Beynəlxalq münasibətlər və Regionşünaslıq fakültəsi

Kazımbəyli İbrahim Feyzulla oğlu
Tarix elmləri doktoru, dosent

Azərbaycan Dillər Universiteti, Beynəlxalq münasibətlər və idarəetmə fakültəsinin dekanı
Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının dosenti
E-mail:  [email protected]
Tel: (+99412) 441 22 90

Qısa bioqrafik məlumat

1975- ci il yanvarın 6-da Şahbuz rayonunun Nursu kəndində ziyalı ailəsində anadan olub.
1981-1991-ci illərdə Nursu kənd orta məktəbində təhsilini gümüş medalla bitirib.
1991-1996-cı illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin tarix filologiya fakültəsinin tarix ixtisasında təhsil alıb və fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
1996-2000-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində Vətən tarixi ixtisası üzrə aspirantura şöbəsində təhsil alıb.

Elmi dərəcə və elmi adları

2003-cü il 19 sentyabrda “Naxçıvan bölgəsinin tarixi demoqrafik tədqiqi” (1828-1920-ci illər) mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru  elmi dərəcəsini alıb.
2009-cu il il aprelin 28-də dosent elmi adı alıb.
2018 ci il iyulun 7 də“Azərbaycanın İrəvan bölgəsi XIX əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəllərində” mövzusu üzrə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Tarix Elmləri doktoru Elmi dərəcəsi verilmişdir.

Əmək fəaliyyəti

01.1997-01.08.1999 Naxçıvan Dövlət Universitetinin  “Azərbaycan tarixi” kafedrası, 0.5 müəllim.
08.1999-12.05.2000 Naxçıvan Dövlət Universitetinin  “Azərbaycan tarixi” kafedrası, tam ştat müəllim.
05.2002-05.06.2006 Naxçıvan Dövlət Universitetinin  “Azərbaycan tarixi” kafedrası, baş müəllim.
06.2006-01.11.2008 Naxçıvan Dövlət Universitetinin“Azərbaycan tarixi” kafedrası, dosent.
05.2011-01.02.2017 Naxçıvan Dövlət Universitetinin  “Azərbaycan tarixi” kafedrası, 0.5 ştat dosent.
07.2000-02.01.2003 Naxçıvan Regional Elmi Mərkəzinin   “Arxeologiya və etnoqrafiya şöbəsi, 0.5 ştat Elmi işçi.
09.2006-08.02.2007 Naxçıvan Özəl  Universitetinin  “Humanitar elmlər” kafedrası, müəllim.
02.2007-01.09.2007 Naxçıvan Özəl  Universitetinin  İqtisadiyyat fakültəsi, dekan müavini.
09.2007-01.11.2008 Naxçıvan Özəl  Universitetinin  Pedaqoji fakültəsinin dekanı.  ict. əsas. “Humanitar elmlər” kafedrası, müdir.
11.2008-01.10.2014 Naxçıvan Özəl  Universitetinin  Tədris və elmi işlər üzrə prorektor ict. əsas. “Humanitar elmlər” kafedrası, müdir.
10.2014-2017 “Naxçıvan”  Universiteti, Tədris işləri üzrə prorektor.
Dekabr 2017 Azərbaycan Dillər Universitetinin  Beynəlxalq Münasibətlər və İdarəetmə fakültəsi, dekan.

Tədqiqat sahəsi və bildiyi xarici dillər

Vətən tarixi -Azərbaycanın tarixi demoqrafiyası;XIX-XX əsrlər Azərbaycanın Naxçıvan, İrəvan və Zəngəzur bölgələrinin siyasi tarixi, ictimai-iqtisadi və mədəni həyatı, əhali məsələləri, soyqırım , deportasiya və mirasiyalar və s.
Rus-dili, İngilis-dili (orta səviyyədə)

Respublika və Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

Naxçıvan: Tarixi gerçəklik, müasir durum, inkişaf perspektivləri (9-16 iyun 2006-cı il) Beynəlxalq simpozium – Naxçıvan .
Санкт-Петербургский Государственный Университет. XXV Международная конференция. «Востоковедение и Африканистика в диалоге цивилизаций» 22-24 апреля 2009г. Санкт-Петербург.
Naxçıvan: İlk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi ( 20-24 iyul 2011-ci il ) Beynəlxalq simpozium.
Azərbaycanın II Dünya müharibəsində və Qafqazda holkostun önlənməsində rolu (17-19 oktyabr 2012-ci il ) Beynəlxalq simpozium – Naxçıvan.
Naxçıvanın Muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir (04-05 iyul 2014-cü il) Beynəlxalq konfrans – Naxçıvan.
Uydurma erməni soyqırımı: yalanlar,iftiralar,Türk-müsəlman soyqırımı:Faktlar,həqiqətlər (2015-ci il) Beynəlxalq konfrans – Bakı.
Türk – ermeni ilişkilərinin Bölgesel Politikalara etkisi (19. Yüzyıldan günümüze) Uluslararası sempozium. Bildiriler 12-14 Mayıs 2016/ Bitlis.
Приоритетные направления актуальных проблем общественных наук. Украина, Одесса 20-21 октября 2017г.
Haydar Aliyev ve Türk Dünyası. 13-14 Nisan 2018. Uluslararası sempozium. Erzurum/ Türkiye.
Sosyal, siyasi ve ekonomik gelişmeler ışığında bağımsız Azerbaycan. 16 Nisan 2018. Uluslararası konferans. Erciyez/Türkiye.
Tarixi ipək yolu və Naxçıvanın iqtisadi mədəni əlaqələrinin inkişafı məsələləri. 16-17 oktyabr 2015-ci il. Beynəlxalq İpək Yolu konfransı – Naxçıvan.
Hayali Ermenistan ve soykırım hikayesi: uluslararası tarih sempoziumu. 2001 Kars/Türkiye.
Uluslararası Türk-Ermeni tarih ve kültür sempoziumu bildirileri. 27-28 Kasım 2001 Ankara/Türkiye.
Stop separatism, invasion and terrorism! İravan 100 years: historical truths and international relations. İnternational Dialogue and development alliance. Stockholm 2018.(davamı Bakı şəhərində).

Beynəlxalq kurslar, görüşlər, treninqlər və layihələrdə iştirakı

Qafqaz Universitetlər Birliyinin Universitetlərarası imzalanma törəni. 2011-ci il may Ərdahan, Qars, İstanbul/Türkiye.
EURAS – 5th May, 2014 Dubai.
Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti – təhsilin yeni istiqamətləri və idarə olunması – Yay məktəbi (2 həftəlik) 2013-cü il Mağusta/Kipr.
KÜNİB – təhsil sərgiləri. İstanbul-2014, Ankara-2015, Bakı-2016, Bakı-2018.
TQDK-nın 2009-2017-ci illərdə keçirdiyi treyninqlər.
Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən treyninqlər 2010, 2012, 2014, 2015.

Çap olunmuş əsərləri

I. Proqram  və monoqrafiyaları

Naxçıvan əhalisi, sosial-iqtisadi və siyasi tarixinə dair (1828-1920-ci illər) Bakı: Elm, 2007, 175 s.
Azərbaycan tarixinin tədrisində tələbələrdə tədqiqatçılıq bacarığının inkişaf etdirilməsinin formaları və metodları (Həmmüəllifli E.D.Zamanov) metodik vəsaiti Naxçıvan, 2008
Azərbaycanın tarixi-demoqrafik vəziyyəti: İrəvan bölgəsi üzrə (XIX – XX əsrin əvvəlləri) Magistr hazırlığı üçün, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi Metodik Şurası Tarix bölməsinin 21 may 2009-cu il 13 saylı protokolu ilə təsdiq edilmişdir. AzTU-nun mətbəəsi. H.Cavid pr.25. Bakı: 2009, 15 s.
Azərbaycanın tarixi demoqrafik inkişafı (ən qədim zamanlardan müasir dövrədək) Naxçıvan, 2009
Azərbaycan tarixinin aktual problemləri fənni üzrə proqram (XIX-XX əsrlər), “Naxçıvan” Universitetinin “27 fevral 2015-ci il tarixli Elmi Şurasının qərarına əsasən çap olunmuşdur (protokol №6). Naxçıvan 2016
Tarixi tədqiqatların metod və metodologiyası fənni üzrə proqram, Naxçıvan 2016
Azərbaycanın İrəvan Bölgəsi: sosial-iqtisadi və siyasi tarixi XIX-XX əsrin əvvəlləri, Bakı: Turxan, 2017, 400 s.

II. Seçilmiş elmi məqalələri

Rusiya işğalından sonra Azərbaycanda dəyişikliklər, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər (Humanitar seriya) №5, NDU “Qeyrət” nəşriyyat, Naxçıvan, 1999, 134-135
XX əsrin əvvələrində ermənilərin Naxçıvan ərazisində törətdikləri soyqırım, Naxçıvan İctimai-siyasi ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal” “Əcəmi” nəşriyyatı №5 Naxçıvan 2001, s.65-68
XIX əsrdə Naxçıvanda Etnodemoqrafik proseslər, AMEA-ı akad. H.M.Abdullayev adına Naxçıvan regional elmi mərkəzi, Naxçıvan regional elmi mərkəzinin əsərləri, VI buraxılış, Naxçıvan, 2001,s.155-160
Azərbaycanın Zəngəzur bölgəsinin əhalisinin say dinamikası və yerləşməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər (Xüsusi buraxılış) №8, NDU “Qeyrət” nəşriyyat, Naxçıvan, 2001, s.89-91
Ermenilerin Nahçivan’da gerçekleşdirdikleri soykırım(1918-1920), T.C. Kafkaz Üniversitesi, Nahçivan Devlet Üniversitesi-Azərbaycan, Hayali Ermenistan ve soykırım hikayesi (Uluslararası Tarih Sempozyumu Bildirileri), Kars, 2001, s.90-99
Ermenilerin Nahçivan’da yaptıkları soykırım ve Türkiye’nin yardımı (1918-1920), IĞDIR VALİLİĞİ BÜLTENİ, Iğdır, ocak-şubat 2002, s.6
Naxçıvan bölgəsinin əhalisinin say dinamikası və yerləşməsinə dair (1828-1920-ci illər), Bakı Dövlət Universiteti, Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik, I buraxılış, Bakı 2003, s.52-56
Azərbaycanın transqafqaz mübahisəli ərazi problemlərinin diplomatik vasitələrlə həlli, AMEA Naxçıvan regional elm mərkəzi, Naxçıvan regional elm mərkəzinin əsərləri, Bakı “Elm”, 2003, s.93-96
Naxçıvan bölgəsinə köçürülən ermənilərin yerləşdirildikləri ərazilərdəki etno-demoqrafik vəziyyət, Naxçıvan Dövlət Universiteti. AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Naxçıvan MR – 80 (ictimai və humanitar elmlər seriyası).Xüsusi buraxılış. Naxçıvan: Qeyrət, 2004, №12, s. 46-48
1918-1920-ci illərdə Naxçıvan və çevrəsində erməni zülmünün doğurduğu demoqrafik fəlakət, Naxçıvan, İctimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal. Naxçıvan: Əcəmi, 2005, s.84-94
Azərbaycanın Zəngəzur bölgəsində əhalinin say dinamikası və yerləşməsi, Naxçıvan Dövlət Universitetinin xəbərləri, Naxçıvan: Qeyrət, 2005, №16, s. 89-91
Ermənilərin Naxçıvan bölgəsinə köçürülməsi və əhalinin say dinamikasında baş vermiş dəyişikliklər, Naxçıvan: Tarixi gerçəlik, müasir durum, inkişaf perspektivləri. (9-10 iyun 2006-cı ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumum materialları). Bakı: Təhsil, 2006, s.282-291
Çar Rusiyasının Azərbaycan ərazilərinə erməniləri köçürmək siyasəti (Naxçıvan bölgəsi XIX – əsr), Əmək və əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi. Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi-Tədqiqat və Tədris Mərkəzi. Əmək və Sosial Problemlər, Elmi əsərlər toplusu, IV buraxılış. Bakı: 2007,  №1(4) s.180-187
Rus çarizminin Azərbaycan ərazilərinə köçürmə siyasəti və onun mahiyyəti, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət, 2007, № 2 (22) s.37-41
Naxçıvan Muxtar Respublikası əhalisinin say dinamikası, yerləşməsi və etnik tərkibi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranması: Tarix və müasirlik. (8 fevral 2007-ci ildə keçirilmiş elmi praktik konfransın materialları). Bakı: Nurlan, 2007. s.95-105

XIX əsrin ikinci yarısında və XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan bölgəsinin sosial-iqtisadi vəziyyəti, Naxçıvan, İctimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal. Naxçıvan: Əcəmi, 2009, № 19, s. 82-90
Erməni xəyanəti tarixi faktların dili ilə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsi “XƏBƏRLƏR” ictimai və Humanitar elmlər seriyası. №1 Naxçıvan, “Tusi”, 2009, s.73-76
Вытеснение тюрок-азербайджацев с исторических земель Западного Закавказья в современной национальной историографии Азербайджана, Санкт-Петербургский Государственный Университет. Восточный факультет. XXV международная конференция.«Востоковедение и Африканистика в диалоге цивилизаций». 22-24 апреля 2009. Тезисы докладов.Санкт-Петербург: 2009.cтp, 190-191
Покровительство царской Росии Армянам в Азербайджане в 1828-1920гг. Крымский научный центр национальной Академии наук и министерства образования и науки Украины Таврический национальный Университет им. В.И.Вернадского межвузовский центр «Крым». Культура народов причерноморья. İSSN 1562-0808 Научный журнал. 2009 г., № 161, c.166-168
Об этнодемографическом положении эриванской губернии в конце XIX в. Крымский научный центр национальной Академии наук и министерства образования и науки Украины Таврический национальный Университет им. В.И.Вернадского межвузовский центр «Крым». Культура народов причерноморья. İSSN 1562-0808 Научный журнал Т. 1, 2009 г. №174, 310 стр. c.197-198
İnzibati ərazi vahidlərimizin strateji yeri, əzəli Azərbaycan torpağı İrəvan, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri  Naxçıvan:   Məktəb, 2009, № 2 (18), s.58-61
Zəngəzurun qərb hissəsinin ermənistana verilməsi (XX yüzilin əvvəlləri), Yol bilim kültür araştırma dergisi. Nahçıvan özel sayısı. Marmara sokak Yenişehr/Ankara: 2009, № 48/1, s.284-286
İrəvan bölgəsinin inzibati ərazi bölgüsündə baş vermiş dəyişikliklər, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri, Tarix və ictimai elmlər seriyası. Naxçıvan: Qeyrət, 2010, № 1 (29), s.131-135
İrəvan bölgəsində azərbaycanlıların soyqırım və deportasiyası, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, İctimai və humanitar elmlər seriyası. Naxçıvan: Tusi,  2010, № 1, s.84-89
“Abbasabad qalası” , Dövlət və Din. Ictimai fikir toplusu 2011. 5 (25)
Naxçıvan və İrəvanın qədim əhalisi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti. Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi (20-24 iyul 2011-ci ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumum materialları). Naxçıvan: Əcəmi, 2012, s.344-347

Cənubi Qafqazda fevral inqilabından sonra ictimai-siyasi vəziyyət, Naxçıvan Dövlət Universiteti.İSSN 2224-0829 . “Elmi əsərlər”. İctimai elmlər seriyası. Naxçıvan: Qeyrət, 2012, № 2 (47), s.25-28
Tarixi ipək yolu və qədim Azərbaycan torpaqları, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi. İncəsənət, Dil və ədəbiyyat İnstitutu. Axtarışlar. Elmi toplu. Naxçıvan: 2012, № III (5), s.147-151
“Cənubi Qafqazda Fevral inqilabından ictimai-siyasi vəziyyət” , Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası №2 (47), Naxçıvan, NDU- “Qeyrət”,2012, s.25-28
II Dünya müharibəsinin sonlarında Stalinin erməni- Qriqorian kilsəsini dirçəltməsi və onun Azərbaycana qarşı təxribatlar, Azərbaycanın II Dünya müharibəsində və Qafqazda holokstun önlənməsində rolu mövzusunda Beynəlxalq simpoziumda (17-19 oktyabr 2012-ci il, Bakı) təqdim edilmiş məruzə və tezislər. Bakı: Elm, 2013, s.18-20
Milli birlik və milli oyanışa həsr olunmuş ömür”, NDU. Heydər Əliyev Dövlətçilik təliminin işıqları “Elmi əsərlər”in “İctimai elmlər” seriyası xüsusi buraxılış №1 (50), Naxçıvan- 201,s.101-103
“Azərbaycanşünaslıq məsələlərində Heydər Əliyev amili”, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi xəbərlər (xüsusi buraxılış), Naxçıvan – 2013, s.69-73
“Müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsində ümummilli Liderin rolu”, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu XƏBƏRLƏRİ cild 9.N 4 2013 . Naxçıvan 2013, s.49-52
“Vətən tarixinin Məmməd Araz harayı”, Məmməd Araz: taleyi və sənəti “məqalələr məcmuəsi” Əcəmi nəşriyyatı, Naxçıvan- 2014, s.125-131
Naxçıvanın ərazi muxtariyyət məsələsi beynəlxalq konteksdə, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri, İctimai elmlər seriyası. Naxçıvan: Qeyrət, 2014, № 2 (58), 39-45
Tarixi Azərbaycan ərazilərinə ermənilərin köçürülməsi və miqrasiyalar (XIX-XX əsrin əvvəlləri), Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi – Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. Naxçıvan: Tusi, 2014, Cild 10, № 1, s.53-59

İrəvanın ermənilərə verilməsi və bölgədə erməni dövlətinin yaradılması prosesi, “Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan, NUH, 2015, № 1(1), s.222-228
İrəvan şəhərinin tarixinə, maddi-mənəvi irsinə qarşı zorakı siyasət – soyqırım, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi. İncəsənət, Dil və ədəbiyyat İnstitutu, Axtarışlar,  Elmi toplu   Naxçıvan: 2015, № 1, s.136-142
Zəngəzurun bir hissəsinin Ermənistana verilməsi prosesi, tarixi yanlışlıq: Naxçıvan məsələsi siyasi – diplomatik hədəflərdə, Naxçıvan MR, Naxçıvanın Muxtariyyət tarixi nailiyyətdir. (04-05 iyul 2014-cü ildə keçirilmiş beynəlxalq konfransın materialları), Naxçıvan: Əcəmi, 2015, s.75-80
Naxçıvan ərazi bütövlüyünün qorunması uğrunda hərbi-siyasi, diplomatik mübarizə, Azərbaycan Universiteti AMEA A.A.Bakıxanov adın Tarix İnstitutu “Gənclərin elmi araşdırmalarına dəstək” ictimai birliyi, “Səs” media qrupu. “Uydurma erməni soyqırımı: yalanlar, iftiralar; Türk-müsəlman soyqırımı: Faktlar, həqiqətlər” mövzusunda II Beynəlxaq elmi konfrans. Bakı: 2015, s.96-102
Naxçıvan və İrəvan bölgələrində azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilən soyqırım cinayətləri tarixi sənədlərdə, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri, İctimai elmlər seriyası . Naxçıvan: 2015, № 6 (71), s.15-22
XIX əsrin əvvəllərində Cənubi Qafqazda geosiyasi vəziyyət və İrəvan xanlığının Rusiya tərəfindən işğalı, “Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərləri, Naxçıvan: Nuh, 2016, № 1(2), s.5-20
Nəsrəddin Tusinin ictimai-siyasi və elmi fəaliyyətinin bəzi məqamlarına dair, Nəşrdə, 2016
“Kitabi- Dədə Qorqud” dastanında vətən tarixinin izləri, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi,nəşrdə 2016
Rusiya işğalından sonra İrəvan bölgəsinin idarəçiliyi, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri, İctimai elmlər seriyası.  Naxçıvan: Qeyrət, 2016, № 5 (79), s.63-71
XIX əsrin ikinci yarısı – XX əsrin əvvəllərində İrəvan bölgəsinin iqtisadi həyatı (I məqalə), “Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərləri, Naxçıvan: Nuh, 2016, № 2(3), s.143-153

Naxçıvan və İrəvan qalalarının Çar Rusiyasına qarşı müqavimət hərəkatı, AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası. Naxçıvan: Tusi, 2017, № 1,Cild 13, s.103-110
Military and political situation in the southern caucasus at the beginning of the in nineteenth century and occupation of iravan khanate by Russia, İnternational jornal of middle east studies jornal impact: 0.876 publicher: Cambridge University Rress (CUP). North Carolina State University, USA: CAMBRIDGE Unversiiy Press.VOL 50.ISSUE 3.2018.UK:ISSN:0020-7438;E-ISSN:1471.6380 p 553-565
Tarixi Azərbaycan ərazisi İrəvan bölgəsində xalqımıza qarşı ermənilərin həyata keçirdiyi soyqırım siyasəti (I məqalə), “Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan: NUH, 2017, № 1 (4), s. 211-220
İrəvan bölgəsində ermənilərin kütləvi köçürülməsinin ilkin mərhələsi, əhalinin say dinamikasında baş vermiş dəyişikliklər, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. Tarix, insan və cəmiyyət. Elmi-nəzəri və elmi-metodik jurnal. İSBN: 90000000006074. 2(17). Bakı: 2017, № 2(17)
XIX əsrin ikinci yarısı – XX əsrin əvvəllərində İrəvan bölgəsinin iqtisadi həyatı. (II məqalə),
Naxçıvan Dövlət Universiteti. İSSN 2224-0829. Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası. Naxçıvan: 2017, №2(83),  67-74
XIX yüzilliyin 40-cı illərinin islahatları (İrəvan bölgəsi üzrə), Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri. İSSN 2520-2014. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası. 2017, c.65, № 2, s.202-212
Rusiyanın Cənubi Qafqazda Erməni dövləti yaradılması istiqamətində apardığı məkirli siyasət , Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri. İSSN 2520-2014. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası. 2017,  65, №3, s.91-99

İrəvanın ermənilərə verilməsi tarixi-siyasi şəraitində imzalanmış bəzi müqavilələrin bu prosesə təsiri, AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin Xəbərləri – İctimai-humanitar seriyası – 2017, №3, səh.33-41
Batı Azerbaycan topraklarında Rusiya işğalı “Ermeni Devleti kürüalması yönündə gerçekleştirilen askeri-siyasi tedbirler”.Atatürk kültür, Dil və tarih yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi yayınları, Türk-Ermeni ilişkilerinin Bölgesel Politikalara etkisi. (19. Yüzyıldan günümüze) Uluslararası sempoziyumu. Bildiriler 12-14 Mayıs 2016/Bitlis, Ankara: 2017, s.73-90.
İrəvan bölgəsində erməni-müsəlman ziddiyyətlərinin ilkin mərhələsi (XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlləri), “Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan: NUH, 2017, № 2 (5), s.195-203
Передача Эривана армянам и процесс создания в этом регионе армянского государства.Гiлея: науковий вiсник. Збiрник наукових праць. Исторични науки.Философськи науки. полiтичних науки Випуск 125(N-10) Киiв-2017 стр 158-161

Çar Rusiyasının Cənubi Qafqazda köçürmə siyasətinin tarixi-siyasi aspektləri (İrəvan bölgəsi üzrə), AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri, Bakı: 2017, cild 68. s.38-49
Qərbi Azərbaycanın İrəvan bölgəsində məktəb, təhsil və elm. (XIX əsr), “Naxçıvan” Universitetini Elmi əsərləri. Naxçıvan: NUH, 2017, № 3 (6). səh.161-170
Creation and ruling system of provincial structure in historical Azerbaijani and İravan, Pakistan
Последующие этапы и завершение оккупации Иреванской области Россией, Международная научно-практическая конференция «Фриоритетные направления Актуальных проблем Суспильних наук» Одесса, 20-21 Жовтня  2017 р.стр 44-48

İrəvan bölgəsinin tarixinə ümumi nəzəri baxış: Rusiyanın işğal siyasətinin ilk mərhələləri, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri, İctimai Elmlər seriyası, , Naxçıvan: Qeyrət, 2018, № 2/91.səh.80-84.1 cild
XIX yüzilliyin 30-90-cı illərində İrəvan bölgəsində əhalinin say dinamikasında dəyişmələr, köçürülmüş ermənilərin coğrafi yerləşdirilməsi, Azərb.Döv.Pedoqogi Univer.Xəbərlər
İrəvan ədəbi-mədəni mühiti XIX-XX əsrin əvvəllərində, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası. 2018, c.66, № 1,s. 148-157
İrəvan quberniyasının inzibati vahidlərində Azərbaycanlı əhaliyə qarşı ermənilərin planlı şəkildə hazırladıqları soyqırım və deportasiyaların ilkin mərhələləri (I məqalə), Bakı Universitetinin Xəbərləri.  Humanitar, elmlər seriyası . 2018, № 2,s.171-182