XƏBƏRLƏR

Doktorluq minimum imtahanlarının keçirilmə cədvəli

17 noyabr, 2022

Doktorluq minimum imtahanlarının keçirilmə cədvəli 

Psixologiyanın əsasları                 fənni üzrə

 

14 dekabr 2022-ci il saat 1000

German dilləri ixtisası üzrə

 

14 dekabr 2022-ci il saat 1400

Dünya ədəbiyyatı ixtisası üzrə

 

15 dekabr 2022-ci il saat 1000

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası ixtisası üzrə

 

15 dekabr 2022-ci il saat 1400

 

Sosial psixologiya ixtisası üzrə

 

16 dekabr 2022-ci il saat 1000