XƏBƏRLƏR

Dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcək

18 fevral, 2021

E L A N

11 mart 2021-ci il tarixində saat 12:00-da Ümumi dilçilik kafedrasının dissertantı Şəlalə Arif qızı Məmmədovanın  “Müxtəlifsistemli dillərdə ekzistensional cümlələrin praqmatik xüsusiyyətləri” mövzusunda filologiya üzrə fəlsəfə doktoru (5704.01 – Dil nəzəriyyəsi) elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiya işi ilə Ümumi dilçilik kafedrasında tanış olmaq olar.