XƏBƏRLƏR

Tərcümə problemləri respublika elmi – praktik konfransının proqramı

12 mart, 2019

TƏRCÜMƏ PROBLEMLƏRİ

RESPUBLİKA

ELMİ – PRAKTİK KONFRANSININ

 PROQRAMI

Endir