Fakültənin strukturu

Fakültənin strukturuna daxil olan kafedralar aşağıdakılardan ibarətdir:

Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrası (Müdir: Akad. İmanov Muxtar Kazım oğlu)
Azərbaycan dilçiliyi kafedrası (Müdir: Fil.f.d.,dos. Niftəliyeva Fərəh Hüseyn qızı)
Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrası (Müdir: Fil.e.d.,prof. Sabitova Aynur Zakir qızı)
Ümumi dilçilik kafedrası (Müdir: Fil.e.d., prof. Məmmədov Azad Yəhya oğlu)
Xarici dillərin tədisi metodikası kafedrası (Müdir: Ped.f.d.,dos. Şirəliyev Əmralı Şirəli oğlu)
Xarici dillər kafedrası (Müdir: Fil.f.d.,dos. Şabanov Şaban Həsən oğlu)
İngilis dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrası (Müdir: Fil.f.d.,dos. Hacıyeva Aytən Kamal qızı)
Fransız dilinin fonetikası və qrammatikası kafedrası (Müdir: Fil.f.d.,prof.əvəzi. İbrahim Ülfət Zakir oğlu)
Alman dilinin fonjetikası və qrammatikası kafedrası (Müdir: Ped.f.d.,dos. Axundova Qahirə Vaqif qızı)
Virtual jurnalistika kafedrası (Müdir: Qurbanlı Nərgiz Çərkəz qızı)