XƏBƏRLƏR

Doktorluq imtahanlarının keçirilmə cədvəli

09 iyun, 2021

                                         Doktorluq imtahanlarının keçirilmə cədvəli

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

 

1 iyul 2021-ci il saat 1000

 

Müqayisəli-tarixi və müqayisəli- tipoloji dilçilik ixtisası üzrə

1 iyul 2021-ci il saat 1200

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası ixtisası üzrə

2 iyul 2021-ci il saat 1100

 

German dilləri ixtisası üzrə

5 iyul 2021-ci il saat 1100

 

Dünya ədəbiyyatı  ixtisası üzrə

 

6 iyul 2021-ci il saat 1100