Kafedralar

Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının yaranma tarixi

 

1948-ci ildə təşkil olunmuş Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnsitututu nəzdində  Azərbaycan dilçiliyi kafedrası yaradılmış və dosent İsmayıl Rəsul oğlu Əfəndiyev kafedraya müdir təyin olunmuşdur. 1966-cı ildən kafedranın bazasında “Azərbaycan ədəbiyyatı”, “ Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası”və “Müasir Azərbaycan dili” kafedraları təşkil olunmuşdur. 2017-ci ildə ADU-nun rektorunun 08.08.2017-ci il tarixli 1/290 saylı əmrinə əsasən “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı “ kafedrası iki müstəqil kafedraya ayrılmışdır. “Azərbaycan dilçiliyi” kafedrasına prof.Adil Məhəmməd oğlu Babayev müdir təyin edilmişdir Müxtəlif vaxtlarda Azərbaycan dilçiliyi kafedrasına professor Firəngiz Ağayeva, professor Məmməd Qasımov, akademik Kamal Abdullayev, professor Adil Babayev rəhbərlik etmişlər. Hal-hazırda “Azərbaycan dilçiliyi” kafedrasının müdiri dosent Fərəh Hüseyn qızı Niftəliyevadır. Kafedranın müəllimləri sırasında akademik Kamal Abdullayev, professor Məmməd Qasımov, professor Firəngiz Ağayeva, professor Adil Babayev, professor Yaqub Kərimov, professor İkram Qasımov, dosent Kamal Hacıyev, dosent Fazil Əhmədov kimi Azərbaycan dilçiliyi sahəsində tanınmış mütəxəssislər var. Kafedranın qarşısında duran əsas vəzifə Azərbaycan dilinin nəzəri və praktik səviyyədə öyrədilməsidir. Universitetin bütün fakültələrində bakalavr  səviyyəsində “Müasir Azərbaycan dili”, “Nitq mədəniyyəti”, “Azərbaycan dilində akademik və işgüzar kommunikasiya” fənləri tədris olunur. Magistratura səviyyəsində Azərbaycan dili və Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası ixtisasları üzrə magistr hazırlığı həyata keçirilir. Kafedranın başlıca vəzifələrindən biri kadr potesialını yüksəltməklə yeni işçiləri əməkdaşlığa cəlb etmək, kadrların yüksək səviyyədə hazırlanmasını təmin etməkdir. Bu baxımdan magistratura və doktorantura pilləsini uğurla başa vurmuş gənclərin kafedraya dəvət olunması, işlə təmin edilməsi qarşıda duran vəzifələrdən biridir. Kafedra müdiri və kafedranın təcrübəli müəllimləri müntəzəm olaraq müəllimlərin dərslərində iştirak edir, onlara lazımi məsləhətlər verir, elmi-metodiki yardım göstərirlər. İstər bakalvr, istərsə də magistr pilləsində tədrisin yüksək səviyyədə aparılması, müasir dövrün tələblərinə cavab verən mütəxəssislərin hazırlanması kafedranın fəaliyyətində əsas yer tutur. Kafedra universitetin digər kafedraları, xüsusilə “Ümumi dilçilik” və “Azərbaycan ədəbiyyatı” kafedraları ilə sıx əlaqə saxlayır.

Kafedranın 32 nəfər üzvü var. Kafedrada bir nəfər professor, 12 dosent, 5 baş müəllim, 12 müəllim, 1 baş laborant və 1 laborant çalışır.