XƏBƏRLƏR

Fəlsəfə və elmlər doktoru proqramları üzrə doktoranturaya və dissertanturaya qəbul – ELAN

02 sentyabr, 2020

  Azərbaycan Dillər Universiteti Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

  2020-ci il 25 avqust tarixli 493 s nömrəli sərəncamına uyğun olaraq fəlsəfə və elmlər doktoru proqramları üzrə doktoranturaya və dissertanturaya qəbul elan edir

       Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsini bitirən (magistr dissertasiyasını müdafiə edən),yaxud təhsili ona bərabər tutulan  Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları müsabiqə əsasında qəbul olunurlar.

        Qəbul üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

 1. Ərizə (Azərbaycan Dillər Universiteti rektorunun  adına);
 2. Kadrların şəxsi-qeydiyyat vərəqi;
 3. Tərcümeyi-hal;
 4. 3 ədəd fotoşəkil  (3x4 sm ölçüdə);
 5. İş yerindən xasiyyətnamə;
 6. Ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında diplomların müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surətləri (xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları   təhsil   sənədlərinin tanınması haqqında şəhadətnaməni də təqdim etməlidirlər); 
 7. İş stajı olanlar – əmək kitabçasının surəti, əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmayanlar isə – müvafiq arayış   
 8. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti;
 9. Çap olunmuş elmi əsərlərin siyahısı (seçilmiş ixtisas üzrə minimum 2 məqalə, çap olunmuş jurnalın üz qabığının və mündəricatının surəti əlavə olunmaqla);
 10. Məqaləsi olmayan və doktoranturaya sənəd verənlər – seçilmiş  ixtisas üzrə  referat (20-25 səh);
 11. Elmi rəhbərin razılıq məktubu.

  İddiaçının malik olduğu sertifikatların (diplomların və s.) surətləri sənədlərə əlavə

oluna bilər.

        Doktoranturaya qəbul olmaq istəyənlər xarici dildən (rus dili istisna olmaqla, seçim sərbəst və ya ixtisasa uyğun olmalıdır), fəlsəfədən və ixtisas fənnindən ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsi üçün qüvvədə olan tədris proqramları həcmində qəbul imtahanları verirlər.        

         Dissertantlıq yolu ilə “Fəlsəfə doktoru”elmi dərəcəsi almaq hüququna müvafiq tədqiqat sahəsində müəyyən müvəffəqiyyətləri olan ali təhsil müəssisələrinin, elmi və digər təşkilatların elmi və elmi-pedaqoji kadrları malikdirlər. Dissertant kimi təhkim olunmaq istəyən şəxslər azı  iki il elmi və ya elmi-pedaqoji iş stajına malik olmalıdırlar.

        Dissertantlıq yolu ilə “Fəlsəfə doktoru” elmi dərəcəsi almaq istəyən şəxslər xarici dildən (rus dili istisna olmaqla, seçim sərbəst və ya ixtisasa uyğun olmalıdır) qəbul imtahanı verirlər.    

         Xarici dil üzrə imtahan Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) tərəfindən keçirilir.

       Xarici dil üzrə qüvvədə olan beynəlxalq dil sertifikatına (IELTS, TOEFL, TestDaF, DELF, DALF) malik olanlar xarici dil üzrə qəbul imtahanlarından azad olunurlar.

      Elmlər doktoru proqramı üzrə qəbul üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

 1. Ərizə (Azərbaycan Dillər Universiteti  rektorunun  adına);
 2. Kadrların şəxsi-qeydiyyat vərəqi;
 3. Tərcümeyi-hal;
 4. 3 ədəd fotoşəkil  (3x4 sm ölçüdə);
 5. İş yerindən xasiyyətnamə;
 6. Ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında diplomların müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surətləri  (xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları   təhsil   sənədlərinin tanınması haqqında şəhadətnaməni də təqdim etməlidirlər); 
 7. Elmlər namizədi (fəlsəfə doktoru)  diplomunun və dosent attestatının (əgər varsa) surəti;
 8. Əmək kitabçasının surəti;
 9. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti;
 10. Çap olunmuş elmi əsərlərin siyahısı (çap olunmuş jurnalın üz qabığının və mündəricatının surəti əlavə olunmaqla);

      İddiaçının malik olduğu sertifikatların (diplomların və s.) surətləri sənədlərə əlavə oluna bilər.

 Elmlər doktoru proqramı üzrə dissertanturaya daxil olmaq istəyənlərin seçdikləri

 ixtisasa uyğun işləmələri tələb olunur.   

       Doktoranturaya sənədlər 2020-ci il il sentyabr ayının 25-dək qəbul edilir.

       İstehsalatdan ayrılmaqla dövlət büdcəsi hesabına təhsil alan doktorantlar təqaüdlə

təmin olunurlar.

 Qəbul olunanların yataqxana ilə təmin edilməsi nəzərdə tutulmur.

 

 

Azərbaycan Dillər Universitetinə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə 2020-ci il üçün doktorantların və dissertantların təhkimolunma yolu ilə qəbulu planı

 

 

 

 

 

Elm sahələri və ixtisaslar

                  Doktoranturaya qəbul planı

Dissertanturaya qəbul planı

 

 

o cümlədən

 

 

 

Cəmi

 

 

Büdcə hesabına

 

 

 

Ödənişli əsaslarla

Cəmi

 

 

Büdcə hesabına

 

 

Ödənişli əsaslarla

FİLOLOGİYA ELMLƏRİ

57

 

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

 

 

 

 

Dil nəzəriyyəsi

5704.01

1

 

1

 

 

 

1

 

1

Azərbaycan dili

5706.01

 

 

 

 

 

1

 

1

German dilləri

5708.01

2

1

 

 

1

2

 1

1

Roman dilləri

5709.01

1

 

1

 

 

1

 

1

Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik

5714.01

1

 

 

 

1

1

 1

 

Azərbaycan ədəbiyyatı

5716.01

1

1

 

 

 

1

 

1

Dünya ədəbiyyatı

 

5718.01

2

1

 

 

1

1

 

1

PEDAQOGİKA

58

 

 

 

 

 

 

 

 

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası

5801.01

2

 1

 

 

1

 2

 1

 1

Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi

5804.01

1

 

 

 

1

 1

 

1

 Beynəlxalq münasibətlər

5901.01

1

1

 

 

 

1

 

1

PSİXOLOGİYA

61

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosial psixologiya

 

6114.01

1

 

 

 

1

2

1

1

Cəmi:

 

 

13

 6

1

 

6

14

4

10

 

 

 

 

Azərbaycan Dillər Universitetinə elmlər doktoru proqramı üzrə 2020-ci il üçün doktorantların və dissertantların təhkimolunma yolu ilə qəbulu planı

 

 

 

 

 

Elm sahələri və ixtisaslar

                  Doktoranturaya qəbul planı

Dissertanturaya qəbul planı

 

 

o cümlədən

 

 

 

Cəmi

 

 

Büdcə hesabına

 

 

 

Ödənişli əsaslarla

Cəmi

 

 

Büdcə hesabına

 

 

Ödənişli əsaslarla

FİLOLOGİYA ELMLƏRİ

57

 

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

 

 

 

Dil nəzəriyyəsi

5704.01

1

 

 

 

1

1

1

 

Azərbaycan dili

5706.01

 

 

 

 

 

1

 

1

German dilləri

5708.01

1

 

1

 

 

1

 

1

 

Roman dilləri

5709.01

  

 

 

 

1

 

1

Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik

5714.01

1

 

 

 

1

1

1

 

Azərbaycan ədəbiyyatı

5716.01

  

 

 

 

1

1

 

Dünya ədəbiyyatı

 

5718.01

1

 

 

 

1

1

 

1

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası

5801.01

 

 

 

 

 

1

 

1

PEDAQOGİKA

58

 

 

 

 

 

 

 

 

Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi

5804.01

1

 

 

1

    

 Beynəlxalq münasibətlər

5901.01

  

 

 

 

1

 

1

PSİXOLOGİYA

61

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosial psixologiya

6114.01

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Cəmi:

 

 

5

 

1

1

3

10

3

7