XƏBƏRLƏR

Doktorluq imtahanlarının keçirilməsi cədvəli

15 may, 2019
Pedaqogikanın əsasları     20 may 2019-cu il, saat 1400  
Fəlsəfə     21-22 may 2019-cu il, saat 1000  
Xarici dil (ingilis dili)     23 may 2019-cu il, saat 1000  
Xarici dil (fransız dili)     24 may 2019-cu il, saat 1000  
Xarici dil (alman dili)     24 may 2019-cu il, saat 1400  
    Doktorantura şöbəsinin müdiri                                 ped.f.d. N.S.Qarayeva