Kafedralar

AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ

AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI KAFEDRASI

 

E-mail ünvanı: [email protected]

 1. Yaranma tarixi

Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrası 2005-ci ilin noyabr ayından Azərbaycan Dillər Universitetində fəaliyyət göstərir. 2012-ci ildən isə Azərbaycan dilçiliyi kafedrası ilə birləşərək Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrası kimi işinə davam etmişdir. 2017-2018-ci tədris ilindən iki kafedranın ayrılması nəticəsində yeni yaranan Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasına akad. Muxtar Kazımoğlu İmanov rəhbərlik edir.

 

II. Kafedranın tərkibi, ümumi heyəti:

Kafedrada üzrə 23 müəllim çalışır. Onlardan 10 nəfər tam ştat, 10 nəfər yarımştat, 2 nəfər 0.25 ştat, 1 nəfər 0.75 ştat müəllim, 1 nəfər baş  laborant, 1 nəfər laborantdır.

 

N

Müəllimlərin soyadı, adı, atasının adı

Ştat

1.

akad.İmanov Muxtar  Kazım oğlu

0.5

2.

dos.Zeynalova Aytac Xalid qızı

1.0

3.

dos.Hacıyeva Aytən Abuzər qızı

1.0

4.

dos.Kazımova Vəfa Surət qızı

1.0

5.

fil.f.d., dosent əvəzi Fətullayeva Vəfa  Musa qızı

1.0

6.

f.f.d., dosent əvəzi Mürşüdova Röya Məftun qızı

1.0

7.

fil.f.d., b/m. Nuridə Zabit qızı Muxtarzadə

0.5

8.

f.f.d., b/m. Mövlamova Mehriban Oqtay qızı

1.0

9.

m. Amanova Heyran Əflatun qızı

0.75

10.

m. Səadət Mübariz qızı Bəşirova (baş laborant)

0.5

11.

m. Fidan Məmmədbağır qızı İbişli

0.5

12.

m. Zülfiyyə Nuru qızı Nağıyeva  (laborant)

0.5

13.

m. Suğra Əkbər qızı Ələkbərli

0.5

14.

b/m. Nərgiz Çərkəz qızı Qurbanlı 

0.5

15.

əvəzçi müəllim Nərgiz Ehlam qızı Cavadzadə 

0.5

16.

əvəzçi müəllim Aygün Tapdıq qızı Rəhimova

0.5

17.

m. Ellada Əhəd qızı Əsədova

1.0

18.

f.f.d., m. Aynurə Niyaz qızı Hüseynova

1.0

19.

m. Səadət Vəliyulla qızı Novruzova

1.0

20.

m. Afət Paşa qızı Həbibova

1.0

21.

əvəzçi müəllim Ceyhun Səbahəddin oğlu Mustafayev

0.5

22.

m. Günel Aydın qızı Qəribova

1.0

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.Fəaliyyət istiqamətləri:

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorantlar

 1. Məhərrəmova Nəzrin Əli qızı (əyani) 23.01.2017-23.01.2020;13.03.2023

           

 1. Zeynalov Cavid Aşur oğlu (qiyabi) 25.01.2019-25.01.2022 ; 25.01.2023

         

 1. Həsənli (Abbasova) Gülnarə Xaliq qızı (əyani) 02.03.2020-02.03.2023
  1.  
 2. Nağıyeva Zülfiyyə Nuru qızı (qiyabi) 02.03.2020-02.03.2024

           

      5. İbişli Fidan Məmmədbağır qızı (qiyabi) 30.09.2021-30.09.2025   

          

 

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertantlar

 1. Rüstəmova Lalə Ələsgər qızı 08.05.2017-08.05.2021- 31.10.2023  
 2. İsmayılova Gülnar Vahab qızı 25.01.2019-25.01.2023 
 3. İsayeva Fəxriyyə Nail qızı  02.03.2020-02.03.2024 

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə doktorantlar  

 1. Fətullayeva Vəfa Musa qızı (qiyabi) 25.01.2019-25.01.2024

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə dissertantlar

 1. Əliyev Mehman Qaraxan oğlu 23.02.2018-23.02.2023 
 2. Qəhrəmanov Səbuhi Adil oğlu 02.04.2021-02.04.2026 
 3. Mürşüdova Röya Məftun qızı 30.09.2021-30.09.2025 
 4. Mövlamova Mehriban Oqtay qızı 30.09.2022-30.09.2027 

 

Kafedranın əsas vəzifələri aşağıdakılardır:

- bütün təhsil formaları üçün tədris planlarında nəzərdə tutulmuş praktik, seminar və digər tip dərslərin müasir təhsil sisteminin tələblərinə uyğun şəkildə yüksək elmi-nəzəri səviyyədə aparılması;

- buraxılış işlərinə, pedaqoji və istehsalat təcrübəsi, tələbələr tərəfindən sərbəst işlərin yerinə yetirilməsinə nəzarət edilməsi;

-  kafedrada tədris edilən fənlər üzrə tədris proqramlarının, dərslik və dərs vəsaitlərinin işlənib hazırlanması, yenilənməsi və müvafiq qaydada təsdiq üçün təqdim olunması;

-  magistrlik işlərinə rəhbərlik edilməsi;

- elmi-pedaqoji və elmi kadrların, kafedra əməkdaşlarının və digər iddiaçıların (doktorant və dissertantların) dissertasiyalarının müzakirə edilib rəy verilməsi;

- tamamlanmış elmi-tədqiqat və elmi-metodik işlərin müzakirəsi, onlardan dərslərdə istifadə edilməsi;

- kafedra əməkdaşlarının tədris, elmi-metodiki və digər işlərinin fərdi planlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi;

- respublikanın və xarici ölkələrin ali məktəblərinin ayrı-ayrı kafedralarının, professor-müəllim heyətinin qabaqcıl iş təcrübəsinin öyrənilməsi məqsədilə müxtəlif müəssisə və təşkilatlarla əlaqələrin təşkil edilməsi, həmin təcrübənin yayılması;

- yeni işə başlayan gənc müəllimlərə pedaqoji təcrübə toplamaqda elmi-metodiki köməklik göstərilməsi;

- tədris prosesində müasir texniki vasitələrdən istifadə edilməsinə dair tədbirlərin, metodiki rəhbərlik və göstərişlərin, əyani vəsaitlərin hazırlanması;

- təhsilalanlar arasında tərbiyə işinin təşkili.

Kafedra müəllimlərinin tədris etdiyi fənlər, əsasən, filologiya yönümlüdür və  həmin fənlərin tədrisində əsas məqsəd tələbələrə elmi-nəzəri və praktiki bilikləri aşılamaqdır. Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrası üzrə tədris olunan fənlər ali məktəblərin həm bakalavriat, həm də magistratura səviyyələrində əsas fənlər sayılır və tədris planına xüsusi fənlər kimi daxil edilir.

Kafedra müəllimləri həm respublika, həm də beynəlxalq səviyyəli konfranslarda iştirak edir, müxtəlif mövzularda tezislər və məruzələr çap etdirirlər.

Kafedra respublikanın bütün əlamətdar günləri ilə bağlı il boyu müxtəlif  tədbirlər keçirir.