XƏBƏRLƏR

Doktorluq minimum imtahanlarının keçirilmə cədvəli

17 noyabr, 2021

Doktorluq minimum imtahanlarının keçirilmə cədvəli

Psixologiyanın əsasları

 

20 dekabr 2021-ci il saat 1000

 

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası ixtisası üzrə

20 dekabr 2021-ci il saat 1400

Sosial psixologiya ixtisası üzrə

21 dekabr 2021-ci il saat 1400

 

German dilləri ixtisası üzrə

22 dekabr 2021-ci il saat 1000