Kafedralar

Linqvokulturologiya Kafedrası

 

Kafedranın yaranma tarixi: Kafedra 1993-cü ilədək “İngilis dilinin leksikası” adlandırılıb. 1994-cü il 9 fevral tarixli iclasın qərarı əsasında rektorun 14 fevral tarixli əmri ilə kafedra “İngilis dilinin leksikası və ölkəşünaslıq” kafedrası adlandırılmışdır. Daha sonra  Elmi şuranın 3 dekabr 2013-cü il tarixli iclasının qərarı əsasında rektorun (əmr №1/318)  əmri ilə kafedranın adı dəyişdirilərək “Linqvokulturologiya” adlandırılmışdır. Hal-hazırda “Linqvokulturologiya”  kafedrası Təhsil 2 fakültəsi nəzdində fəaliyyət göstərir və kafedra müdiri f.e.d., prof. Məsməxanım Yusif qızı Qazıyevadır.

      Kafedranın missiyası:

✓     Dünya ölkələri arasında intensiv iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələri ilə səciyyələnən müasir dövrdə əmək bazarının və ümumiyyətlə cəmiyyətin dil vasitəçiliyinə artan tələbatının ödənilməsi üçün dillər - mədəniyyətlərarası ünsiyyət sahəsində yüksək ixtisaslı və rəqabətli mütəxəssislərin hazırlanmasının təmin edilməsi;

 

✓     Xarici dillərin (ingilis dilinin) tədrisi sahəsində dərin biliklərə, peşəkar kompetensiyalara malik müəllimlərin hazırlanması, habelə sosio-linqvistik və linqvo-mədəni problematikanın tədbiqi sahəsində elmi kadrların yetişdirilməsi ilə bağlıdır.

Kafedranın hədəfləri:

ü Milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri qoruyan və inkişaf etdirən, geniş dünyagörüşünə malik olan, yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktiki biliklərə yiyələnən, müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli mütəxəssis-kadrlar hazırlamaq;

ü Sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini təmin etmək, təhsil alanları ictimai həyata və səmərəli əmək fəaliyyətinə hazırlamaq,

ü Müasir əmək bazarında öz layiqli yerini tutmağa çalışan fərdlər yetişdirmək və s.

Kafedranın məqsəd və vəzifələri:

ü Kafedra olaraq innovativliyə meyl etmək, müəllimlərin akademik potensialının inkişafı üçün məqsədyönlü işlər aparmaq;

ü Regionlarda innovativ təhsil mühitinin yaradılması məqsədilə bölgələrdəki məktəblərlə əməkdaşlıq etmək;

ü Beynəlxalq və regional ali təhsil müəssisələrinin müxtəlif kafedraları ilə qarşılıqlı əlaqələri inkişaf etdirmək;

ü Dünya təhsilinin inkişaf tendensiyalarını və Bolonya prosesinin təcrübəsini nəzərə alaraq, müasir tədris planlarının hazırlanmasına yardım etmək;

ü Dünyadakı cari tendensiyaları nəzərə alaraq, müvafiq tələblər səviyyəsində mütəxəssislərin, elmi-pedaqoji kadrların hazırlanmasına, yeni ixtisasların Universitetin qəbul planına salınmasına dair töhvə vermək;

ü Regional, milli və beynəlxalq əmək bazarının inkişaf perspektivlərinə uyğun olaraq işəgötürənlərin tələblərinə cavab verən kadrların hazırlanması;

ü İnnovasiya infrastrukturunun genişləndirilməsini həyata keçirə biləcək kadrların hazırlanması

 

      Kafedranın fəaliyyəti: Kafedra geniş fəaliyyət strukturuna malikdir. Kafedrada həm bakalavriatura , həm də magistratura  pilləsində ölkəşünaslıq və linqvoölkəşünaslıq, dil bacarıqları, akademik yazı və oxu, müxtəlif seçmə fənlərdən dərslər aparılır.

      Kafedrada tədris edilən fənlər üzrə müəllimlər proqram və təqvim planları, sillabuslar hazırlayır, magistr  dissertasiyalarına, buraxılış işlərinə rəhbərlik edirlər. İl ərzində və imtahan qabağı məsləhət saatlarının təşkil edilməsini,TEC-də tələbələrin iştirakını təmin edir və onların işlərinə rəhbərlik edir.

     Kafedra  universitet  və  digər ali  məktəblərdən daxil olan dissertasiya, dərslik, dərs vəsaitlərini, elmi məqalələri  müzakirə edir, rəylər verir, kafedraya təhkim  olunmuş  doktorant və dissertantlara rəhbərlik edir, dissertasiyalarının müzakirəsini keçirir. Kafedra üzvləri elmi  konfransların,  seminarların təşkilində fəal iştirak edir və elmi  məruzələrlə çıxış edirlər.

Kafedrada tədris olunan fənlər  üzrə açıq dərslər təşkil olunur və onların metodik təhlili aparılır. Gənc  müəllimlər üçün  müntəzəm olaraq  kurs və təlimlər təşkil edilir. Xaricdən dəvət  olunan mütəxəssislərin  təşkil etdiyi  təlim, vebinar və treyninqlərdə müəllim iştirakını təmin edir. Müntəzəm olaraq  kafedra və  bölmə iclaslarını  keçirir.

Kafedranın akademik proqramlarına bakalavriatura  və magistratura  pillələri üzrə proqramlar daxildir.

 

     Kafedranın tərkibi: Linqvokulturologiya kafedrasında 32 müəllim çalışır. Onlardan 2  nəfər fil.e.d., professor, dosent 6, fil.f.d 3, baş müəllim 17, 4 isə müəllim vəzifəsində işləyir. Kafedrada 3 laborant fəaliyyət göstərir.  Kafedra əməkdaşlarının 14 nəfəri doktorant və dissertantlardır.

 

Müəllimlərinin  siyahısı         

Müəllimin adı,soyadı,ata adı

  Vəzifəsi

1

Qazıyeva Məsməxanım Yusif qızı

Kafedra müdiri.f.e.d., prof. 0,5

2

Abdürəhmanova Könül Elxan qızı

f.e.d.prof.1

3

Cəfərova Kəmalə Havadar qızı    

f.e.n.dos. 1

4

Quliyev Tofiq Səfər oğlu

fil.f.d.,dos.1

5

Gözəlova Nərgiz Cəfər qızı

fil.f.d.dos 1

6

Fərəcova Elina  İsa qızı

fil.f.d.dos.  1

7

Ağabəyli Vüsalə Elxan qızı

fil.f.d dos. 1

8

Hacıyeva Mahirə Tahir qızı

fil.f.d dos. 1

9

Ağayeva Rəşidə Rəşid qızı

fil.f.d.b/m 1

10

Məmmədzadə Aynur Fazil qızı

fil.f.d.b/m 1

11

Zöhrab Məsmə Məcid qızı

fil.f.d.b/m 1

12

Məlikova Gülnarə İsmayıl qızı

b/m 1

13

Hasanquliyeva  Elnarə Akif qızı

b/m 1

14

Muxtarova Dinara Kamal qızı

b/m  1

15

Həsənova Nəzakət Aslan qızı

b/m 1

16

Mahmudova Firəngiz Şirin qızı

b/m 1

17

Orucova Səidə Cəlal qızı

b/m 1

18

Mehdiyeva Səidə Mehdi qızı

b/m 1

19

Cəlilova Xanım Hüseyn qızı

b/m 1

20

Məmmədova  Aynur Tofiq qızı

b/m 1

21

Zairova Tahirə Davud qızı

b/m 1

22

 Əsədova Ülkər Nizaməddin qızı

b/m 1

23

Şamıyeva Rəbiyyə Bəhmən qızı

b/m 1

24

Məmmədova İlahə Rauf qızı

b/m 1

25

Muğalova Lamiyə Tahir qızı

b/m 1

26

Mirzəzadə Ülfan Malik qızı

b/m 1

27

Səfərova Aysel Vəliyulla qızı

b/m 1

28

Paşazadə Nərgiz Çingiz qızı

m  1

29

Ramazanova Günel Fətulla qızı

m 1

30

Məhərrəmova Nigar Çingiz qızı

b/m 0,5

31

Putayeva Elnarə Eldar qızı

 

m 0.5

32

Eyubova Nurlana  Ruslan qızı

m 0,5

      

Kafedrada tədris olunan fənlər:

Bakalavriatura  pilləsi üzrə:

a)         Əsas fənlər bloku:    Dil bacarıqları 1,2 (I kurs)

                                  Dil bacarıqları 3,4 (II kurs)

                                  Dil bacarıqları 5,6  (III kurs)

                                  Ölkəşünaslıq

                                  Akademik yazı və oxu

 

 

b)    Seçmə fənlər bloku (ATM):      Mədəniyyət və ünsiyyət

                                                        İşgüzar ingilis dili

                                                        Gündəlik danışıqda ingilis dili

                                                        KİV-ilə ünsiyyət

                                                        Cəmiyyət və sosial davranış

                                                        Multikulturalizmə giriş (İngilis dili          

                                                        və Azərbaycan dilində)

                                                        Azərbaycanşünaslıq

                                                        Cəmiyyət, mədəniyyət və dil

                                                             Linqvokulturologiyanın əsasları

 

Magistratura pilləsi üzrə:                             

Linqvoölkəşünaslıq

Multikulturalizm və mədəniyyətlərarası ünsiyyət

 

 

 

Ünvan: Təbriz küçəsi 81, Azərbaycan Dillər Universiteti, 2 saylı bina, 213-cü otaq

[email protected]