XƏBƏRLƏR

Dissertasiya işləri uğurla müdafiə edilib

02 mart, 2022

24 fevral 2022-ci il tarixində ADU nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.12 Dissertasiya şurasında Fətəliyeva Nərminə Arif qızı 5708.01 – German dilləri ixtisası üzrə "Sinonimlik problemi: müasir ingilis dilində sinonim seçimini tənzimləyən linqvistik və ekstralinqvistik amillər (Лингвистические и  экстралингвистические факторы, регулирующие выбор синонимов в английском языке)" mövzusunda ixtisasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işini uğurla müdafiə etmişdir. Onu ürəkdən təbrik edir və uğurlar diləyirik.

* * * 

24 fevral 2022-ci il tarixində ADU nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.12 Dissertasiya şurasında Qocayeva Şəhla Mikayıl qızı 5708.01 – German dilləri ixtisası üzrə "Müasir İngilis dilində sözlərin aksent tipləri (eksperimental fonetik tədqiqat)" mövzusunda ixtisasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işini uğurla müdafiə etmişdir. Onu ürəkdən təbrik edir və uğurlar diləyirik.

* * * 

28 fevral 2022-ci il tarixində ADU nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.12 Dissertasiya şurasında Cahangirli Tərəbbürk Fərrux qızı 5708.01 – German dilləri ixtisası üzrə "İngilis dilində "Ailə" konseptinin linqvopraqmatik xüsusiyyətləri" mövzusunda ixtisasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işini uğurla müdafiə etmişdir. Onu ürəkdən təbrik edir və uğurlar diləyirik.

* * * 

28 fevral 2022-ci il tarixində ADU nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.12 Dissertasiya şurasında Həsənova Nəzakət Aslan qızı 5708.01 – German dilləri ixtisası üzrə "İngilis dili mətnlərində mənanın yaranmasının koqnitiv əsasları" mövzusunda ixtisasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işini uğurla müdafiə etmişdir. Onu ürəkdən təbrik edir və uğurlar diləyirik.