varşava
fil.e.d., prof. Miljkoviç Emma – Belqrad Universiteti, Serbiya
Peart İan – “Visions of Azerbaijan” jurnalı, Böyük Britaniya, Vulverhempton
fil.e.d., prof. Vorobyova Olqa – Kiyev Milli Dilçilik Universiteti, Ukrayna, Kiyev
fil.e.d., prof. Vəfa Kazdal – Azərbaycan Diplomatik Akademiyası (ADA Universiteti), Azərbaycan, Bakı
Dr. Svetlana Kurtes – Madeira Universiteti, Portuqaliya

Əlaqə telefonları: +99412 4412278 (daxili 257), +994504869709

elektron ünvanı:  [email protected]