XƏBƏRLƏR

Universitet həyatında kitabxananın rolu

19 sentyabr, 2019

Kitabxana ali məktəbin aparıcı struktur qurumlarından biri olub, təlim-tərbiyə və elmi tədqiqat prosesini, tədris, elmi, metodiki ədəbiyyatla və informasiya materialları ilə təmin edən və bilikləri təbliğ edən mənəvi və intellektual əlaqələrin yayılması mərkəzidir.

Ali məktəblərin reytinqi keyfiyyətli təhsili ilə yanaşı kitabxanası və onun xidmət səviyyəsi ilə də ölçülür. Kitabxanalarda müasir texnologiyaların tətbiqi klassik kitabxana xidmət modelinin təkmilləşməsinə və yeni mərhələyə keçməsinə səbəb olmuşdur. Azərbaycan Dillər Universiteti Kitabxanası da keçmişlə bu günü özündə cəmləşdirərək, gələcək fəaliyyətinin daha da zənginləşməsi istiqamətində çalışır. Müasir yanaşma və  geniş informasiya axınının elmi inkişafa yönəldilməsi, oxucuların mümkün qədər geniş və mütərəqqi  informasiya resurslarına çıxış imkanının təmin edilməsi məqsədilə kitabxana tərəfindən bir sıra yeniliklər həyata keçirilməkdədir.

Universitetdə mövcud olan siyasi və sosial təbiətin dəyişməsi ilə bağlı mövcud vəziyyət kitabxananı öz məqsədlərini yenidən düşünməyə, fəaliyyətinin yeni məqsəd və vəzifələrini müəyyənləşdirməyi  yenidən nəzərdən keçirməyə məcburdur. Universitet kitabxanaları artıq təhsil və təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən funksiyaları öz üzərinə götürən çoxfunksiyalı qurumlar kimi çıxış edir.

2017-/18-ci il kitabxananın inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcı oldu. Universitet rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə 1 saylı tədris binasında kitab verilişi məntəqəsi açıldı, 2 saylı tədris binasında açıq rəf üsulu ilə iki geniş oxu zalı istifadəyə verildi, kitabxananın  müasir tələblər səviyyəsində qurulmasına kömək məqsədilə müntəzəm şəkildə Elmi Şurada və Rektoryanı Şurada müzakirə edilərək səmərəli qərarlar qəbul edildi və s.

Kitabxanaya göstərilən diqqət və qayğıdan ruhlanan kitabxana əməkdaşları kitabxananın bütün istiqamətlər üzrə inkişafının təmin edilməsinə daha məsuliyyətlə yanaşmaq, kitabxana–oxucu münasibətlərinin yeni müstəvidə qurulmasına, xüsusən rəqəmsal arxiv fondunun yaradılmasına, elektron kataloq, elektron kitabxana vasitəsiləinformasiya xidmətinin standartlara uyğun şəkildə qurulmasına böyük həvəslə başlandı. Kitabxanada aparılan islahatların uğurla nəticələnməsində peşəkar kitabxanaçı prinsipi ilə yanaşaraq,yeni təşəbbüslə kitabxanada elektron inventarlaşma, dünya kitabxanalarının tanıdığı avtomatlaşdırılmış kitabxana sistemində istifadə olunan RDA-in MARK21 formatına miqrasiyasının tətbiqinə, kitabxanada ciddi əmək intizamının yaradılmasına nail olunmuşdur.

Oxucular üçün kitabxana və məlumat araşdırma bacarıqları akademik uğurun ayrılmaz bir hissəsi olduğundan, tədqiqat qaynaqlarımızdan istifadə qaydaları kitabxana işçiləri ilə qarşılıqlı əlaqə və digər təlim vəsaitləri vasitəsilə mövcuddur. Kitabxana bacarıqlarının inkişafı universitetin tədris planına daxil edilmiş  tədqiqat komponentləri ilə gücləndirilir. Peşəkar kitabxanaçılar oxuculara e-poçt, canlı söhbət və görüş təyin etməklə kömək edə bilirlər.

Azərbaycan Dillər Universitetində çalışan və təhsil alan bir tələbə, təhsil mənbələri və xidmətlərindən istifadə etmə hüququna malikdir. ADU Kitabxanası tələbələrin, müəllimlərin və işçilərin təhsil məqsədlərini dəstəkləyən informasiya qaynaqları və xidmətləri saxlayır və inkişaf etdirir. Kitabxananın veb-saytı vasitəsi ilə sağlam, çoxsaylı elektron kitablar, dövri nəşrlər və digər nəşrlər toplusuna giriş tam sərbəstdir.

ADU Universiteti Kitabxanası, texnologiya sayəsində bilik yaratmağı  formalaşdırır, tələbələrin öyrənmə və araşdırma tərzini dəyişdirir.

Universiteti Kitabxanası Universiteti və bütövlükdə ictimaiyyəti dəstəkləyir və gələcək nəslin qlobal liderləri kimi  yetişməsinə kömək edir. Tələbələrimizə kitab və rəqəmsal materiallarımızdan tam istifadə etmək üçün lazımi informasiya mənbələri və təlimatlar verən akademik təcrübə təqdim edirik. Günbəgün əhəmiyyətli elmi məlumat kolleksiyası hazırlanıb, tələbələrimizə, müəllim və işçilərimizə  təhsil və tədqiqat məqsədlərini yerinə yetirmək üçün lazım olan müxtəlif mənbələr ilə təmin etməyə çalışırıq.

ADU kitabxanası yenilikləri özündə əks  etdirən və tədris cəmiyyətinə  təqdim edən sərbəst girişli rəqəmsal  kitabxana kimi,  ümumi təhsil sahələrini əhatə edən artan kolleksiyalarla müxtəlif dillərdə  tədris və öyrənmə mövzularına yönəlmiş keyfiyyətli çap və elektron qaynaqlardan ən səmərəli istifadəsini təmin edir.  

 

Kitabxananın müdir müavini                   

Cəmilə Əliyeva