XƏBƏRLƏR

“Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması uğrunda ikinci Qarabağ Vətən müharibəsi: dövlət, xalq, ordu birliyi. Uğurlar və perspektivlər” beynəlxalq konfransı - ELAN

01 iyul, 2021

AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ

“Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması uğrunda ikinci Qarabağ Vətən müharibəsi: Dövlət, Xalq, Ordu birliyi. Uğurlar və perspektivlər”-mövzusunda Beynəlxalq Konfrans

                                               29-30 oktyabr 2021-ci il

Hörmətli həmkarlar! 29-30 oktyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Dillər Universitetində “Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması uğrunda ikinci Qarabağ Vətən müharibəsi: Dövlət, Xalq, Ordu birliyi. Uğurlar və perspektivlər”-mövzusunda Beynəlxalq Konfrans

keçiriləcəkdir.

Konfransın  bölmələri:

1. Dövlət-xalq birliyi istiqamətində  düşünülmüş strategiya və uğurlu nəticələr.

2. Azərbaycan Respublikasında milli ordu quruculuğunun yeni mərhələsi.Vətən müharibəsinin hərb sənətinə gətirdiyi nəzəri və praktiki yeniliklər  

3. Vətən müharibəsi dövründə toqquşan beynəlxalq maraqlar konteksində Azərbaycanın  xarici siyasət strategiyası

4. Vətən müharibəsinin ictimai- siyasi, informasiya və humanitar aspektləri

5.  Qarabağ münaqişəsi dövründə Azərbaycanın maddi-mədəni irsinə qarşı erməni vandalizmi

6. İkinci Qarabağ Vətən müharibəsindən sonra Qafqazda yeni geosiyasi vəziyyət: problemlər və perspektivlər.

7.  Qarabağın bərpası : Sosial-iqtisadi inkişaf perspektivləri

8.  Azərbaycanın diaspor təşkilatları və Qarabağ məsələsi

Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, ingilis, rus.

Konfransa göndərilmiş və təşkilat komitəsinin müsbət rəy verdiyi tezislər elektron dərc ediləcəkdir.

Tezislərin son göndərilmə tarixi:                                          15 sentyabr   2021-ci il

Tezislərin qəbul olunması haqqında məlumat:                   30 sentyabr  2021-ci il

Tezislərin tərtibinə qoyulan tələblər:  

 Tezisin mətni:

tezislərin həcmi – 3 səhifəyə qədər, format–A4;
açar sözlər Azərbaycan, ingilis və rus dillərində (3-5 söz) – 12 pt ilə;
tezislər Times New Roman şrifti ­– 12 pt ilə;
yuxarıdan – 3 sm, aşağıdan – 2 sm, sol kənar sahə –2 sm, sağ kənar sahə – 2 sm;
sətirlərarası məsafə (interval) –1,5 sm;
istinad olunmuş ədəbiyyatın nömrəsi və səhifəsi mətnin daxilində göstərilir (Məsələn: [1] və ya [1, s.119]);
tezislər elektron variantda təqdim olunmalıdır.

Konfransa göndərilən, antiplagiat sistemində yoxlanılmış və təşkilat komitəsinin müsbət rəy verdiyi tezislər çap ediləcəkdir.

 

Konfrans  Hibrid ( yarım əyani və onlayn) qaydada  ADU- da ( ADU-nun onlayn platformasında)  keçiriləcək.

Konfransın təşkilat komitəsi  : Beynəlxalq Münasibətlər və Regionşünaslıq fakülıtəsi

Ünvan:  Az 1014, Bakı şəhəri, R.Behbudov küçəsi 134, Azərbaycan Dillər Universiteti,             

 Elm  şöbəsi (302-ci otaq).

Təşkilat komitəsi ilə əlaqə nömrələri:

Tel: (+994 12) 441 22 78  (2-57)

        (+ 994 12) 440 47 85

        (+994) 50 429 08 73  whatsapp nömrəsi

E-mail:  [email protected]