Tədqiqat dəstəyi

Google Scholar profili:                                        

·         Elmi ictimaiyyətdə fərdi və korporafiv görünməsi,

·         akademik tədqiqatların daha çox insana daha sürətli və asan çatdırılması,

·         yeni tədqiqatlar üçün resurslara asan çıxış imtiyazı,

·         eynu mövzuda əvvəllər nə edildiyini asanlıqla müəyyən etmək,

·         tədqiqatçıların və onların institutlarının nüfuzunun artırılması;

·         akademik bilikləri asanlıqla izləmək və onu yeni saxlamaq,

·         nəşrlərə daha çox istinad və sistematik monitorinq,

·         profildəki nəşrlərlə eyni mövzular üzrə digər tədqiqatların monitorinqi, təmin etmək kimi səbəblərə görə vacibdir

·         Google Scholar avtomatlaşdırılmış alqoritmlərə əsaslanır.

·         Google Scholar elmiometrik verilənlər bazası və akademik platformadır.

 

Google Scholar ın bütün funksiyalarından istifadə etmək üçün platformada qeydiyyatdan keçməlisiniz.

 

Google Scholar