Əcnəbi Tələbələr

Hazırda doktorantura şöbəsi  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş doktorantura ixtisaslarının təsnifatına uyğun olaraq  Dil nəzəriyyəsi – 5704.01; Azərbaycan dili – 5706.01; German dilləri – 5708.01; Roman dilləri- 5709.01; Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik- 5714.01 ; Azərbaycan ədəbiyyatı- 5716.01; Dünya ədəbiyyatı – 5718.01; Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası- 5801.01; Ümumi pedaqogika,pedaqogikanın və təhsilin tarixi- 5804.01; Beynəlxalq münasibətlər – 5901.01; Sosial psixologiya – 6114.01 ixtisasları üzrə elmi-pedaqoji kadr hazırlığının   həyata keçirilməsini təmin edir, gələcəkdə kadr hazırlığı sahələrinin daha da genişləndirilməsi nəzərdə tutulur.

 

Doktorantura şöbəsinin müdiri

Qarayeva Nərgiz Sadıq qızı

Ünvan: Bakı ş., Rəşid Behbudov küçəsi 134,

ADU-nun əsas tədris binası, 216-cı otaq

Tel: (+99412) 441-22-78 (daxili nömrə 154)

E-mail:[email protected]