XƏBƏRLƏR

“HEYDƏR ƏLİYEV: Multikulturalizm və tolerantlıq ideologiyası” II Beynəlxalq konfransında iştirak QAYDALARI  

25 fevral, 2019

AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş “HEYDƏR ƏLİYEV: Multikulturalizm və tolerantlıq ideologiyası”

II Beynəlxalq elmi konfrans

Konfrans 6-7 may 2019-cu il tarixlərində keçiriləcəkdir.  Konfransın işi aşağıdakı bölmələr üzrə aparılacaqdır:
 1. Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideologiyası və multikulturalizm,
 2. Qloballaşan dünyada dinlərin və mədəniyyətlərin dialoqu,
 3. Müasir beynəlxalq münasibətlər və multikulturalizm,
 4. Multikultural dəyərlərin formalaşmasında təhsilin rolu.
Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, ingilis, rus. Konfransa göndərilmiş və təşkilat komitəsinin müsbət rəy verdiyi məruzələrin tezisləri çap ediləcəkdir. Konfransda iştirak ödənişsizdir. Tezislərin tərtibinə qoyulan tələblər:
 • müəllifin (müəlliflərin) adı, soyadı, atasının adı, təmsil etdiyi müəssisənin adı – 12 pt, tünd rənglə (səhifənin yuxarısında sağda);
 • məruzənin adı – 14 pt, tünd rənglə, ortadan;
 • tezislərin həcmi­ 3 səhifəyə qədər, formatı  A4 olmalı, səhifələr nömrələnməməlidir;
 • mətn Times New Roman şrifti ilə, 12 pt, yuxarıdan – 3 sm, aşağıdan, soldan və sağdan – 2 sm, sətirlərarası məsafə (interval) –1,5 sm tələbləri gözlənilməklə tərtib edilir;
 • açar sözlər (3-5 söz, məruzə tezislərinin yazıldığı dildə) – 12 pt, tünd rənglə,
 • ədəbiyyata istinadlar aşağıdakı şəkildə verilir: mənbələr kvadrat mötərizədə göstərilir , ədəbiyyatın siyahısı əlifba sırası ilə düzülür.
 • tezislər elektron variantda təqdim olunmalıdır;
 • tezislərin son təqdimetmə müddəti 8 aprel tarixinə qədərdir.
   Konfransın təşkilat komitəsinin ünvanı: Az 1014, Bakı şəhəri, R.Behbudov küçəsia134, Azərbaycan Dillər Universiteti, 302-ci otaq. Əlaqə telefonları: (+994 12) 441 22 78  (2 57), (+994 55) 658 11 40 E-mail:  [email protected]                                      QEYDİYYAT VƏRƏQİ “HEYDƏR ƏLİYEV: Multikulturalizm və tolerantlıq ideologiyası” II Beynəlxalq elmi konfrans
İştirakçının adı, atasının adı,  soyadı, elmi dərəcəsi, elmi adı                                                      
Təmsil etdiyi müəssisə, ölkə, şəhər  
Telefon nömrəsi, Elektron ünvanı