XƏBƏRLƏR

“Tətbiqi dilçiliyin müasir problemləri” mövzusunda III Beynəlxalq elmi konfransın hesabat videosu

14 noyabr, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=-COhwF2bqmM