XƏBƏRLƏR

Fəlsəfə və elmlər doktoru proqramları üzrə doktoranturaya qəbul imtahanlarının və dissertanturaya müsahibənin keçirilmə cədvəli

18 mart, 2021

Fəlsəfə və elmlər doktoru proqramları üzrə doktoranturaya qəbul imtahanlarının və dissertanturaya müsahibənin keçirilmə cədvəli

Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi ixtisası üzrə

29 mart 2021-ci il, saat 1100

Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası üzrə

29 mart 2021-ci il, saat 1300

Azərbaycan dili ixtisası üzrə

29 mart 2021-ci il, saat 1400

Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji

dilçilik ixtisası üzrə

29 mart 2021-ci il, saat 1500

German dilləri ixtisası üzrə

30 mart 2021-ci il, saat 1000

Roman dilləri ixtisası üzrə

30 mart 2021-ci il, saat 1300

Dil nəzəriyyəsi ixtisası üzrə

30 mart 2021-ci il, saat 1400

Beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə

31 mart 2021-ci il, saat 1000

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası ixtisası üzrə

31 mart 2021-ci il, saat 1300

Sosial psixologiya ixtisası üzrə

31 mart 2021-ci il, saat 1500