XƏBƏRLƏR

Doktorluq minimum imtahanlarının keçirilmə cədvəli

16 iyun, 2022

Doktorluq minimum imtahanlarının keçirilmə cədvəli

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

13 iyul 2022-ci il saat 1000

 

Psixologiyanın əsasları

 

13 iyul 2022-ci il saat 1400

German dilləri ixtisası üzrə

 

14 iyul 2022-ci il saat 1000

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası ixtisası üzrə

14 iyul 2022-ci il saat 1400

 

Dünya ədəbiyyatı ixtisası üzrə

 

15 iyul 2022-ci il saat 1000