XƏBƏRLƏR

Fəlsəfə və elmlər doktoru proqramları üzrə doktoranturaya qəbul imtahanlarının və dissertanturaya müsahibənin keçirilmə cədvəli

08 sentyabr, 2022

Fəlsəfə və elmlər doktoru proqramları üzrə doktoranturaya qəbul imtahanlarının və dissertanturaya müsahibənin keçirilmə cədvəli

Dil nəzəriyyəsi ixtisası üzrə

12 sentyabr 2022-ci il, saat 1000

Azərbaycan dili ixtisası üzrə

12 sentyabr 2022-ci il, saat 1200

Dünya ədəbiyyatı ixtisası üzrə

12 sentyabr 2022-ci il, saat 1400

Roman dilləri ixtisası üzrə

13 sentyabr 2022-ci il, saat 1000

Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji

dilçilik ixtisası üzrə

13 sentyabr 2022-ci il, saat 1130

Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası üzrə

13 sentyabr 2022-ci il, saat 1230

German dilləri ixtisası üzrə

13 sentyabr 2022-ci il, saat 1400

Beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə

14 sentyabr 2022-ci il, saat 1000

Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi ixtisası üzrə

14 sentyabr 2022-ci il, saat 1200

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası ixtisası üzrə

14 sentyabr 2022-ci il, saat 1400