XƏBƏRLƏR

“Linqvokulturologiyanın müasir problemləri – Reallıqlar, perspektivlər” mövzusunda elmi konfrans keçiriləcək

29 mart, 2022

AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ

Linqvokulturologiyanın müasir problemləri – Reallıqlar, perspektivlər” mövzusunda   I Beynəlxalq elmi onlayn konfrans

17-18 iyun 2022-ci il tarixində Azərbaycan Dillər Universitetində “Linqvokulturologiyanın müasir problemləri – Reallıqlar, perspektivlər” mövzusunda   I Beynəlxalq elmi onlayn konfrans keçiriləcəkdir.

Konfrans aşağıdakı mövzuları əhatə edəcəkdir:

 • Elmlərarası inteqrasiya-linqvokulturoloji anlamda
 • Xarici dillərin tədrisinin linqokulturoloji aspektleri
 • Qloballaşma şəraitində linqvokulturologiyanın aktual məsələləri
 • Mədəniyyətlərarası ünsiyyət və tərcümənin linqvokulturoloji problemləri
 • Dil və mədəniyyət koqnotiv paradiqm konteksində

 

Sizi bu konfransda iştiraka dəvət edirik.

Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, ingilis, rus.

Konfransa göndərilmiş, antiplagiat sistemində yoxlanılmış və təşkilat komitəsinin müsbət rəy verdiyi tezislər çap ediləcəkdir.

Tezislərin son göndərilmə tarixi:                                            1 iyun 2022-ci il  

 Tezislərin tərtibinə qoyulan tələblər:  

 • müəllifin (müəlliflərin) adı, soyadı, ata adı – 12 pt, tünd rənglə (səhifənin yuxarısında sağda);
 • təmsil etdiyi müəssisənin  adı – 12 pt, tünd rəng;
 • tezislərin adı – 14 pt, tünd rəng, ortadan;
 • tezislərin həcmi – 350-500 söz, format–A4, səhifələr nömrələnmir;
 • açar sözlər (3-5 söz, tezisin yazıldığı dildə) – 12 pt, tünd rəng;
 • tezislər Times New Roman şrifti ilə 12 pt ilə;
 • yuxarıdan – 3 sm, aşağıdan – 2 sm, soldan –2 sm, sağdan – 2 sm;
 • sətirlərarası məsafə (interval) –1,5 sm;
 • istinad olunmuş ədəbiyyatın nömrəsi və səhifəsi mətnin daxilində göstərilir (Məsələn: [1] və ya [1, s.119]);
 • tezislər elektron variantda təqdim olunmalıdır.

Konfrans iştirakçılarının əlavədə göstərilən qeydiyyat vərəqini doldurub, e-mail ünvanına göndərmələri xahiş olunur. Konfrans Microsoft Teams platformasında keçiriləcəkdir. Qeydiyyatdan keçən iştirakçıların e-mail ünvanına link göndəriləcəkdir.

Konfransın mövzusuna və qoyulan tələblərə cavab verməyən məqalələr qəbul edilmir, bununla bağlı müəlliflərə əlavə məlumat verilmir.                      

Təşkilat komitəsi ilə əlaqə nömrələri:

Tel: 050 776 42 18

E-mail:  [email protected]

 

QEYDİYYAT VƏRƏQİ

“Linqvokulturologiyanın müasir problemləri – Reallıqlar, perspektivlər” mövzusunda   I Beynəlxalq elmi onlayn konfrans

İştirakçının adı, atasının adı,  soyadı, elmi dərəcəsi, elmi adı

                                                     

Təmsil etdiyi müəssisə, şəhər

 

Telefon nömrəsi, elektron ünvan