XƏBƏRLƏR

“Xarici dillərin onlayn tədrisinin aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq onlayn elmi-praktik konfransı

28 sentyabr, 2020

AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ

“Xarici dillərin onlayn tədrisinin aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq onlayn

elmi-praktik konfransı

29 dekabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan Dillər Universitetində “Xarici dillərin onlayn tədrisinin aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirəcəkdir.

Konfrans aşağıdakı mövzuları əhatə edəcəkdir:

•           Xarici dillərin onlayn tədrisində interaktivliyinin təmin olunması

•           Xarici dillərin onlayn tədrisinin pedaqoji aspektləri

•           Xarici dillərin onlayn tədrisinin psixoloji aspektləri

•           Xarici dillərin onlayn tədrisinin linqvistik problemləri

•           Texniki istifadə imkanları və problemləri

Sizi bu konfransda iştirak etməyə dəvət edirik.

Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, ingilis, rus.

Konfransa göndərilmiş, antiplagiat sistemində yoxlanılmış və təşkilat komitəsinin müsbət rəy verdiyi tezislər çap ediləcəkdir.

Qeydiyyat vərəqinin son göndərilmə tarixi:                          10 oktyabr 2020-ci il

 Tezislərin son göndərilmə tarixi:                                            20 noyabr 2020-ci il  

 Tezislərin tərtibinə qoyulan tələblər:  

 • müəllifin (müəlliflərin) adı, soyadı, ata adı – 12 pt, tünd rənglə (səhifənin yuxarısında sağda);
 • təmsil etdiyi müəssisənin  adı – 12 pt, tünd rəng;
 • tezislərin adı – 14 pt, tünd rəng, ortadan;
 • tezislərin həcmi – 350-500 söz, format–A4, səhifələr nömrələnmir;
 • açar sözlər (3-5 söz, tezisin yazıldığı dildə) – 12 pt, tünd rəng;
 • tezislər Times New Roman şrifti ilə 12 pt ilə;
 • yuxarıdan – 3 sm, aşağıdan – 2 sm, soldan –2 sm, sağdan – 2 sm;
 • sətirlərarası məsafə (interval) –1,5 sm;
 • istinad olunmuş ədəbiyyatın nömrəsi və səhifəsi mətnin daxilində göstərilir (Məsələn: [1] və ya [1, s.119]);
 • tezislər elektron variantda təqdim olunmalıdır;
 • Konfrans iştirakçılarının əlavədə göstərilən qeydiyyat vərəqini doldurub, e-mail ünvanına göndərmələri xahiş olunur;
 • Konfrans Microsoft Teams platformasında keçiriləcəkdir. Qeydiyyatdan keçən iştirakçıların e-mail ünvanına link göndəriləcəkdir.
 • Konfransın mövzusuna və qoyulan tələblərə cavab verməyən məqalələr qəbul edilmir, bununla bağlı müəlliflərə əlavə məlumat verilmir.                      

Təşkilat komitəsi ilə əlaqə nömrələri:

Tel: (+994 12) 441 22 78  (2 57)

Mob: (+994 77) 757 97 00

E-mail:  elmshobesi@adu.edu.az

 

QEYDİYYAT VƏRƏQİ

“Xarici dillərin onlayn tədrisinin aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq onlayn elmi-praktik konfrans

İştirakçının adı, atasının adı,  soyadı, elmi dərəcəsi, elmi adı

                                                     

Təmsil etdiyi müəssisə, şəhər

 

Telefon nömrəsi, elektron ünvan