XƏBƏRLƏR

Doktorluq imtahanlarının keçirilmə cədvəli

16 dekabr, 2020

Doktorluq imtahanlarının keçirilmə cədvəli

Xarici dil (ingilis dili)

18 dekabr 2020-ci il saat 1100

 

Xarici dil (alman dili)

18 dekabr 2020-ci il saat 1400

 

Xarici dil (fransız dili)

21 dekabr 2020-ci il saat 1100

 

Psixologiyanın əsasları

 

21 dekabr 2020-ci il saat 1400

 

Pedaqogikanın əsasları

 

21 dekabr 2020-ci il saat 1500

 

German dilləri ixtisası üzrə

22 dekabr 2020-ci il saat 1100

 

Roman dilləri ixtisası üzrə

 

 22 dekabr 2020-ci il saat 1400

Müqayisəli-tarixi və müqayisəli- tipoloji dilçilik ixtisası üzrə

 

 22 dekabr 2020-ci il saat 1500

Dünya ədəbiyyatı  ixtisası üzrə

 

 23 dekabr 2020-ci il saat 1100

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası ixtisası üzrə

 

 23 dekabr 2020-ci il saat 1400

 

Sosial psixologiya ixtisası üzrə

 23 dekabr 2020-ci il saat 1500