Kafedralar

Filologiya fakültəsi nəzdində

Fransız dilinin fonetikası və qrammatikası kafedrasının

Məlumatı

Azərbaycan Dillər Universitetində Fransız dilinin fonetikası və kafedrası 1984 –cü ildə “I kurslarda yazılı və şifahi nitq praktikası” adı ilə fil.e.d., prof. Bilal İsmayılovun rəhbərliyi altında fəaliyyətə başlamışdır. 2015 –ci ildə universitet daxilində “I kurslarda yazılı və şifahi nitq  praktikası” və “Fransız  dilinin  üslubiyyatı  və  leksikologiyası” kafedraları birləşdirilərək  “Fransız dili” kafedrası kimi fəaliyyətə başlayır. 08.08.2017-ci il  tarixli 1/290  nömrəli əmrə əsasən  2015-ci ildə birləşdirilən “I kurslarda  yazılı və şifahi nitq praktikası” kafedrası, “Fransız dilinin fonetikası və qrammatikası” kafedrası adı ilə Filologiya fakültəsi nəzdində fəaliyyət göstərir.  07.11.2017- ci il 1/494 nömrəli əmrə əsasən f.f.d., prof. əvəzi Ülfət Zakir oğlu İbrahim Fransız dilinin fonetikası və qrammatikası kafedrasına kafedra müdiri vəzifəsinə təyin edilib.

Kafedranın məqsəd və vəzifəsi:

Kafedranın qarşısında duran əsas vəzifə fransız dilinin fonetikası və qrammatikasının tələbələrə tədris olunması və bu dilin ali məktəb səviyyəsinə uyğun olaraq öyrədilməsidir. Kafedranın məqsəd və vəzifələri iki istiqamətdə aparılmaqla nəzəri və praktik biliklər həm ayrı-ayrılıqda, həm də qarşılıqlı şəkildə tədris olunur.

 Filologiya  fakültəsi

Dil və ədəbiyyat (fransız dili)

Öyrənilən əsas dil 1  (I kurs II semestr)

Öyrənilən əsas dil 2  (I kurs II semestr)

Öyrənilən əsas dil 3 (II kurs I semestr)

Kommunikativ qrammatika (I kurs I semestr)

Proqressiv fonetika (I kurs II semestr)

S.f. Fransız filologiyasına giriş (II kurs III semestr)

S.f. Mətnin qrammatik təhlili (III kurs V semestr)

S.f. Fransada media və jurnalistika (III kurs VI semestr)

S.f. Fransız filologiyasına giriş (IV kurs VII semestr)

Filologiya fakültəsi

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (fransız dili)

Fransız dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

Fransız dili - 1 (I kurs I semestr)

Fransız dili - 2 (I kurs II semestr)

Fransız dili - 3 (II kurs I semestr)

Proqressiv fonetika (I kurs I semestr)

S.f. Kommunikativ qrammatika 1 (II kurs III semestr)

S.f. Kommunikativ qrammatika 2 (II kurs IV semsetr)

S.f. Fransa regionları (III kurs V semestr)

S.f. Oxuyub anlama (III kurs VI semestr)

S.f. Fransada jurnalistika və media (III kurs VI semestr)

S.f. Dil tarixi

S.f .İşgüzar fransız dili

S.f .Audiovizual Fransız dili

Təhsil fakültəsi

Praktik qrammatika (I kurs I semestr)

Kommunikativ qrammatika 1 (I kurs II semestr)

Kommunikativ qrammatika 2 (II kurs III semestr)

Proqressiv fonetika (I kurs I semestr)

Kommunikativ fonetika (I kurs II semestr)

 Magistratura  Dilşünaslıq (fransız dili)   

Nəzəri qrammatika

Roman dilçiliyinə giriş

Dil tarixi

Nəzəri fonetika

Müqayisəli tipologiya 

Fransız dilinin  variativliyi

Fransız dili peşəkar ünsiyyət sahəsində

Audiovizual fransız dili

 

 

Kafedranın tərkibi

 1. F.f.d., prof. əv. Ülfət Zakir oğlu İbrahim - 0,5 ştat kafedra müdiri ([email protected])
 2. Fil.e.d., prof. Bilal Bayram oğlu İsmayılov - Elmi məsləhətçi ([email protected])
 3. B/m. Ağabikə  İsmayıl qızı Əliyeva- 1 ştat- kafedra müdirinin müavini ([email protected])
 4. F.f.d., dos. Teybə Əhməd  qızı Cəlilova - 1 ştat  ([email protected])
 5. F.f.d., dos. Rəfiqə Məcid qızı İsayeva- 1 ştat ([email protected])
 6. F.f.d., dos.əv. Vəfa Fikrət qızı Quliyeva- 0,5 ştat əvəzçi ([email protected])
 7. Ph.d.,b.m. Təranə Əyyub qızı Kələntərova - 0,5 ştat əvəzçi ([email protected] )
 8. B/m.Sücəddin Fərman oğlu Əyyublu- 1 ştat ([email protected])
 9.  B/m. Lalə Rasim qızı Məmmədova - 1 ştat ([email protected])

10. m. Mənsurə İttifaq qızı İsmayılova - 0,5 ştat ([email protected])

11. m. İmran Elxan oğlu Quliyev - 0,5 ştat ([email protected])

 

 

Kafedranın fəaliyyəti:

 • “Roman dilləri ixtisası”  üzrə  elmi kadrları hazırlamaq
 • “Dil və ədəbiyyat” (fransız dili), “Dil və ədəbiyyat müəllimliyi” (fransız dili) və “Dilşünaslıq” (fransız dili) ixtisasları üzrə gənc kadrları hazırlamaq
 • Kafedra əməkdaşlarının bilik və bacarıqlarının inkişafı üçün təlimlərdə iştirakını təmin etmək
 • Gənc və peşəkar kadrların kafedraya cəlb etmək
 • Fransız dilli xarici universitetlər ilə sıx əməkdaşlıq yaratmaq
 • Seçmə fənləri  müəyyənləşdirmək, müasir dövrün tələblərinə cavab verən və dilçilik problemlərini əhatə edən fənlərin tədrisini təşkil etmək
 • Fransız dilinin ölkədə tədrisini təkmilləşdirmək
 • Beynəlxalq konfrans və seminarlarda iştirak etmək
 • Tələbələrlə birgə fransız dilində tədbirləri (Frankofoniya günü, müsabiqəsi) təşkil etmək
 • Fransız dilinin fonetikası, qrammatikası, dilin digər aspektləri üzrə dərslik, lüğət, dərs vəsaitləri, proqramları hazırlamaq
 • Kafedra müəllimlərinin açıq dərslərini təşkil etmək və qiymətləndirmək
 • Vətənpərvərlik mövzusu ilə bağlı sənədlərin, kitabların Azərbaycan dilindən fransız dilinə tərcümə etmək
 • Orta məktəbdə işləyən fransız dili müəllimlərininin pedaqoji fəaliyyətlərinin artırılması üzrə təlimlərin təşkil etmək
 • İstehsalat təcrübəsinə rəhbərlik etmək
 • Universitet səviyyəsində təşkil olunan mədəni və kütləvi tədbirlərdə iştirak etmək
 • Fransız dilində elmi mövzuların müzakirəsi, elmi çıxışları təşkil etmək
 • Kafedrada iclasların və elmi müzakirələri təşkil etmək
 • Gənc Frankofon danışıq klubunda dil bacarıqlarının gücləndirilməsini təşkil etmək
 • Proqram, dərslik, lüğət və dərs vəsaitlərini yazmaq
 • Tələffüz və inşa müsabiqələrini təşkil etmək

 

 

Azərbaycan Dillər Universiteti

Fransız dilinin fonetikası və qrammatikası kafedrasının müdiri,

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor əvəzi Ülfət Zakir oğlu İbrahim

Fransanın Strasburq Universitetinin “Dilşünaslıq” ixtisası üzrə əlaçı məzunu

 

 

Dərs vəsaiti, dərslik, lüğət

 

2023- Roman dilçiliyinə giriş.  Dərs vəsaiti. Bakı

2018-Fransızca-Azərbaycanca ictimai-siyasi lüğət, Bakı, Mütərcim

2014-L'abréviation et le procédé abréviatif dans le français contemporain (sur le matériel de la presse française). Monoqrafiya.Mütərcim, Bakı

2014-Müasir fransız mətbuat leksikasında abbreviaturalar və hərfi ixtisarlar (ictmai-siyasi məqalələr əsasında).Metodik vəsait.Azərbaycan Respublikası, Təhsil Nazirliyi.Azərbaycan Dillər Universiteti

2013-Azərbaycanca-Fransızca danışıq kitabçası. Redaktor. Mütərcim, Bakı

2012- Qəzet materiallarının tədrisinə dair.Dərs vəsaiti. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Dillər Universiteti,    

2011- Manuel de français.Redaktor. Intensiv kurs, Ali məktəblər üçün dərslik, Elm və Təhsil, Bakı 

2010 - Manuel de français. Redaktor. Ali məktəblər üçün fransız dili dərsliyi, Mütərcim, Bakı

 

Fənn proqramları

2023 -İşgüzar fransız dili (Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün) seçmə fənn proqramı

2023 - Fransız dilinin variativliyi (Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üçün) seçmə fənn proqramı

2023- Kommunikativ qrammatika (Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün) fənn proqramı

2022- Fransız filologiyasına giriş (Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün) seçmə fənn

2022 - Roman dilçiliyinə giriş (Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üçün) seçmə fənn

2019 -Fransız dilinin kontekstual qrammatikası (Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün) seçmə fənn

 1. Kommunikativ sintaksisin praktik əsasları (Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün) seçmə fənn proqram

2016 - Fransada media fənnin (Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün) seçmə fənn proqramı

2016-Fransada informasiya siyasəti. Proqram. (Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi  üçün)

2010- Praktik fransız dili (xarici dil) fənni. (Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün) proqram.

2009- Fransız dili (ixtisas dili) fənni.  (Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün) proqram.

 

Xaricdə nəşr olunmuş məqalə

 

2022 - Les moyens linguistiques de l’expression de l’humour dans le premier magazine satirique de l’orient Molla Nasreddin Langue et litterature -reperes Université de PITESTI

2022- Фунционирование процесса усечения слов и сокращений (в статъях французских ежедневных газет Vestnik of Moscow State Linguistic University Humanities

2021- «Le fonctionnement et l’oralisation des sigles de la presse contemporaine française» Kalbotyra №74 2021 Academic journal of Vilnius University (Open access journal www.journals.vu.lt), Scopus. Vilnius University Press (Lithuania)

2010 - Sur l’oralisation des sigles dans les quotidiens français (d’après les articles des journaux «Le Monde» et «Le Figaro»). Scripta Manet, Tbilissi State University,  Tbilissi, Georgia

2010 - Классификация сокращений в современном французском языке на материале французских газет        .Таврический Национальный Университет им. Вернадского, научный журнал, Культура народов Причерноморья, №3, Украина

2007 - Лексико-семантические и функциональные особенности сокращений в современном французском языке “Вопросы филологических наук, Москва, №6”

 

Beynəlxalq və Respublika elmi-praktik konfranslarda iştirak

2022 -  Les euphémismes de la presse quotidienne, un obstacle à la traduction dans les cours de  français Vème Congrès Monde Arabe - Tunisie

 

2022 - Le fonctionnement des euphémismes dans la presse quotidienne  français Du monème au texte: Configurations linguistiques et pratiques didactiques Ve  édition Moldova Dövlət Universiteti konfrans  CUF (Centre Universitaire Francophone) Kişinyov

2022 - Le fonctionnement des euphémismes dans la presse quotidienne  français Du monème au texte: Configurations linguistiques et pratiques didactiques Ve  édition Moldova Dövlət Universiteti konfrans  CUF (Centre Universitaire Francophone) Kişinyov

2022 - Les euphémismes de la presse quotidienne, un obstacle à la traduction dans les cours de français Международная науччная конференция «Романистика в эпоху полилингвизма »

2019- La problématique de traitement des textes politiques en cours de traduction à l’Université des langues d’Azerbaidjan 3e Congrès européen des professeur de français Athènes

2019 -Проблема концепта как лингвистического понятия во французских коммерческих текстах Dilçi alim Afad Qurbanovun 90 illiyinə həsr olunmuş “Müasir dilçiliyin aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfrans

2018-“Функционирование выражений  иронии сарказма в современной французской прессе” Tətbiqi dilçiliyin müasir problemləri mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans, ADU Bakı

2016-  Les particularités de l'emploi des mots argotiques en français contemporain. Revista Academica Liletrad Sevilla University

2016- Les particularités d’emploi des mots argotiques en français contemporain «Structuration, langage, discours et au-delà» porgramme Francontraste

2016-Les particularités du fonctionnement des onomatopées et des interjections dans la presse contemporaine française. Revista. Academica Liletrad.Sevilla University      

2016-Общественно-политическая лексика и особенности ее перевода (на материале французской прессы),tezis.ADU. Rusiya Elmlər Akademiyası Sibir bölməsinin Filologiya İnstitutu. Koqnitiv və tətbiqi dilçiliyin aktual problemləri Beynəlxalq Elmi konfrans.

2015-Etudes des sigles et des acronymes sociopolitiques dans la presse quotidienne française. Revista Academica Liletrad.Sevilla University.

2014-Перевод политических плакатов как культурно маркированных текстов (на материале французской прессы). ADU. Xarici dillərin Tədrisinin aktual problemləri.Respublika Elmi-praktiki konfransının materialları.

2014 -Лексико-семантические неологизмы общественно-политической сферы Kазахский национальный университет имени аль-фараби.Almaty Kazakhstan

2014 Переводческая трансформация и семантика общественно-политической лексики. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Slavyan Universiteti. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, №2 Bakı.         

2014 - Семантические и функциональные особенности ОПЛ французского языка.Tezis. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Sumqayıt Dövlət Universiteti. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. Filologiyanın aktual problemləri: Axtarışlar və perspektivlər. Respublika Elmi konfransının materialları, Sumqayıt     

2013 -Современное состояние неологизмов и способы образования терминов (на материале французской периодической прессы. Волгоградский Государственный Университет Современные проблемы лингвистики и лингводидактики: концепции и перспективы. Материалы 3-й Международной научно-методической конференции.

2013 -Основные подходы к изучению общественно-политической лексики (на материале французских газет). Уральский Государственный Педагогический Университет. Инститиут Иностранных языков.. Актуальные проблемы германистики, романистики и русистики.Материалы международной научной конференции. Екатеринбург.

2012- Обучение французскому языку студентов переводчиков посредством газетных статей. ADU. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş "Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri". Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları.

2013 - Şifahi nitqin qiymətləndirilməsinə dair. Tezis. Azərbaycan Dillər Universiteti. Universitetlərarası dialoq:Audotoriyanın idarə olunması, qiymətləndirmə, şəffaflıq. Respublika elmi-praktiki konfransının materialları

2012-Функционирование фразеологических единиц в заголовках современных французских газет. Казанский (Приволжский Университет). Посольство Франции в РФ.Посольство Испании в РФ.Актуальные проблемы романских языков и современные методики их преподавания.Материалы Международной научно-практическрй конференции. Казань

 

2012-Procédés de formation des argots dans le quotidien « Le  Monde » Elmi məqalə. Министерство Образования РФ Пятигорский Государственный Лингвистический Университет II международная научно-практическая конференция «UNIVERSUM ROMANUM» . Россие. Пятигорск.

2012-Арготизмы в лексике современных  французских газет. tezis Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.Azərbaycan Dillər Universiteti. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu .“Tətbiqi dilçiliyin müasir problemləri” adlı Beynəlxalq elmi-praktik konfrans

2012-Изучение сокращенных слов в общественно-политической лексике (на материале французской периодической прессы). Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Dillər Universiteti. Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri , V Respublika elmi-praktik konfransı

2012 - Şifahi nitqin qiymətləndirilməsinə dair. Tezis. Azərbaycan Dillər Universiteti. Universitetlərarası dialoq:Audotoriyanın idarə olunması, qiymətləndirmə, şəffaflıq. Respublika elmi-praktiki konfransının materialları

2012 - Функционирование фразеологических единиц в заголовках современных французских газет. Казанский (Приволжский Университет). Посольство Франции в РФ.Посольство Испании в РФ.Актуальные проблемы романских языков и современные методики их преподавания.Материалы Международной научно-практическрй конференции. Казань

2011 - Аббревиация в языке виртуальной коммуникации (во французских чатах). Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, ADU, Mədəniyyətlərarası dialoq, Beynəlxalq konfransın materialları, Bakı

2005 - Актуальные вопросы аббревиации в современной французской периодике. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların X Respublika Elmi Konfransının materiallarının tezisləri, A.R. Təhsil Nazirliyi, Bakı

2005 - Перевод и культурные взаимоотношения tezis   Tərcümə və transmilli proseslər, Beynəlxalq konfrans, A.R.Təhsil Naz.ADU, Bakı

2005 - Проблемы перевода: реалии и песпективы        tezis   Tərcümə və transmilli proseslər, Beynəlxalq konfrans, A.R.Təhsil Naz.ADU, Bakı

2006- Грамматические особенности сокращений во французском языке. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların XI Respublika Elmi Konfransının materiallarının tezisləri, A.R. Təhsil Nazirliyi, Bakı

Nəşr olunmuş məqalələr

2023 Roman dilçiliyinin qısa tarixçəsi və dillərin təsnifatı. Məqalə. ADU “Elmi xəbərlər”

2021 “Fransız dövri mətbuatında Covid 19 pandemiyası mövzulu karikaturalarda ironiyanın linqvistik təhlili” Elmi xəbərlər (Humanitar elmlər seriyası) Qərbi Kaspi Universiteti №2 2021

2021 “Müasir fransız dilində evfemizmlər barədə (Fransa mətbuatı əsasında)” ADU, Elmi xəbərlər №2,

2020 XVII - XVIII əsr Fransız dilinin ictimai-siyasi leksikasının öyrənilməsinə dair. Dil və ədəbiyyat jurnalı №1 Bakı Slavyan Universiteti

2019 “Les particularités de l'emploi des mots argotiques en français contemporain dans le journal Le Monde» Elm və təhsil, Bakı

2019 “Fransız dilindən Azərbaycan dilinə ixtisarların tərcüməsi üsulları (ictimai-siyasi leksikanın materialları əsasında)” Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər, Humanitar elmlər seriyası

2019 Об элэмэнтах речевого регистра во французских политических дебатах. ADU, Dil və ədəbiyyat jurnalı

2019 “Fransız dilində abreviatura və ixtisarların tədqiqinə dair” Gəncə Dövlət Universiteti, “Elmi xəbərlər”

2019 “Об общественно-политической терминологии с префиксом –anti во французском языке” BDU, Dil və ədəbiyyat jurnalı

2018 “О структурной характеристике кратких газетных сообщений во французской прессе” Dil və ədəbiyyat jurnalı №2 Bakı Slavyan Universiteti

2016 Лингвостилистические особенности языка публицистики (на материале французского языка).ADU. Elmi xəbərlər. Bakı  

2015 Динамические процессы лексического состава французского языка. Elmi məqalə.AMEA.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.Tədqiqlər.Bakı

2014 Стилистические средства выражения антитезы в заголовках (по материалам французской прессы). ADPU. Pedaqoji Universitet xəbərləri. Bakı

2014 Английские и американские заимствования в языке современной французской прессы. ADU. Elmi xəbərlər.Bakı

2010 Sur l’oralisation des sigles dans les quotidiens français (d’après les articles des journaux «Le Monde» et «Le Figaro»). Scripta Manet, Tbilissi State University,  №4 (8),  Tbilissi, Georgia . s.50-55

2010 Классификация сокращений в современном французском языке на материале французских газет        .Таврический Национальный Университет им. Вернадского, научный журнал, Культура народов Причерноморья, №3, Украина, s.187-190

2007 Аббревиация и проблема связи звучания и значения во французском языке elmi.Tədqiqlər, AMEA-nın Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu, Bakı, 2007,  №3.s.131-137.

2007 Лексико-семантические и функциональные особенности сокращений в современном французском языке    elmi məqalə Вопросы филологических наук, Москва, №6 (29), 2007 s.83-87.

2005 О деривационно-номинативных аспектах аббревиатур во французском языке. Elmi məqalə. Pedaqoji Universitetin xəbərləri, ADPU, Bakı 2005, №1. s. 80-88.  

2004 La suggestologie dans l’apprentissage des langues étrangères. ADU, Elmi xəbərlər, №4, s. 77-81      

2004 Аббревиация как способ образования новых слов в современном французском языке. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu,Tədqiqlər №3, Bakı . s.228-233

2003 Müasir fransız dilində abreviaturaların yaranması üsulları və onların dövri mətbuatda işlənilməsi.  ADU, Elmi xəbərlər №3, Bakı, s.43-47.

2003 Etymologie et historique des sigles. ADU, Elmi xəbərlər №3, Bakı, s.40-43  

         

Bilal İsmayılov

Bilal Bayram oğlu İsmayılov

Sankt- Peterburq (Leninqrad ) Dövlət  Universitetinin məqsədli aspirantı

Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor

 

Dərs vəsaiti, dərslik, lüğət

2015 Typologie du français et de l’azerbaïdjanais (monoqrafiya), “Elm və təhsil”, Bakı

2015 Le français. Müəllim kitabı. (Müəllim üçün metodik vəsait. Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün. “Kövsər” Nəşriyyatı,. (həmmüəlliflər: Babaxanova Ç., İsayeva R.)

2015 Le français. Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün dərslik. “Kövsər” Nəşriyyatı, (həmmüəlliflər: Babaxanova Ç., İsayeva R.)

2013 Le français. Müəllim kitabı. (Təlim Azərbaycan və rus dilində olan ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün), Metodik vəsait, “Kövsər” Nəşriyyatı (həmmüəlliflər: Babaxanova Ç., İsayeva R.)

2013 Le français. (Təlim Azərbaycan və rus dilində olan ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün), Dərslik, “Kövsər” Nəşriyyatı, Bakı –  160 səh. (həmmüəlliflər: Babaxanova Ç., İsayeva R.)

2011 Le français. Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün dərslik. Bakı. Kövsər nəşriyyatı, 159 səh. (həmmüəlliflər: Babaxanova Ç., İsayeva R.)

2011 Le français. Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün dərslik. Bakı. Kövsər nəşriyyatı, 160 səh. (həmmüəlliflər: Babaxanova Ç., İsayeva R.)

2010 Actes de parole (français – azerbaïdjanais) (dərs vəsaiti). Bakı, “Kövsər” nəşriyyatı

2008 Fransız dilinin aktual sintaksisi və onun tədrisi problemləri. Bakı – Nurlan 438 s.

2008 Grammaire française. Syntaxe I. Bakı – Nurlan,  255 s

2007 Le français. Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün dərslik. Bakı. Kövsər nəşriyyatı, 112 s. (həmmüəlliflər: Babaxanova Ç., İsayeva R.)

2006 Phonétique française. Bakı-Nurlan.  (həmmüəllif: Əmirbəyov O.)

2005 Fransız dilinin fonetikasına giriş kursu. Bakı-Nurlan,

2005 Voyage, voyage… Orta ümumtəhsil məktəblərinin VIII sinfi üçün dərslik. Bakı, Azərbaycan nəşriyyatı.96 s. (həmmüəlliflər: Babaxanova Ç., İsayeva R.)

 

Fənn proqramları

2019 Eşitmə və tələffüz fənni (Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün) seçmə fənn proqramı. Bakı

2018 Fransız dilinin nəzəri qrammatikası . (Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üçün) seçmə fənn proqramı. Bakı

2018 Roman dilləri ixtisası üzrə (fransız dili) . Doktoranturaya qəbul proqramı. Bakı

2009 Fransız dilinin nəzəri fonetikası proqram (Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün). Bakı

2009 Fransız və Azərbaycan dillərinin müqayisəli qrammatikası proqramı (Ali təhsilin bakalavriat pilləsi üçün). Bakı

2009 Fransız dilçiliyi kursu üzrə proqram (Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün). Bakı

2009 Fransız dilinin nəzəri qrammatikasının əsasları kursu üzrə proqram (Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün). Bakı

2004 Filoloji universitetlərin fransız dili fakültələri və fransız dili şöbələri üçün “Fransız dilinin yazılı və şifahi nitq praktikası” fənnindən proqram (Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün) Bakı (həmmüəllif Babaxanova Ç.)

2000  Fransız dilinin praktik fonetikası üzrə proqram (ixtisas kursu). Bakı,

2000  Fransız dilinin qrammatikası (praktik kurs). İxtisas fakültəsi üçün proqram. Bakı

 

Nəşr olunmuş məqalələr

 

2011 Kommunikativ dilçilik sahəsində yeni bir addım // Dil və ədəbiyyat (Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal), № 3.

2010 Fransız dilində bir kommunikativ sintaktik cümlə tipinə dair (Azərbaycan dili ilə müqayisədə) // Dil və ədəbiyyat (Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal), № 4 (75),

 

2009 К вопросу об определении функционально-семантических типов предложения во французском языке // Вестник Павлодарского государственного университета им. С.Торайгырова, серия «Филологическая», № 3, Павлодарск.

 

2009 Cümlənin semantik strukturunun kommunikativ bölgüyə təsirinə dair // Dil və ədəbiyyat (Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal),  № 4 (70)

 

2009 Professor F.Y.Veysəllinin müəllifliyi və redaktəsi ilə hazırlanmış “Dilçilik Ensiklopediyası”nın təqdimatındakı çıxışdan // Azərbaycanda xarici dillər,  № 2

 

2008 Remanın realizasiyasında linqvistik vasitələrin seçimi // Dil və ədəbiyyat (Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal),  № 4 (64)

 

2007 Sur quelques cas de neutralisation de la tâche communicative de la phrase dans les microtextes français et azerbaïdjanais // Scolia, Linguistique et didactique du français : Strasbourg, № 21

 

2006 Mikromətnə daxil olan cümlələr arasında kommunikativ-sintaktik əlaqələrə dair // Dil və ədəbiyyat (Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal), № 2

 

2006 Xətti qrammatika baxımından remanın köməyilə mətnin inkişafına dair // ADU-nun Elmi xəbərləri, №1

 

2005 Aktual sintaksis baxımından fransız dilində sadə nəqli cümlənin temasına dair // ADU-nun Elmi xəbərləri, № 1

 

2005 Aktual sintaksis baxımından fransız dilində təktərkibli cümlələrə dair // Dil və ədəbiyyat (Beynəlxalq edlmi-nəzəri jurnal), № 1 (43)

2004 Syntaxe communicative et l’emploi des noms avec les déterminatifs (dans le français moderne en comparaison avec l’azerbaïdjanais) // Université Marc Block, faculté des lettres ; http : www.umb.u.strasbg.fr.études, structure de formation UFR, UFR des lettres

2004  Fransız dilçiliyində aktual sintaksis tədqiqinin qaynaqları tarixindən // Dil və ədəbiyyat (Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal),  № 3 (41)

 

Beynəlxalq və Respublika elmi-praktik konfranslarda iştirak

2016 Fransız dilində mətn konnektorları və onların tədrisinə dair / Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri (Respublika elmi-praktik konfransının materialları), Bakı, ADU

2015 Roman dillərindən alınmalar haqqında / Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri (Respublika elmi-praktik konfransının materialları), Bakı, ADU.

2014 Fransız dilində variativlik və onun tədrisinin bəzi məsələləri / Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri (Respublika elmi-praktik konfransının materialları), Bakı, ADU.

2013 Kommunikativ dilçilik baxımından ismin müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik kateqoriyası haqqında / Tətbiqi dilçiliyin müasir problemləri. Respublika elmi praktiki konfrans. Bakı.

2012 Azərbaycanda fransız dilinin öyrənilməsi tarixinə dair / Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri (V Respublika elmi-praktik konfransının materialları), Bakı, ADU

2010 Fransız dilində obyekt arqumentli cümlələr / Mədəniyyətlər arası dialoq: linqvistik, pedaqoji və ədəbi aspektlər. Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, ADU, s. 98-99

 

IMG-20221111-WA0025

Rəfiqə Məcid qızı İsayeva

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

Dərs vəsaiti, dərslik, lüğət

 

2016 Le Français. Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün Guide Pédagogique-i (Milli kurikulum əsasında yazılmış yeni məzmunlu), Bakı. “Kövsər” nəşriyyatı, 12,75 ç.v. (Həmmüəlliflər: B.B.İsmayılov, R.M.İsayeva).

2016 Le Français. Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün dərslik (Milli Kurikulum əsasında yazılmış yeni məzmunlu), Bakı. “Kövsər” nəşriyyatı, 12,75 ç.v. (Həmmüəlliflər: B.B.İsmayılov, Ç.Bababaxanova)

2015 Le Français. Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün Guide Pédagogique-i (Milli kurikulum əsasında yazılmış yeni məzmunlu), Bakı. “Kövsər” nəşriyyatı,  10,0 ç.v. (Həmmüəlliflər: B.B.İsmayılov, R.M.İsayeva).

2015 Le Français. Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün dərslik (Milli kurikulum əsasında yazılmış yeni məzmunlu), Bakı. “Kövsər” nəşriyyatı, 2015, 10,0 ç.v. (Həmmüəlliflər: B.B.İsmayılov, Ç.Bababaxanova)

2015 Le Français. Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün dərslik (Milli kurikulum əsasında yazılmış yeni məzmunlu), Bakı. “Kövsər” nəşriyyatı, 2015, 10,0 ç.v. (Həmmüəlliflər: B.B.İsmayılov, Ç.Bababaxanova)

 

2015 Le Français. Ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai siniflərin Azərbaycan və rus bölmələrinin III sinifləri üçün fransız dili dərsliyinin Guide Pédagogique-i. (Milli kurikulum əsasında yazılmış yeni məzmunlu), Bakı. “Kövsər” nəşriyyatı, 2015, 9,0 ç.v. (Həmmüəlliflər: Ç.Bababaxanova, A.Cəfərova)

2015 Le Français. Ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai siniflərin Azərbaycan və rus bölmələrinin IV sinifləri üçün fransız dili dərsliyi. (Milli kurikulum əsasında yazılmış yeni məzmunlu), Bakı. “Kövsər” nəşriyyatı, 9,0 ç.v. (Həmmüəlliflər: Ç.Bababaxanova, A.Cəfərova).

2013 Le Français. Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün Guide Pédagogique (Milli kurikulum əsasında yazılmış yeni məzmunlu), Bakı. “Kövsər” nəşriyyatı, 10,0 ç.v. (Həmmüəlliflər: B.B.İsmayılov, Ç.Bababaxanova)

2011 “Yeni Fransızca-Azərbaycanca lüğət”. (70 000 söz 200 000-dən artıq tərcümə vahidi. II cild,.).Bakı, “Kövsər” nəşriyyatı, 2011. 1082 s., 68,12 ç.v. (həmmüəlliflər: Ç.Bababxanova, H.Rəhimov, S.İsazadə, S.Əyyublu).

2011 “Yeni Fransızca-Azərbaycanca lüğət”. (70 000 söz 200 000-dən artıq tərcümə vahidi. I cild, 1274 s., 80,81 ç.v.).Bakı, “Kövsər” nəşriyyatı, 148,93 ç.v. (həmmüəlliflər: Ç.Bababxanova, H.Rəhimov, S.İsazadə, S.Əyyublu).

2010 Le Français. Ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai siniflərinin Azərbaycan və rus bölmələrinin II sinifləri üçün fransız dili dərsliyinin müəllim kitabı  (Milli kurikulum əsasında yazılmış yeni məzmunlu)., Bakı. “Kövsər” nəşriyyatı, 7,0 ç.v. (Həmmüəlliflər: Ç.Bababaxanova, A.Cəfərova)

2010 Le Français. Ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai siniflərinin Azərbaycan və rus bölmələrinin II sinifləri üçün fransız dili dərsliyi (Milli kurikulum əsasında yazılmış yeni məzmunlu dərslik)., Bakı. “Kövsər” nəşriyyatı, 7,0 ç.v. (Həmmüəlliflər: Ç.Bababaxanova, A.Cəfərova)

2008 Le Français. Ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai siniflərinin Azərbaycan və rus bölmələrinin I sinifləri üçün fransız dili dərsliyinin müəllim kitabı (Milli kurikulum əsasında yazılmış yeni məzmunlu)., Bakı. “Kövsər” nəşriyyatı, 8,0 ç.v. (Həmmüəlliflər: Ç.Bababaxanova, G.Camalova)

2008 Le Français. Ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai siniflərinin Azərbaycan və rus bölmələrinin I sinifləri üçün fransız dili dərsliyi (Milli kurikulum əsasında yazılmış yeni məzmunlu dərslik)., Bakı. “Kövsər” nəşriyyatı, 7,0 ç.v. (Həmmüəlliflər: Ç.Bababaxanova, G.Camalova)

2007 Le Français. Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün dərslik. Bakı. “Kövsər” nəşriyyatı,  112 s. (Həmmüəlliflər: B.B.İsmayılov, Ç.Bababaxanova)

2007 İbtidai məktəblərin 4-cü sinfi üçün “Fransız dili” dərsliyi. Bakı, “Kövsər” nəşriyyatı, 8,0 ç.v. (məmmüəllif: Ç.Babaxanova)

2005 Voyage...Voyage....Orta ümumtəhsil məktəblərinin VIII sinif üçün fransız dili dərsliyi. “Azərbaycan” nəşriyyatı, 2005. 96s. (həmmüəlliflər: B.B.İsamayılov, Ç.Bababaxanova)

2003 VI sinif fransız dili dərsliyi. Bakı, “Çaşıoğlu” nəşriyyatı, 16,0 ç.v. (həmmüəlliflər: B.B.İsmayılov, Ç.Babaxanova)

2003 VI sinif fransız dili dərsliyinin iş dəftəri. Bakı, “Çaşıoğlu” nəşriyyatı, 6,05 ç. (həmmüəlliflər: B.B.İsmayılov, Ç.Babaxanova)

2002. “Mənim dil portfolyom” (Avropa Şurası Dil Portfolyosu əsasında  Azərbaycan variantı. Vəsait.Bakı, “Ziya” nəşriyyatı, 4,0 ç.v (Həmmüəlliflər: B.B.İsmayılov, Ç.Babaxanova).

Nəşr olunmuş məqalələr

 

2017 R.M.İsayeva. Внедрение принципа коммуникативно-сти в учебнике французского языка как иностранного для 6го класса общеобра-зовательных средних школ Азербайджа-на. Dil və ədəbiyyat, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı №1 (101).

2016 Fil.e.d., prof. B.B.İsmayilov, Fil.e.n., prof. Ç.O.Babaxanova, Fil.f.d., dos.R.M.İsayeva. Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinif fransız dili dərsliyi üçün metodik vəsait. “Kövsər” nəşriyyatı, Bakı

2015 Fransız dilinin xarici dil kimi tədrisində fikrin yazılı ifadəetmə bacarığınin aşılanmas. “Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri” Beynəlxalq Elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 6-7 may

2014 2013-2014-cü tədris ilində fransız dili fənnindən qəbul imtahanında istidadə edilmiş test tapşırıqlarının təhlilinə mütəxəssis şərhi. Məqalə. Abituriyent № 2, Məqalə. S.112-116 (həmmüəllif: Ç.Bababaxanova).

2012 Fransız dili dərsliklərində (VI-VIII-IX) tədris mövzularının seçilməsi prinsipləri. Məqalə. “Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri” V Respublika Elmi-praktik konfransının materialları, Bakı, s.318-320.

2009 Azərbaycan məktəblərinin ibtidai siniflərində fransız dilinin tədrisi. Məqalə. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, s. 238-239.

2008 Comment travailler avec le Manuel de français pour la première classe guidé par le Curriculum National? « Le Français en Azerbaïdjan», № 2(10), (həmmüəlliflər: Ç.Babaxanova, G.Camalova)

2008 Le résumé bref des articles présentés par le Ministère de l’Education Nationale. Le Français en Azerbaïdjan, №1 (9),s.18-20. (həmmüəlliflər : Ç.Bababxanova, G.Camalova).

2008 “Utilisation des matériels authentiques dans des manues de français nationaux”. VIII-IX. classes. Məqalə. “Le Français en Azerbaïdjan”, №1 (9),  s.13-18. (həmmüəlliflər: B.B.İsmayılov, Ç.Bababxanova)

Beynəlxalq və Respublika elmi-praktik konfranslarda iştirak

2021 Fransız dilinin fonetikasının tədrisində rast gəlinən səhvlər və onların aradan qaldırılması

2018  Leksikanın tədrisinə dair  “Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-praktiki konfrans

IMG-20221111-WA0022

Teybə Əhməd qızı Cəlilova

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

 Dərs vəsaiti, dərslik, lüğət

 

2018 Grammaire facile du français. Dərs vəsaiti (Redaktor) “Elm və təhsil” (müəllif: dos. F.F. Köçərli)

2008 Grammaire française Syntaxe 1. Dərs vəsaiti ( Redaktor )  “Nurlan” nəşriyyatı (müəllif: fil.e.d., prof. B.B.İsmayılov)

Fənn proqramları

 

2018 Fransız dilinin tarixi (seçmə fənn üzrə) tədris proqramı (Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün)

2009 Fransız ədəbi dilinin tarixi kursu üzrə tədris proramı (Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üçün)

2000 Fransız dilinin praktik qrammatikası fənni üzrə proqram (Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün)

Nəşr olunmuş məqalələr

 

2022 Phrases affectives dans le français Filologiya məsələləri. № 11, “Elm və təhsil”, B.,

2017 Sur la diversité des significations modales dans le français Filologiya məsələləri. №6, “Elm və təhsil”, B.,

2016 En matière de la catégorie d’expressivité Filologiya məsələləri. №5, “Elm və təhsil”, B.,

2015 К проблеме междометий во французском и Азербайджанском языках Фiлологiчнi науки. Збiрник наукових праць, Выпуск 23, Полтава

2015 Nidalar və onların növlərinə dair.  Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq Elmi-Nəzəri jurnal. №2 (94) B.,

2012 Mətnin kommunikativ xüsusiyyətlərinə dair  Filologiya məsələləri. №8, B.,

2011 Xarici dildə oxunun interaktiv funksiyası BDU-nun “Elmi əsərləri”, №1, Bakı,

2011 Linqvistik modallıq və onun fransız dilində ifadə vasitələri. Azərbaycanda Xarici Dillər. Elmi-metodiki və ictimai-publisistik jurnal, Bakı,

2010 İngilis dilində fransız mənşəli alınmaların sinonimliyi. Filologiya məsələləri. №2, B.,

2007 Fransız və Azərbaycan dillərində səs təqlidi sözlərin leksik-semantik xüsusiyyətləri Filologiya məsələləri. №7, B.,

2005 Azərbaycan dilində emosional qiymətləndir­mənin leksik ifadə vasitələri. BAPQS-nın “Elmi xəbərləri”, IV buraxılış. B.,

2004 Müasir fransız və Azərbaycan dillərində inkarlığın morfoloji yolla ifadəsi Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi xəbərlər II buraxılış

 

1995 Emosional leksika. Kontrastiv leksikologiya. BDU-nun “Elmi əsərlərin mövzu toplusu”.

1993 “Emosionallıq” və “ekspressivlik” anlayışlan haqqında “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, №3, B.

 

 

 

Beynəlxalq və Respublika elmi-praktik konfranslarda iştirak

2019 Müasir fransız dilində affektiv cümlələr və onların növləri Dilçi alim Afad Qurbanovun 90 illiyinə həsr olunmuş “Müasir dilçiliyin aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfransı, ADPU.

2013 Mətnin tədrisində kommunikativ yanaşmanm rolu “Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri”, Beynəl­xalq Elmi-Praktiki konfransının materialları. Bakı,

2013 Mətnin tədrisində kommunikativ yanaşmanm rolu “Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri”, Beynəl­xalq Elmi-Praktiki konfransının materialları, Bakı,

2000 Emosionallıq sözün məna strukturasının əsas komponenti kimi. Тезисы семинара-совещания. “Совершенствование процесса обучения иностранным языкам с исполь-зованием современных методов в вузах”. Б.,

 

 

IMG_20210823_164855

Vəfa Fikrət qızı Quliyeva

Strasburq Universitetinin doktoru

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent əvəzi

 

Nəşr olunmuş məqalələr

 

2016 Azərbaycan dilinin sosiolinqvistik tədqiqi tarixinə nəzər, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Xəbərlər Humanitar Elmlər Bakı - "Elm"-2016 №1

2016 Языковая политика азербайджанского государства, как одна из социолингвистических проблем. Tezis “Koqnitiv və tətbiqi dilçiliyin aktual problemləri” adlı beynəlxalq elmi konfransın tezisləri Bakı şəh.

2015 L’Expérience soviétique. La Latinisation  de l’alphabet comme le résultat de la modernisation et de l’européanisation dans la nouvelle politique linguistique aux années 1920, Dil və ədəbiyyat

 

2014  "L’indigenisation comme le moyen de la sovietisation la nouvelle politique linguistique sovietique" en  Azerbaїdjan Filologiya məsələləri-№8,

Fənn proqramları

2019 Öyrənilən əsas dil (Filologiya) (Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün) fənn proqramı

 

2017  Fransız dilində məişət leksikası (Le français usuel) (Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün) seçmə fənn proqramı

 

Beynəlxalq və Respublika elmi-praktik konfranslarda iştirak

2018  Социопрагматический анализ в роли риторики французского языка Tətbiqi dilçiliyin müasir problemləri mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans, ADU Bakı

 

IMG-20221111-WA0024

Sücəddin Fərman oğlu Əyyublu

Baş müəllim

 

Dərs vəsaiti, dərslik, lüğət

 

2013 Fransız dili öyrənənlər üçün ev oxusu (Redaktor)

2012  Azərbaycanca-fransızca tematik lüğət (Korrektor)

2011 “Yeni Fransızca-Azərbaycanca lüğət”. (70 000 söz 200 000-dən artıq tərcümə vahidi. I cild, 1274 s., 80,81 ç.v.).Bakı, “Kövsər” nəşriyyatı, 148,93 ç.v. (həmmüəlliflər: Ç.Bababxanova, H.Rəhimov, S.İsazadə, S.Əyyublu).

2011 Yeni Fransizca - Azərbaycanca lüğət ( P hərfi,  həmmüəlliflər: Babaxanova Ç., Rəhimov H., İsayeva R., İsazadə S., Təhməzova X.)

2006 Fransızca-Azərbaycanca ikidilli əsas işlək sözlər (Korrektor)

2005 Müasir Fransızca-Azərbaycanca lüğət (Korrektor)

Nəşr olunmuş məqalələr

2019 О способах формирования глаголъных неологизмов в совземенном французском языке American scientific journal № 31/  Vol.2

2016 Müasir fransız dilində neologizmlərin yaranma üsulları haqqında (suffikslər vasitəsilə neologizm yaratma) Filologiya məsələləri,N 9 Bakıı,Elm və Təhsil

2016 Müasir fransız dilində konversiyanın sözdüzəlmədə roluna dair Filologiya məsələləri,N 5, Bakı, Elm və Təhsil,

2015 Qloballaşmanın fransız dilinə təsiri Filologiya məsələləri,N 8, 2015, Bakı, Elm və Təhsil,

2014 Fitonim tərkibli frazeoliji birləşmələrin leksik-semantik və qrammatik xüsusiyyətlərinə dair  Filologiya məsələləri,N 10, Bakı, Elm və Təhsil

2013 Zoonim tərkibli frazeoloji birləşmələrin leksik-semantik və qrammatik xüsusiyyətlərinə dair Filologiya məsələləri, N 6, Bakı, Nurlan

2007 Fransız dilində keçmiş zamanlar və onların Azərbaycan dilində qarşılığı Filologiya məsələləri,N 6, Bakı, Nurlan

2004 Müasir fransız dilində zaman budaq cümləsinin tədrisi zamanı meydana çıxan çətinliklər və onların aradan qaldırılması yollarına dair Səh.304-307

Beynəlxalq və Respublika elmi-praktik konfranslarda iştirak

2020 Фонетический способ образования неологизмов во французком языке EurasiaScience” XXVII İnternational Scientific - Practical conference   (ринц)

2019 Müasir fransız dilində kalka yolu ilə neologizmlərin yaranmasına dair Dilçi alim Afad Qurbanovun 90 illiyinə həsr olunmuş “Müasir dilçiliyin aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfrans

2018 “Konversivlərin semantik-qrammatik və üslubi xüsusiyyətlərinə dair” (neologizm materialları əsasında) Tətbiqi dilçiliyin müasir problemləri mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans, ADU Bakı 25-26 oktyabr

 

 

IMG-20221115-WA0058

Təranə Əyyub qızı Kələntərova

Strasburq Universitetinin “Dilşünaslıq” üzrə fәlsәfә doktoru,

Ph.D., baş müəllim

 

Nəşr olunmuş məqalələr

 

2017 “Fransız dilindən digər dillərə kalka yolu ilə keçən alınmalar” AMEA, M. Füzuli adına əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri. Bakı, № 1 

 1. Les calques linguistiques : du français aux autres langues. AMEA, M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya Mǝsǝlǝlǝri, Bakı.
 2. Les particularités morphologiques des emprunts français en azerbaïdjanais. AMEA, M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya Mǝsǝlǝlǝri, Bakı
 3. Le fonds français dans le lexique azerbaïdjanais. Strasburq Universiteti,

 

Beynəlxalq və Respublika elmi-praktik konfranslarda iştirak

2019 Azərbaycan dilində fransız mənşəli sözlərin təsnifatı Dilçi alim Afad Qurbanovun 90 illiyinə həsr unmusical “Müasir dilçiliyin aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfrans

 

IMG-20221111-WA0017

Ağabikə İsmayıl qızı Əliyeva

Baş müəllim

Nəşr olunmuş məqalələr

2022 Müasir fransız dilində təkid etmə vurğusuna dair“Elm və təhsil” nəşriyyatı, Filologiya məsələləri

2021 Fransız dilindəki omonimlərin tədrisi zamanı yaranan çətinliklər Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri №4

2019 “İngilis dilindən alınma sözlərin fransız dilində tələffüzünə dair” Mütərcim nəşriyyat Filologiya məsələləri №4

2016 Fransız və Azərbaycan dillərində feili bağlama Filologiya məsələləri №9,

2013 Fransız dilində qeyri-müəyyənliyin mətn daxilində aşkar edilməsi (Azərbaycan dili ilə müqayisədə) “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal №2 (86), Bakı

2011 Fransız dilində ismin müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik kateqoriyası və onun Azərbaycan dilində ifadə vasitələri Azərbaycanda xarici dillər, “Mütərcim” tərcümə və nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi

2007 Morfoloji yolla sözdüzəltmə Dil və ədəbiyyat, Bakı

2007 Substantivləşmədə determinativlərin rolu ( Sifətlərin substantivləşməsi ) Elmi xəbərlər, Bakı

2004 Fransız dilində tekst daxilində ismin müəyyənlik və qeyri müəyyənlik kateqoriyasının aşkarlamnasına dair Filologiya məsələləri, Bakı

 

Beynəlxalq və Respublika elmi-praktik konfranslarda iştirak

2022 Fransız futbol şərhçilərinin nitqinin fonetik xüsusiyyətləri Mingəçevir Dövlət Universiteti “Yeni dövrdə təhsil və tədqiqat fəaliyyəti : reallıqlar və çağırışlar “Beynəlxalq elmi konfrans” 

2022  Fransız dilində siyasi diskusiyalarda prosodik variasiya Xarici dilllərin tədrisinin aktual problemləri” Respublika elmi-praktik konfrans

2021 Fonetika dərslərində ritmik qrupun tədrisinə dair Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 60 illik yubileyinə həsr olunmuş “Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri” Respublika elmi-praktik konfrans

 

 

 

 

 

 

 

IMG-20221111-WA0019

Lalə Rasim qızı Məmmədova

Baş müəllim

 

Nəşr olunmuş məqalələr

 

2021 “Fransız və Azərbaycan dillərində samit səslərin müqayisəsi” “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (№ 3) adlı jurnalında 

2019 “Təyin budaq cümləsində subyunktivin işlənməsinə dair (tərcümə materialları əsasında)” Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, “Mütərcim nəşriyyat”

2017 “Qui” nisbi əvəzliyi təyin budaq cümləsi və Azərbaycan dilində qarşılığı  Dil və ədəbiyyat jurnalı. Bak səh. 141.

2015 “Fransız dilində “plus-que-parfait” zamanının mətn daxilində işlənməsi” Dil və ədəbiyyat  2 (94), Bakı

2013 “Fransız dilində “imparfait” zamanının işlənməsi”, Dil və ədəbiyyat 2 (86), Bakı ,

2011 “Passé simple” və “passé composé”-nin işlənməsi (Azərbaycan dili ilə müqayisədə), Azərbaycanda xarici dillər №1

2004 ‘‘Fransız dilində təkzirvəli feli frazeoloji vahidlər haqqında” Filologiya məsələləri №4, Bakı 2004, səh. 298-301

2003 ‘‘A.Dodenin novellalarında xalq danışıq frazeologiyasından, ədəbi dilə aid frazeoloji birləşmələrdən, atalar sözü və zərb məsəllərdən istifadə olunmasına dair” Filologiya məsələləri” №3 Bakı

Beynəlxalq və Respublika elmi-praktik konfranslarda iştirak

2022 Fransız dilində “imparfait” zamanının tədrisinə dair “Xarici dilllərin tədrisinin aktual problemləri” Respublika elmi-praktik konfransı

 

 

 

IMG-20221121-WA0007

Mənsurə İttifaq qızı İsmayılova

Müəllim

 

Beynəlxalq və Respublika elmi-praktik konfranslarda iştirak

2022 “Fransız arqosunun ali məktəb dərsliklərində tədrisi” tezis, «Linqvokulturologiyanın müasir problemləri –Reallıqlar, perspektivlər  adlı Beynəlxalq elmi konfransı,  ADU

2022 Müasir fransız dilində arqo sözlərin öyrənilməsinə dair “Xarici dilllərin tədrisinin aktual problemləri” tezis,  Respublika elmi-praktik konfransı,  ADU, 23 dekabr

2022 “Müasir Fransız dilində arqo sözlərin yaranması”, tezis Doktorant və Gənc Tədqiqatçıların XXV Respublika  Elmi Konfransı, NASCO, 23-24 noyabr

2022 “Heydər Əliyev və Azərbaycan gəncliyitezis, “Heydər Əliyev Dühası və müasir Azərbaycan”, Mingəçevir Dövlət Universiteti,  Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş  mövzusunda elmi-nəzəri konfransı, 04 may

 

2021 “Fransız dilində qrammatikanın interaktiv metodla tədrisi” Qərbi Kaspi Universitetinin keçirdiyi Qərbi Kaspi Universitetində Ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanın inkişaf strategiyasında Heydər Əliyev irsi” Respublika elmi konfransı, 05 may

2021 Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsilitezis,“Vətən müharibəsində qazandığımız tarixi zəfər HEYDƏR ƏLİYEV siyasətinin  təntənəsidir” Mingəçevir Dövlət Universiteti,  04 may,  Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş  mövzusunda elmi-nəzəri konfransı

2021 “Fransız dilində feillərin təsriflənməsinin öyrənilməsinə dair” Türk dillərinin və ədəbiyyatının tədqiqi və tədrisinin aktual problemləri, Beynəlxalq elmi konfransı, Sumqayıt Dövlət Universiteti

 Fənn proqramları

“Öyrənilən Əsas Dil (fransız dili)”, (Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün) fənn proqramı  (həmmüəllif )

 

 

 

PHOTO-2022-11-14-15-28-21 (1)

İmran Elxan oğlu Quliyev

Fransanın Reyms  Universitetinin “Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq tədbirlərin təşkili” ixtisası üzrə magistr məzunu

Müəllim

 

Beynəlxalq və Respublika elmi-praktik konfranslarda iştirak

2019 “Fransız qəzet məqalələrində ironik ifadələrin tərcümə problemləri” Tərcümə problemləri Respublika elmi-praktik konfransı, Bakı

2018 “İroniyanın dilçilikdə yaranma tarixi və aktuallığı barədə” Tətbiqi dilçiliyin müasir problemləri III Beynəlxalq elmi konfransı, Bakı

 

 

Fənn proqramları

2023 -İşgüzar fransız dili (Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün) seçmə fənn proqramı  (Redaktor)